Gå til sidens hovedinnhold

De færreste er frivillige

Konsulentselskapet Rambøll intervjuet i mars i år 186 menn og 214 kvinner. Svært få på Stovner er aktive i foreningsliv.

STOVNER: Bakgrunnen var å finne ut hvordan stovnerfolk trives og, ikke minst, hva som skal til for at de skal trives enda bedre på Stovner!

Forrige uke arrangerte bydelen frokostseminar på Nedre Fossum gård, for å kommunisere funnene: Det er konsulentselskapet Rambøll og Fafo som presenterte sin funn torsdag.

Det er i forbindelse med Områdeløft Stovner sentrum (2011–2016) at Bydel Stovner har hatt behov for å innhente kunnskap om befolkning på Stovner.

Les også: Derfor trenger Stovner mer enn pynt

Rørbane møter

Undersøkelsen Fafo har utarbeidet bærer tittelen: Rurbane møter – deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner.

Fafo har fokusert på møteplassenes potensial i Stovner sentrumsområde, samt hvordan ungdom og kvinner ser på og bruker områdene. Forskerne understreker i rapporten at de håper infomasjonen vil nå også de som er interessert i det flerkulturelle Norge.

Funnene av undersøkelsen er mange. Ambisjonene er blant annet å gjøre en ny undersøkelse på et senere tidspunkt, for å finne ut om svarene endrer seg over tid.

Frivillig arbeid

Konsulentselskapet Rambølls undersøkelser viser blant annet at 75 prosent av de intervjuede sier de ikke deltar i frivillig arbeid. Der er særlig aldersgruppen 20–49 år representert. Disse begrunner mangel på deltakelse med at de ikke har tid.

Dette er også den vanligste begrunnelsen for å ikke delta i frivillig organisasjon eller i frivillig arbeid.

Også blant innvandrere er det flere som oppgir at de ikke deltar i frivillige organisasjoner fordi de ikke kjenner noen organisasjoner som de ønsker å delta i.

Dette er interessante funn som sier noe om mulighetene bydelen og organisasjoner har for å nå ut til flere, fastslår Fafo i rapporten.

Les også: Innvandrerungdom som deltar i frivillig arbeid

Andreas Behring i Bydel Stovner er fornøyd med rapportene, og fremmøtet på frokostseminaret:

– Rapportene utgjør viktig grunnlagsmateriale også for nye Stovner. Her er det mye interessant som berører mer enn akkurat Groruddalssatsingen. Jeg håper flere får del i kunnskapen som er avdekket her, sier han.

Sjekk også : Les hvorfor Furuset er framtida

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien