Gå til sidens hovedinnhold

Den rike verden går på krabbegir

Ferske tall viser at veksten i verdens mest industrialiserte land nærmest står stille.

Den samlede økonomiske veksten i OECDs 34 medlemsland var på kun 0,2 prosent i andre kvartal 2011. Veksten i første kvartal var på 0,3 prosent. Det viser OECDs egne tall sluppet klokken 12.00 norsk tid mandag.

Dermed har OECD opplevd fire kvartaler på rad med synkende vekst.

Verst i EU
Ikke overraskende var oppbremsingen sterkest i EU hvor veksten i andre kvartal var på 0,2 prosent i andre kvartal mot 0,8 prosent i første kvartal.

I Tyskland falt som kjent BNP-veksten til 0,1 prosent i andre kvartal sammenlignet med 1,3 prosent i første kvartal. Tilsvarende tall for Storbritannia var henholdsvis 0,2 og 0,5 prosent.

Både Italia og USA opplevde en vekst i andre kvartal på 0,3 prosent sammenlignet med 0,1 prosent i første kvartal.

Svakest i Japan - sterkest i Tyskland
I Japan fortsatte økonomien å krympe. I andre kvartal hadde landet en nedgang i BNP på 0,3 prosent sammenlignet med minus 0,9 prosent i første kvartal.

Sammenlignet med for ett år siden hadde OECD en samlet årlig BNP-vekst på 1,6 prosent i andre kvartal 2011 sammenlignet med en årlig vekst i fjor på 2,4 prosent.

Av de syv største økonomiene i OECD hadde Tyskland den største årlige veksten med pluss 2,7 prosent og Japan den minste med minus 0,9 prosent.

Om OECD
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) er en internasjonal organisasjon av industriland. OECD-kretsen består i dag av 34 land som kjennetegnes ved velutviklet markedsøkonomi og demokrati samt et relativt høyt inntektsnivå. USA, Canada, Japan, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia er organisasjonens mest betydningsfulle medlemmer. Kina, Brasil, India og Russland ikke er med i OECD.

OECDs budsjett, som er på rundt to milliarder kroner årlig, er basert på medlemslandenes økonomiske størrelse.

Kommentarer til denne saken