Oslo opplever en bølge av overfallsvoldtekter. Så langt i år har det blitt anmeldt hele 49 slike voldtekter i Oslo.

Men hvem er overfallsvoldtektsmannen?

Hva er det som driver ham?

- Mangler empati
Svaret er sammensatt, men det er flere ting som går igjen hos overgriperne, forteller voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

- En gruppe overgripere mangler empati, har kyniske holdninger til kvinner, de bortforklarer og nøytraliserer overgrep og mener det er kvinnens skyld, sier Bjørnebekk til Nettavisen.

Den typiske overfallsvoldteksmannen sliter med store problemer, påpeker hun.

- Det er tunge, sammensatte problemer, og mange har flere problemer til sammen. Så veien som fører til seksuelle overgrep er sammensatt og mangesidig, sier forskeren.

Svært mange har rusproblemer - og er uten arbeid.

- Det har noe med at en står utenfor samfunnet. Mange er ikke i arbeid. Det behøver ikke å ha noe med samfunnet å gjøre, men det kan ha noe med personen å gjøre, at man ikke har tilegnet seg den evnen til å kunne arbeide, sier Bjørnebekk.

Les rådene fra politiet: - Mellom klokken 23 og 06 bør man ikke være overstadig beruset

- Gir status
Forskning fra USA og Canada viser også at mange av dem som står bak de såkalte fremmedvoldtektene har en seksuell avviksdiagnose.

- Mange av dem har spesielle lyster, og klarer ikke å skille mellom det som er seksuell trang og fantasier, og en tvang til å gjøre det i virkeligheten, forteller hun.

Mange har dessuten sinnsstemningslidelser, som humørsvingninger og depresjoner, og impulskontrollidelser.

- Men hva er det som driver voldtektsmannen?

- Veldig mange av dem har denne forstyrrelsen som går på at de har et driv i forhold til å eksponere seg seksuelt overfor fremmede. Det kan også være kulturelt, at de har veldig kyniske holdninger til kvinner. Det kan være at det har utviklet seg en kultur i noen helt marginaliserte miljøer hvor dette gir status, sier hun.

Asylsøkere og personer med utenlandsk opprinnelse er overrepresentert i statistikken når det gjelder overfallsvoldtekter.

- Hvorfor?

- Det er nok en gruppe som er mer sårbare for å utvikle seg i den retningen enn andre. De kommer jo ofte fra land hvor det er mye seksuelle overgrep, og kan ha med seg noen risikofaktorer som opplevelse av traumer fra krig. Man vet jo også at voldtekter brukes som våpen i krig, sier Bjørnebekk.

Les også: - Voldtektsgjenger jakter på kvinner som går alene
Les også: Ung kvinne voldtatt i Vaterlandsparken

- Kan være tilfeldige ofre
- Hvordan plukker de ut sine ofre?

- Det kan være helt tilfeldig. Noen har steder hvor de plasserer seg, ved mørke skoger eller parker, og så kan det være helt tilfeldig hvem som går der og de kan bli offer for en voldtekt, sier Bjørnebekk, og fortsetter:

- Da har det ingenting med hvem kvinnen er, hvordan hun ser ut eller om hun er påvirket av alkohol. Da skjer det fordi hun er på stedet overgriperen har satt seg i beredskap, sier hun.

Slike overfallsvoldtekter er vanligvis ikke impulsive handlinger, men noe som gjerningsmannen har planlagt.

- En annen gruppe går konkret etter sårbare personer. Det kan være personer som har problemer med å gjøre motstand, og overstadig berusede personer, sier Bjørnebekk.

En av tingene som går igjen, er at de kan lete opp sine ofre ulike steder ute

- Da er det ofte vanskeligere å komme seg unna, og det blir oftere fullbyrdede voldtekter enn om voldtekten skjer ute. Så det å bli med en fremmed hjem setter kvinnen i en større fare, sier hun.

- Inspirert til å fortsette
Voldsforskeren sier en overgriper også kan bli inspirert til å gjøre flere voldtekter om de ikke blir stanset.

- Vi ser at hvis de ikke blir tatt, så er det en inspirasjon til å gjøre det flere ganger, sier Bjørnebekk.

Hun påpeker at det er viktig å få dem identifisert, selv om det er svært vanskelige saker å etterforske.

- Det er viktig å få dem identifisert, slik at en kan sette inn tiltak i forhold til personen. Men noen av dem er veldig vanskelige å behandle, spesielt de med antisosiale personlighetsforstyrrelser, sier voldsforskeren, og legger advarende til:

- Det er ikke nok å ha et innføringskurs hvor man tar opp holdninger til kvinnen. Man må ta utgangspunkt i mer grundigere ting. For å hindre overfallsvoldtekt er ikke slike tiltak veldig egnet, men det kan være at de blir mer inspirert av det, sier hun.