Nye tall fra SSB viser at antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skyter til himmels. På ti år har antallet medlemmer utenfor kirken gått opp med hele 57 prosent, fra 431.000 til 678.000. En økning på nesten 250.000 personer totalt.

I samme periode har antall medlemmer i Den norske kirke (DNK) gått ned med 150.000 personer.

Så langt i år har DNK registrert knapt 17.000 utmeldinger og 3000 innmeldinger - en netto nedgang på 14.000 medlemmer.

Kraftig vekst

På et år er antall medlemmer økt med 3,5 prosent, men det er store forskjeller på hvor raskt de forskjellige trosretningene vokser.

Størst vekst finner vi i hinduismen og sikhismen, som på et år er økt med henholdsvis 10 og 8 prosent. Dette har trolig en nær sammenheng med en økt arbeidsinnvandring fra India.

Les også: Dette er landene det kommer flest familieinnvandrere fra

Islamske medlemstall er økt med 5 prosent, mens kristne menigheter uten for Den norske kirke øker med 3 prosent.

Kristendommen størst, islam nummer to

Ifølge SSB er det kristne menigheter utenfor Den norske kirke som er størst i absolutte tall. Nesten 366.000 er medlemmer i denne typen trossamfunn, der den katolske kirken er klart størst med 161.000 medlemmer, med Pinsemenigheten på andreplass med 40.000 medlemmer.

Den nest største trosretningen er islam med 175.500 medlemmer - som utgjør 26 prosent av alle medlemmer utenfor Den norske kirke.

Får stadig mer støtte per medlem

Staten har bestemt at alle religioner og livssyn skal likebehandles økonomisk. Den norske kirken (DNK) får et mer eller mindre fast beløp hvert år fra det offentlige, på drøyt 2 milliarder kroner.

Tanken er at andre trossamfunn skal få like mye i støtte per medlem som DNK. Andre trossamfunn får derfor en fast sum per medlem som øker jo færre medlemmer den tidligere statskirken har. For tiden er satsen 589 kroner per medlem.

Tallet regnes ut på følgende måte:

2019: 2.236.100.000 kroner, fordelt på 3.796.357 medlemmer = 589 kroner

Økningen er på hele 8,5 prosent på bare ett år.

2018: 2.071.050.000 kroner, delt på 3.815.826 medlemmer = 543 kroner

Det betyr at Norge bruker 400 millioner kroner på direkte støtte til livssyn utenfor Den norske kirke.