- Ikke døm NAV nå. Det startet for 15 dager siden, sa tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen da han innledet på høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite fredag. Bakteppet er at Riksrevisjonen har felt en knusende dom over den økonomiske kontrollen i Arbeids- og velferdsetatens regnskap og har nektet å godkjenne bruken av 300 milliarder kroner på regnskapet. Riksrevisjonen mener videre at etatens kunder har fått en slett behandling. Stadig lengre saksbehandlingstid og utestående beløp er blant de tingene det ble slått ned på.

Følg høringen direkte her

- Større enn Statoil/Hydro
Tidligere arbeids- og inkluderingsminister Hanssen beskrev etableringen av superetaten NAV som «den mest krevende og kompliserte fusjonsprosess dette samfunnet har stått overfor».

- Jeg mener fusjonen mellom Statoil og Hydro blir en veldig liten operasjon i forhold til det vi la ut på med NAV, sa Hanssen.

Hanssen innledet på høringen med å se tilbake på det han var med på da han overtok som statsråd høsten 2005. Da var NAV interim etablert. 1. juli 2006 ble NAV etablert som direktorat, Tor Saglie var utnevnt som direktør. Men først 1. januar i år var NAV etablert, minnet Hanssen om.

- Valgte å bruke tid
- Vi sto overfor et dilemma: Skulle vi gjøre det veldig fort, eller skulle vi bruke noe tid. Vi valgte å bruke noe tid, tre og et halvt år. I denne perioden skulle hele organisasjonen være i drift samtidig som omorganiseringen pågikk.

Undervurderte man kompleksiteten i reformen da den var til behandling i Stortinget og da man startet omorganiseringen, spurte saksordfører Marit Nybakk (Ap):

- Jeg vil nok si det at ingen kunne fullt ut forstå hvor krevende det var. Og selv om mye har gått galt og dessverre mange brukere har fått dårlige tjenester, så er jeg helt sikker på at det er rett det vi holder på med. Jeg er helt sikker på at historien om NAV kommer til å bli en suksesshistorie, svarte Hanssen. Samtidig innrømmet han at det kanskje var skapt for store forventninger og at NAV ble satt under et for stort politisk press om å vise resultater.

- Visste det ville bli vanskelig
Hanssen sa man var klar over at det man gikk løs på med etableringen av NAV ville være vanskelig. Han minnet om at det var snakk om å slå sammen tre ulike statlige etater og virksomhet i 430 kommuner til en sømløs enhet. Superetaten skulle telle 18.000 ansatte.

Riksrevisjonen felte i oktober en fellende dom over NAV, som er gjennomsyret av rot og gjentatte lovbrudd - og har et budsjett på 300 milliarder.

- Tar du ansvar for at en tredjedel av statsbudsjettet ikke kan bekreftes av Riksrevisjonen? spurte leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (Frp).

- Ja, det var jo mitt ansvar som statsråd, svarte Hanssen.

- Ikke noen løsning å kvitte seg med Saglie
Hanssen fikk også spørsmål om hvorfor Saglie ble sittende etter at Riksrevisjonen hadde felt sin knusende dom.

- Den som tror at løsningen på problemene for NAV er å kvitte seg med Tor Saglie, den tar feil, svarte Hanssen.

- Enig med Hanssen
Også Hanssens etterfølger i statsrådstolen, partifelle Dag Terje Andersen, var kalt inn til høringen. I likhet med Hanssen understreket han at NAV-reformen måtte bli krevende og ta tid.

- Vi er midt i en reformperiode. Reformen er resultat av grundig politiske debatter. Jeg har stor respekt for at det er en kompleks reform, ingen kunne overskue hvor vanskelig det var. Når en del av de tingene Riksrevisjonen har pekt på er forsøkt løst, tror jeg vi skal se som resultat, ikke at etaten er perfekt i morgen, men at trenden er snudd, at det er færre som venter. Jeg har tro på at den skal gi gode resultater, sa Andersen og advarte opposisjonen og kritikerne:

- Vi skal ikke fremstille NAV-reformen som dårligere enn den er, men ha et kritisk blikk på det som ikke fungerer.