Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Nei til legalisering av narkotika

Nestleder i SV og tidligere kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell, har også tonet flagg i narkotikadebatten, og støtter opp om Stoltenbergutvalgets omstridte forslag om utdeling av heroin. Solhjell ønsker på lik linje med den tidligere politisjefen Iver Stensrud at vi skal gå bort fra straff som virkemiddel i forhold til bruk og besittelse av narkotika.

LES SAKEN: Vil avkriminalisere narkotika

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er enig i at vi må styrke oppfølgingen og behandlingen av rusavhengige, men narkotikapolitikken må bygge på menneskers rett til et verdig liv uten rus. Narkotikamiljøet på Plata i Oslo kan ikke være premissleverandører for det forebyggende arbeidet som gjøres i hver bygd og by i Norge. Forskning viser at norsk ungdom som har forsøkt cannabis er nær halvert siden årtusenskiftet. Færre ønsker at stoffet skal legaliseres. Dette sier oss noe om at den restriktive narkotikapolitikken ikke er mislykket og kanskje burde vi lytte til hva flertallet av norsk ungdom har å si.

LES OGSÅ: – Krig mot narkobrukere gjør bare vondt verre

En avkriminalisering av narkotikamisbruk ville være et dårlig signal å sende til ungdommen og deres foresatte. Dette vil være med på å ufarliggjøre narkotikamisbruk og konsekvensene. Det vil også gjøre det vanskeligere for foresatte å være tydelige i sin oppdragerrolle.

En restriktiv narkotikapolitikk med risiko for å bli straffet er viktig i det forebyggende arbeidet. Politi og påtalemyndighet er gitt mulighet i loven til å gi unge narkotikamisbrukere alternative straffereaksjoner i form av for eksempel påtaleunnlatelse med vilkår. Vilkårene kan bestå i krav om rusfrihet gjennom såkalte urinprøvekontrakter, skoleoppmøte eller arbeid. Disse vilkårene må framstå som attraktive for ungdommen, og dette oppnår vi blant annet når riset bak speilet er annen form for straff.

Tidlig avdekking av narkotikamisbruk er viktig for å kunne få en ungdom på rett vei før det oppstår et etablert misbruk og annen type kriminalitet. Politiet er en av de viktigste aktørene for å avdekke narkotikamisbruk blant ungdom og har et spesielt ansvar for å henvise disse videre i hjelpeapparatet. Dersom straffbarheten blir borte er det ikke realistisk å tro at politiet vil prioritere dette viktige arbeidet.

Solhjell er opptatt av at politiarbeidet skal dreies mot forebygging av narkotika. Som tidligere kunnskapsminister med ansvar for skole og barnehage er det underlig at han vil frata politiet et av de viktigste virkemidlene innen forebygging, nemlig muligheten til å ilegge ungdommer tilpasset alternativ straff i narkotikasaker.

Iver Stensrud jobber nå som patruljerende politi ved seniorpatruljen i og rundt Oslos åpne brukermiljøer. Skal erfaringene han har gjort her etter 1 knapt år gjøre at vi skal legge om kursen for hele landet? Mange større narkotiksaker har startet her. Og veien fra f.eks han som selger til "storpakken" er blitt mye kortere. Gatepatruljen i Oslo som jobber opp i mot ungdommer har som et viktig verktøy det å kunne ta førstegangsbrukeren og følge dem opp videre. Mister de dette verktøyet som de forøvrig har stor suksess med vil arbeidet mot forebygging blant unge bli svært vanskelig.

Vi skal heller ikke glemme at mange i dag ikke prøver narkotika, nettopp fordi det er forbudt.


Vidar Brochs, leder
NNPF avd. Oslo

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem