Det amerikanske forbrukertilsynet (CPSC) har delt en video til skrekk og advarsel, og ber nå eiere av Peloton-tredemøller om å slutte å bruke dem hvis det er små barn eller kjæledyr hjemme.

Videoen under viser risikoen tredemøllene utgjør for barn, skriver tilsynet:

Advarselen kommer under en måned etter at Peloton selv annonserte at et barn hadde dødd i forbindelse med bruk av tredemøllen, noe som fikk CPSC til å igangsette etterforskning. Tilsynet har blitt gjort kjent med 39 skadetilfeller per dags dato.

Det skal være barn og ett kjæledyr som har blitt skadet i forbindelse med maskinen.

I minst ett av tilfellene skal et barn ha blitt skadet mens en voksen brukte tredemøllen, noe som tilsynet mener indikerer at man ikke bare kan holde et øye med maskinen eller låse den når den ikke er i bruk for å unngå farlige situasjoner.