Gå til sidens hovedinnhold

Demokratiets mann

Da Akhtar kom til Norge, begynte han som løpegutt i et bakeri på Økern. Nå vil han tale Groruddalens sak på Stortinget.

Grorud: Da parken på Hølaløkka var under bygging, ville syvåringen hjemme hos Akhtar Chaudhry ofte bli kjørt nedom parken for å følge byggingen. Spørsmålene om hvorfor parken ikke ble ferdig kom ofte til pappa Chaudhry. Til slutt skrev politiker Chaudhry et brev til kommunen om saken.
Fra en benk i den ferdige parken forteller Akhtar Chaudhry at politikk og familie er de to tingene han bruker mest tid på. I sommer blir det litt mer politikk, for ved høstens valg vil Chaudhry inn på Stortinget.
Valgkampen er i gang nå. Det blir veldig spennende. Mye står på spill, sier Chaudhry. Han mener det viktige ved valget er å få folk til å engasjere seg i velferdsstatens vel og ve.
Velferdsstaten har vært under stort press under dette regime. Hvis vi ikke vinner valget, vil det bety at Fremskrittspartiet får en hånd på rattet. Da blir de borgerlige sterkere og velferdsstatens kår enda mer presset, sier SV-politikeren.
Chaudhry har flere prioriterte saker. Han ønsker å styrke kommuneøkonomien for å verne velferden. Han ønsker å styrke skolen gjennom blant annet gratis måltider til elevene. Og han vil jobbe for bedre forhold i Groruddalen.

Trafikk

Miljø og trafikk er selvsagte temaer å engasjere seg i for en SV-politiker fra dalen. Akhtar Chaudry mener det er viktig å realisere både Bredtvetdiagonalen, Fossumdiagonalen og et lokk over E6. Et hovedfokus for Chaudry er også å styrke kollektivtrafikken og binde tilbudet bedre sammen.
Jeg har en drøm om å binde linje 2 og linje 5 sammen. Her tror jeg løsningen er at Oslo gjør en jobb selv og viser engasjement for å få dette inn på Stortinget, sier Chaudhry.
Nå får Sporveien 100 nye vogner. Da blir tilbudet mer stabilt og pålitelig. Mer trygghet og bedre serivce vil øke interessen for kollektivtransport, og dermed vil også tilbudet bli bedre, forklarer Chaudhry.

Flere parker

SV-politikeren ønsker også flere grønne lunger i våre fire bydeler.
Groruddalen er presset. Det er mangel på sånne parker som dette, sier Akhtar Chaudhry, mens han ser ut over Hølaløkka. Det er allerede bred enighet om å gi Groruddalen økt oppmerksomhet og til og med et håndfast beløp hvert år men Chaudhry har flere mål.
Hvis jeg kommer på tinget, skal jeg jobbe for flere parker. Jeg vet hvor viktig og deilig det er å ha slike steder. Her kan jeg nyte livet og ta en kopp kaffe mens jeg snakker med en journalist, smiler han.
Når SV-politikeren blir pappa etter arbeidstid, tar han også gjerne med seg familien til Hølaløkka.
Barna er elleville når de er her, sier Akhtar Chaudhry.
Hvis han skulle komme inn på Stortinget, kommer han ikke til å glemme å jobbe for lokalmiljøet. Chaudhry er nemlig en beundrer av det flerkulturelle lokalmiljøet i Groruddalen.
Sønnen min har en bestevenn som heter Martin og bor i Stjerneblokkene. De er kjempekompiser og har lagt planer sammen for mange år fremover, forteller norsk-pakistaneren. Han håper vennskap på tvers av kulturer vil bli mer og mer vanlig. Slik kan det positive forsterke det positive og skape en god sirkel.
Groruddalen kommer til å bli en liten verden i seg selv, og det vil være en ære for meg å representere Groruddalen på tinget, sier Akhtar Chaudhry.

Ikke noe annerledes

Målet er nemlig å bli stortingspolitiker, men Chaudhry har ikke lagt opp noen spesiell strategi for å nå det målet. Han vil jobbe som han alltid har gjort.
Jeg vil være opptatt av miljø, skole, barnehager og det flerkulturelle Norge. Samtidig vil jeg ha fokus på å være åpen og lyttende både før og etter at jeg eventuelt kommer inn på tinget, sier Akhtar Chaudry.
SV-politikeren tror også hans pakistanske bakgrunn bidrar til å gi ham bedre kontakt med visse velgergrupper, ettersom han lettere kan forstå andre kulturer og religioner.
Jeg tror mange andre med minoritetsbakgrunn identifiserer seg med meg. Jeg hadde en samtale med en i går. Det var egentlig en annen representant i en annen komité som var den riktige å snakke med, men hun ville likevel snakke med meg, forteller Chaudhry.
Han er også stolt av å ha rekruttert andre flerkulturelle til politikken.
En jeg kjenner har blitt veldig engasjert. Før var han helt apolitisk, men så satte han seg inn i politikken, og nå sitter han i kommunestyret i Rælingen, sier en smilende Akhtar Chaudhry.

Demokrati

Chaudhry selv har vært politisk aktiv siden han var 15-16 år gammel. På 70-tallet opplevde han som tenåring en turbulent tid i hjemlandet Pakistan. Demokratiet ble avsatt, og statsministeren ble etter hvert henrettet.
Jeg ønsket et demokratisk samfunn å jobbe i og bo i. For det første ville jeg jobbe for å legge forhold til rette for dette. For det andre følte jeg et ansvar for å gjøre mitt for å bevare og styrke demokratiet, forklarer Akhtar Chaudhry.
Før valget håper han å engasjere mange andre også spesielt osloborgere med minoritetsbakgrunn.
Jeg ønsker selvfølgelig at dere skal stemme på oss, men om dere ikke stemmer på oss, så gå til urnene og stem! Det gjelder deres og deres barns fremtid og rykte i demokratiet. Ta gjerne også med dere barna. Når dere går til urnene med guttungen eller jentungen, og de får se foreldrene stemme, trekkes barna inn i en tradisjon, avslutter Akhtar Chaudry.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen