Gå til sidens hovedinnhold

Datter av voldtektsdømt far erkjente løgn

En 48 år gammel mann ble i to rettsrunder dømt til seks års fengsel for å ha voldtatt sin mindreårige datter. I høst innrømmet jenta å ha løyet om overgrepene.

Oslo (NTB): Mannen ble i januar i år dømt i Oslo tingrett til seks års fengsel for voldtekter av sin egen datter fra hun var ni til hun var elleve år. Mannen ble også dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisning til datteren, skriver Aftenposten.

Foruten jentas beskrivelser og forklaringer til helsepersonell hun hadde betrodd seg til, forelå det ingen bevis i saken.

Tingretten fant det imidlertid bevist utover enhver rimelig tvil at faren hadde forgrepet seg seksuelt på datteren. Mannen anket saken til lagmannsretten, der han fikk medhold etter at flertallet av juryen mente det var såpass mye tvil knyttet til skyldspørsmålet at han ikke kunne kjennes skyldig.

Epost
Saken rullet imidlertid videre siden tre fagdommere mente han utvilsomt var skyldig i overgrepene og satte kjennelsen til side. Det ble klart at saken skulle behandles på ny, med nye dommere i en såkalt meddomsrett.

Før lagmannsretten hadde tatt stilling til anken, fikk imidlertid statsadvokaten og mannens forsvarer en epost fra kvinnens bistandsadvokat der det ble opplyst at den nå 16 år gamle jenta hadde fortalt at hun hadde avgitt falsk forklaring. Hun gjorde det klart at hun ikke hadde blitt utsatt for overgrepene likevel.

Lagmannsretten må nå ta stilling til hvordan mannen skal bli frifunnet. 48-åringens forsvarer Solveig Kristine Høgtun har lagt ned påstand om at beslutningen om å sette lagrettens kjennelse til side, omgjøres, slik at lagrettens frifinnelse blir stående. Konstituert statsadvokat Schløsser Møller ønsker på sin side å ta saken inn på ny for lagmannsretten som en frifinnelsessak.

Kritisk til prosessen
Solveig Kristine Høgtun er svært kritisk til rettsprosessen og sier vernet av den som står som fornærmet i en tiltale, går på bekostning av den tiltalte.

- Jeg mener fornærmedes rettigheter har blitt styrket i så stor grad at det har blitt en ubalanse i rettergangen med et for sterkt fokus på fornærmede, sier Høgtun.

Forsvareren sier saken er trist for både mannen og familien.

- Han har måttet leve med alvorlige anklager mot seg i to og et halvt år, han har blitt dratt igjennom to rettsinstanser og fikk en dom i Oslo tingrett på seks års fengsel. Han har vært langt nede, men hele veien bedyret sin uskyld. Selv om han har fått støtte fra de nærmeste, har det vært tungt å bære at påtalemyndigheten og domstolen trodde han var skyldig, sier Høgtun. (©NTB)

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger