Norsk Regnesentral har regnet ut at det mest sannsynlige valgutfallet per nå er en Ap/Sp-regjering, med 24 mandater til Senterpartiet og 64 til Arbeiderpartiet, med totalt 88 mandater og dermed en flertallsregjering.

Det pågår en debatt om hvor miljøbevisste velgere bør legge igjen stemmen sin, da MDG avskyr både Frp og Sp fordi disse ikke er spesielt miljøvennlige. (For så vidt er ikke MDG spesielt begeistret over Ap, heller.)

I løpet av podcasten "Redd Venstre" mente Even Aas-Eng at miljøvelgerne til Venstre har flyktet eller burde flykte partiet fordi det støtter opp om en klimafiendtlig regjering med Frp.

Til det svarte jeg: Er en Ap/Sp-regjering bedre for miljøet enn nåværende regjering?

I følge klimastiftelsen CICERO, synes svaret å være nei.

Ved slutten av 2016 så CICERO på klimabudsjettene til de forskjellige partiene sammenlignet med H/Frp-regjeringen.

De rangeres slik ut fra totale kutt:

  1. MDG: 680.000 tonn
  2. SV: 408.000 tonn
  3. Venstre: 228.000 tonn
  4. KrF: 163.000 tonn
  5. Ap: 145.000 tonn
  6. Budsjettavtalen (H/Frp/V/KrF): 136.000 tonn
  7. Regjeringen (H/Frp): 123.000 tonn
  8. Sp: 78.000 tonn

Arbeiderpartiet alene er så vidt bedre enn avtalen mellom regjeringen og støttepartiene V og KrF -- og det er det som står på papiret i budsjettforslaget deres, ikke noe de har blitt bundet til å følge opp.

Senterpartiet innetar jumboplassen, og vel så det.

Hvordan vil da klimabudsjettet til en Ap/Sp-regjering se ut?

La oss gjøre et enkelt regnestykke basert på budsjettavtalen, og styrkeforholdet mellom de borgerligere partiene.

Venstre og KrF har til sammen 19 mandater på Stortinget, sammenlignet med H/Frp-regjeringens 77. Regjeringen foreslo kutt på 123.000 tonn, mens de 19 mandatene til V/KrF forbedret kuttet med 13.000 tonn.

Hvis vi legger styrkeforholdet mellom Venstre og KrF til grunn, så vil et gjennomsnitt av deres forslag bli ca. 194.000 tonn, 71.000 tonn mer enn regjeringen. Deres reelle påvirkning på regjeringen er altså 18 % av eget forslag, ca. ett prosentpoeng per mandat.

Skal vi gjøre samme regnestykke for en potensiell Ap/Sp-regjering?

En simpelt regnestykke der Sp får sin forholdsmessige oppslutning i antall mandater, vil gjennomsnittet mellom Ap og Sp bli 127.000 tonn.

Dersom vi anslår at Sp får en lignende rolle som V og KrF (som altså ikke vil stemme siden de vil være i regjering), blir dette tallet 129.000 tonn.

En Ap/Sp-regjering vil trolig levere et kutt på mindre enn 129.000 tonn, verre enn H/Frp/V/KrF!

Da lurer jeg veldig på hvordan de som setter klimasaken øverst på listen kan hevde at det er kritisk å kaste H/Frp-regjeringen til fordel for en Ap/Sp-regjering.

CICERO må gjerne gjøre et ordentlig regnestykke ut av det, men det ser ut som en svekket Frp i regjering med H, påvirket av V og KrF, gir et bedre resultat for klimaet enn en flertallsregjering bestående av Ap og Sp.

Klimabevisste velgere bør altså stemme på Venstre eller KrF dersom resultater for klimakutt er avgjørende for deres stemme.

En stemme til MDG eller SV fremfor Venstre eller KrF vil trolig levere et verre resultat for klimaet med en Ap/Sp-regjering.

Så da spør jeg klimavelgere: Er klimaet viktigere enn din forakt for Frp?

Tallenes tale er klar: sett klimaet foran forakt og stem der du får resultater.