*Nettavisen* Nyheter.

Friske meninger

De fattigste betaler regningen hvis vi ikke tar oss råd til velferd

 

Eivor Evenrud,1. kandidat for Rødt i Oslo. Foto: Rødt

Tirsdag harselerer Gunnar Stavrum med Rødts program for Oslo. Det er ikke overraskende at han ikke ønsker en politikk som bekjemper forskjeller, fremfor en politikk som kommer de med mest til gode.

Av Eivor Evenrud, Rødts 1. kandidat i Oslo

Ingen partier har noensinne lovt at hele partiprogrammet vil innføres på ett år. Det tror vi at velgerne også forstår, selv om Stavrum ikke gjør det. Når vi skriver at vi ønsker tiltak som gratis kollektivtransport, sykehjem og barnehage, så er dette noe vi ønsker å få til på sikt. Egenandeler i helsesektoren er i praksis skatt på sykdom, og rammer de med lite penger hardest. Rødt stemmer for enhver reduksjon i egenandeler og priser fordi det er skritt på vei mot det endelige målet som er universelle velferdsgoder betalt av progressive skatter der de som har mest også betaler mest.

Les Stavrums kommentar her:

Velferd koster penger, det kan man ikke komme fra. Derfor er vi for at Oslos eiendomsskatt med høyt bunnfradrag, som både bidrar til å finansiere viktige tjenester og til sosial utjevning. Vi ønsker ikke billigst mulig velferd, men best mulig velferd og er derfor villige til å prioritere penger i budsjettet til god velferd for byens innbyggere.

Mange tiltak som har utgifter på den ene siden kan føre til økte inntekter på den andre siden. Kutt i kommunal husleie fører til at kommunen kan dele ut mindre bostøtte som uansett brukes til å betale leia. Gratis kollektivtransport kan spare inn store penger ved at man slipper billettsystemer og ekstra byråkrati. Ikke minst blir bylufta bedre om flere går over fra privatbilisme til kollektiv. Det er bra for helsa vår og for helsebudsjettene.

Den norske velferdsstaten er tuftet på universelle velferdsordninger der alle, uansett tykkelse på lommeboka får de tjenestene de trenger. Universelle velferdsordninger utjevner forskjeller, noe som gir et bedre og tryggere samfunn for alle, det skaper trygghet for de med dårlig råd og det gjør at folk slipper å stå med lua å i hånda. Sist sparer det byråkrati,

For det tredje må vi ikke glemme at det ikke bare er Rødt som ønsker å bruke skattepenger. Der vi ønsker å bruke penger på god velferd ønsker andre partier å bruke det på saker de mener er viktige. Da Høyre satt i byråd ble det besluttet å svi av 600 millioner kroner på et billett-system som aldri ble tatt i bruk og bevilget milliarder av kroner på nytt Munchmuseum i Bjørvika. Dagens byråd bruker skattepenger på å lønne influensere og over en milliard skattekroner på eksterne konsulenter.

Den mørkeblå regjeringa mener det er riktig å gi skatteletter til de rikeste og bruke mindre på velferd, og har redusert inntektene til fellesskapet med over 25 milliarder siden 2013. Dette er penger som Rødt mener at for eksempel burde gått til å styrke kommuneøkonomien landet rundt. Det er en helt ærlig vurdering hva politikere velger å prioritere skattepenger på, men vi i Rødt er overbevist om at investeringer i god og gratis velferd er blant de bedre prioriteringene.

Stavrum er negativ til at fellesskapet finansierer tiltak som gratis kollektivtransport, men samtidig har han lite problemer med at milliarder av fellesskapets skattekroner forsvinner ut til privat profitt hos oppkjøpsfond og kommersielle kjeder i velferden.

Rødt ønsker å få en stans i at skattepenger tas ut av velferden og forsvinner til private formuer og skatteparadiser. Når kommersielle tjener penger på velferd gir det barn, eldre og syke et dårligere tilbud, siden det fører til lavere bemanning, flere stoppeklokker og mindre tid til omsorg.

Rødt står fast på at vi ønsker å bruke en større del av fellesskapets ressurser på å styrke velferden i alle landets kommuner, ikke bare her i Oslo. På Stortinget jobber vi derfor også for at kommunene må få mye større økonomisk handlingsrom enn de får av dagens regjering. Vårt samfunn har aldri i historien vært så rikt som det er i dag. Likevel blir vi fortalt at vi må kutte mer, effektivisere mer, jobbe mer. Rødt ønsker å snu denne trenden og la rikdommen komme folk flest til gode.

Å innføre gratis kollektivtransport er god klimapolitikk, gratis barnehage er god familiepolitikk og prosjekter med sekstimersdag som setter fritid over forbruk er god menneske- og miljøpolitikk. Om man ønsker en ambisiøs politikk med hårete mål er det helt klart at det ikke er noe annet alternativ enn å stemme Rødt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag