Etter at amerikanske styrker har trukket seg ut av det nordlige Syria, nærmere bestemt i grenseområdene mot Tyrkia, har tyrkiske styrker rykket inn for å etablere en såkalt sikker sone.

Følg utviklingen i Tyrkia-offensiven i Nettavisens livestudio her.

For å forstå hvorfor Erdogan og hans ministre mener dette er nødvendig må vi muligens forstå forskjellen på kurdere generelt og PKK - og i særdeleshet deres væpnede ving YPG.

Unyansert bilde av problemstillingen

Det som rapporteres fra den pågående konflikten er urovekkende, og fremstilles som en kamp mellom Erdogans Tyrkia og kurderne. Dette er en noe unyansert fremstilling av problemstillingen.

Våpen, penger og vestlige rådgivere

YPG så sin spede start i 2004, og i 2011 kom de i gang for alvor. Perioden fra 2011-2014 ble brukt av den væpnede organisasjonen til å underlegge seg stadig større områder, og i 2014 ble de for alvor en større deltaker i Syria-krigen. Det er også i denne perioden de blir ansett som USAs og Vestens allierte. Med dette kommer våpen, penger og vestlige rådgivere.

Det er korrekt at YPG og YPJ (organisasjonens kvinnelige fløy) har vært en mer eller mindre trofast alliert i kampene mot IS, men det å forsømme at også denne gruppen er ute etter egne interesser blir en feilvurdering. Det å anta at YPG har sett konflikten som en mulighet til å etablere permanent kontroll i området vil nok ikke være så langt fra sannheten.

Amnesty-kritikk

I flere Amnesty-rapporter høster gruppen betydelig kritikk. Allerede sommeren 2015 fremkommer det flere graverende forhold i en Amnesty-rapport. I rapporten skrives det at YPG har tvangsflyttet etniske grupper fra de byene organisasjonene hadde «frigjort». I andre tilfeller viser satellitt-bilder at hele landsbyer er blitt jevnet med jorden og innbyggerne tvangsflyttet under anklager om at de hadde samarbeidet med IS.

I en rapport fra 2018 skriver Amnesty at YPG forhindrer intern-fordrevne fra å flytte tilbake til sine hjem, andre uttaler at YPG har fordrevet dem fra deres eiendommer.

Ingen Mor Teresa

YPG er altså ingen Mor Teresa av kurdisk opphav, ei heller kan de utelukkende anses som velvillige hjelpere i kampen mot den mest dødbringende terrororganisasjonen som verden har opplevd på en stund.

I flere rapporter fra Humans Rights Watch fremkommer det at YPG og YPJ rekrutterte barnesoldater til kampen mot IS. I flere av intervjuene fortelles det at jentebarn ble tvangsrekruttert til YPJ. I andre deler av rapporten skrives det at jenter som var på flukt fra tvangsekteskap, voldtekt og lignende forhold og søkte tilflukt hos YPJ ble innrullert i deres væpnede styrker.

Assyrere har også fortalt om etnisk rensing, attentater og tvangsflyttinger gjennomført av YPG og YPJ.

Lederen for det assyriske landsforbundet i Sverige, Kara Hermez, kritiserte PKK og YPG i harde ordelag i et innlegg i svenske Aftonbladet. Og påpekte at selv om tyrkerne er en trussel i området, så er neppe kurderne representert ved PKK og YPG redningen.

Dermed kan man spørre om Tyrkias opptreden kan settes i en kontekst som er større enn det som fremkommer i norske spalter. Disse mer eller mindre informasjonsbaserte fremstillingene er lite formålstjenlige, og vil i liten grad bidra til en helhetlig og opplyst debatt.

Ingen generell konflikt mellom kurdere og Tyrkia

Tyrkias anliggende i denne saken er nok den noe langdryge og til tider intense konflikten landet har hatt gående med nettopp PKK, og YPG. Men det er på ingen måte snakk om en generell konflikt mellom kurdere og Tyrkia slik det fremstilles av norske kommentatorer og synsere. Det er sågar slik at AKP, som er Erdogans parti, har en betydelig oppslutning i flere av byene som ligger i den kurdiske delen av Tyrkia.

Ved siste lokalvalg i Tyrkia ble AKP valgvinner i flere av grensebyene i de kurdisk-dominerte områdene. I byene Sanliurfa og Sirnak fikk partiet 60,8 og 61,7 prosent av stemmene, og ordføreren i begge byene. I byer som Mardin og Dyarbakir fikk partiet 38 og 30 prosent av stemmene.

I tillegg til dette har AKP 70-75 parlamentarikere og flere minstere med kurdisk bakgrunn.

Tyrkias offensiv i Nord-Syria er problematisk, og denne teksten er intet forsvar av denne offensiven. Den er heller et forsøk på å oppklare årsakene. Det finnes flere fasetter til konfliktene som pågår i Midtøsten, og det finnes sjeldent utelukkende godhjertede velvilje aktører.