Gå til sidens hovedinnhold

- Den mest alvorlige svikten siden krigen

KrF-leder Knut Arild Hareide kritiserte regjeringens feilinformasjon.

KrF-leder Knut Arild Hareide sier sikkerhetssvikten 22. juli i fjor var den mest alvorlige siden 2. verdenskrig.

Han peker på at svikten er mer alvorlig enn regjeringen tidligere har opplyst.

Under sitt innlegg etter statsminister Jens Stoltenbergs redegjørelse for Stortinget om 22. juli-kommisjonens rapport, listet Hareide opp en rekke punkter der kommisjonen hadde funnet svakheter som ikke stemte med det regjeringen har opplyst tidligere. Det gjaldt blant annet utsendelse av riksalarm.

- Jeg mener at når det er gitt feilinformasjon fra regjeringen, er det viktig at denne feilinformasjonen blir rettet opp, sier lederen for Stortingets 22. juli-komité.

- Nå trengs en regjering som ikke tolker sin utøvende makt i den betydningen at man skal tenke på saken, men forstår at jobben ikke er gjort før oppdraget er forstått og gjennomført. Vi kan ikke kreve mindre, sier Hareide.

I sin replikk forsvarte Stoltenberg sin tidligere justisminister Knut Storberget, som kom med redegjørelsen Hareide viste til 11. november i fjor.

- Storberget la fram de faktaene vi hadde, men vi tok klart forbehold om at det kunne komme utfyllende informasjon senere. Og i stortingsmeldinga i vår pekte vi for eksempel for dårlig informasjonsflyt i departementene, og at det ikke ble satt stab i Justisdepartementet. Det var ikke Gjørv-kommisjonen som kom med den nyheten, sa statsministeren.

Nettavisen gir deg hovedpunktene i statsministeren og justisministerens redegjørelse her.

HTML EMBED

Det var klokken 10 tirsdag at statsminister Jens Stoltenberg (Ap) startet på sin redegjørelse om 22. juli-kommisjonens rapport i Stortinget.

- Vi vil lære av feil og mangler som avdekkes. Vi vil handle for å gjøre samfunnet tryggere, sa statsministeren da han innledet.

Les hele redegjørelsen her

- Vi har fått den rapporten vi ba om. Det er jeg takknemlig for. Også ubehaget. Det avgjørende nå er at vi har fått en felles fortelling om hva som skjedde. Det er et helt nødvendig skritt for å lære og handle, sa han videre.

- Hva vil det si å ha ansvar? Og hva vil det si å ta ansvar? Det er myndighetene som har ansvaret for beredskapen. Derfor har jeg flere ganger slått fast. Jeg har det øverste ansvaret. For beredskapen, for nødetatene, for forsvaret, for helsevesenet. Jeg har det øverste ansvaret for det som gikk galt og det som gikk bra under håndteringen 22. juli. Jeg og regjeringen tar ansvar etter 22. juli, sa han.

Beklaget
Stoltenberg oppsummerte noen av de viktigste innvendingene fra 22. juli-kommisjonen slik:

- Grubbegata burde vært stengt. Det ble den ikke. Gjerningsmannen kunne vært stanset tidligere. Det ble han ikke. Flere sikringstiltak burde vært iverksatt tidligere. Det ble de ikke. Dette beklager jeg. Vi kan aldri rette opp feil i fortiden. Derimot kan vi lære av fortiden.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til redegjørelsen.

Den 13. august varslet Stoltenberg at han selv ville be stortingspresidenten om å få komme til Stortinget for å redegjøre. Siden Stortinget ikke åpner før i oktober, ble stortingsrepresentantene kalt inn til et ekstraordinært møte.

- Beredskapsbase
Etter Stoltenberg inntok justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) talerstolen. Deretter fikk hver partigruppe ti minutter til å kommentere og stille spørsmål. Statsministeren og justis- og beredskapsministeren fikk deretter anledning til å svare direkte på spørsmål fra opposisjonen.

Til slutt fikk Stoltenberg og Faremo fem minutter hver til avslutningskommentarer.

Redegjørelsene blir sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling.

Omfattende svikt
For to uker siden kom 22. juli-kommisjonens knusende dom over den mørkeste dagen i norsk etterkrigshistorie.

77 mennesker mistet livet under terroranslagene mot regjeringskvartalet og på AUFs sommerleir på Utøya - og rapporten avdekket omfattende svikt og synliggjorde at mange liv kunne vært spart.

Les hele rapporten her. (PFD, 32 MB)

- Hva gjorde regjeringen med terrorvarsel i 2007?

Oslo (NTB): Høyre-leder Erna Solberg ønsker svar fra statsministeren om hvorfor så mye sviktet i 2011, når regjeringen fikk et klart anslag om terrorsannsynlighet fire år tidligere.

Hun viste til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i 2007 anslo overfor regjeringens sikkerhetsråd at det var mer enn 50 prosent sannsynlig med et terroranslag i Norge i løpet av tre til fem år.

- Det ubehagelige spørsmålet det leder til, er hva regjeringen gjorde med den opplysningen. Vi har hørt Stoltenberg beklage, men en beklagelse må være mer enn ord. Han har beklaget at det gikk galt, men jeg tror vi i Stortinget venter på en forklaring på hvordan det kunne gå galt, sa Solberg.

Solberg påpekte at sårbarheten Gjørv-kommisjonen har avdekket, tidligere har vært påpekt av Riksrevisjonen, opposisjonspartier og andre.

Stoltenberg svarte at de allerede i revidert budsjett i 2007 styrket midlene til PST, blant annet til spaning. Han viste til at dette medvirket til avsløringen av Mikael Davuds terrorplanlegging. Han viste også til at beredskapstroppen og samarbeidet med etterretningstjenesten ble styrket i 2007.

- Men vi må huske at det vi ble advart mot i 2007, var ekstreme islamistiske grupperinger, sa han. (©NTB)

Sagt i Stortinget tirsdag

«Grubbegata burde vært stengt. Det ble den ikke. Gjerningsmannen kunne vært stanset tidligere. Det ble han ikke. Flere sikringstiltak burde vært iverksatt tidligere. Det ble de ikke. Dette beklager jeg. Vi kan aldri rette opp feil i fortiden. Derimot kan vi lære av fortiden.»

Jens Stoltenberg (Ap)

«Vi har den siste tiden fått et innblikk i hvordan regjeringen styrer landet. Det fremstår tidvis som passivt og som beslutningsvegrende».

Siv Jensen (Frp)

«Det var mye ved den sentrale kriseledelsen som ikke fungerte godt nok 22. juli»

Grete Faremo (Ap)

«Som den utøvende myndighet har regjeringen til syvende og sist ansvaret for det som sviktet. Men jeg vil understreke at det bare er en mann som hadde ansvaret for at 77 mennesker ble drept og at mange flere ble skadet»

Erna Solberg (H)

«PST sa i 2007 at det var mer enn 50 prosent sannsynlighet for et terroranslag. Det er et høyt anslag. Flere varseklokker burde ha ringt»

Erna Solberg (H)

Kommentarer til denne saken