Gå til sidens hovedinnhold

Den tredje gulfkrigen kommer

Irak-ekspert Henrik Thune ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener at det meste peker mot at det kommer en angrepskrig mot Irak, og at den kan komme til bli kort

Det kom frem i et foredrag Thune holdt for medlemmer av Norske Finansanalytikeres Forening fredag, etter å ha avsluttet en ukes rundreise i Midt-Østen i går.Under tittelen Den Tredje Golfkrigen innledet Thune med at mens det fortsatte er stor tvil i den vestlige verden om hvorvidt det blir krig, så har ikke det vært et spørsmål i regionen på flere måneder; der venter man bare på når den skal starteThune mener at det slik situasjonen ser ut i dag, er det er svært sannsynelig at det går mot en angrepskrig mot Irak i løpet av de neste to månedene. Han mener at det kun er fire scenarier som kan forhindre at krigen blir et faktum, og ingen av dem er utelukkende basert på utfallet av våpensinspektørenes


eventuelle funn før 27. januar.- 27. januar er avgjørende for om krigen får støtte i FN, men ikke nødvendigvis avgjørende for om det blir krig, sa Thune, og pekte på at amerikanerne mener de ikke trenger noen ny fullmakt fra FN, den mener de at de har de hatt i flere år basert på en resolusjon sikkerhetsrådet vedtok i november 1990, i forkant av Golfkrigen i 1991.Hva kan hindre krig?

Det første som kan hindre en krig er at Irak kommer med klare innrømmelser i form av at de legger frem masseødeleggelsesvåpen. Dette kan være et sannsynlig scenario, men Thune tror ikke slike innrømmelser vil være tilstrekkelig til å hindre en krig.Det andre scenariet er at USA ikke får støtte av Tyrkia og Storbritannia, i form av tilgang på tyriske baser og britiske soldater, og ikke minst politisk støtte fra Tony Blair. Dette holder Thune for lite sannsynlig, men som noe som kunne være tilstrekkelig til å hindre en krig. Thune forventer at Tyrkia vil føye seg. Det største problemet vil være om britene ber om mer tid etter at sjefen for våpeninspektørene legger frem sin rapport.Thune mener at dersom Saddam Hussein velger å gå i eksil så vil det være nok til å hindre en krig, men igjen er dette et forløp som han mener er lite sannsynlig. Derimot kan det være et scenario når en krig er i gang.Dette er også et scenario som ikke ligger langt unna den fjerde skissen Thune trakk opp, nemlig et statskupp i Bagdad. Men også dette er lite sannsynlig før en eventuell krig er i gang, eller rett før en krig begynner. Da er det derimot et ganske sannsynlig resultat, og noe amerikanerne også jobber med i det skjulte.Det blir en kort krig

Mange diskuterer hvor lang en eventuell krig blir i Irak, og Thune skisserte et forløp som tyder på en meget kort og effektiv aksjon, som verken likner på krigen i Afghanistan eller Golfkrigen for 12 år siden. Men en slik krig forutsetter at støtten til Saddam Hussein vil forsvinne hurtig, og at krigen ikke utvikler seg til en by-krig eller eskaleres for eksempel ved at Irak angriper Israel.
Når det gjelder når en krig kan komme i gang, er første mulighet om tre


uker. Da forventer man at størsteparten av de amerikanske og britiske styrkene er på plass i Midt-Østen. Imidlertid forventes det at man minst venter til den islamske pilgrimsperioden til Mekka og Medina avsluttes i midten av februar. Dette som følge av frykt for destabilisering av Saudi Arabia.- Tidligst om tre uker, men sannsynligvis i overgang februar/mars, sa Thune som sitt "best guess".Det ble på dagens foredrag skissert et krigsforløp med en innledende flybombing på fra et par dager til en uke, deretter fullt innrykk mot Bagdad.- Man vil nok forsøke å komme raskt til Bagdad, sier Thune, som mener at Saddam vil forsøke å trekke ut tiden mest mulig.Amerikanernes mareritt vil være en bykrig som varer over lengre tid med mange sivile ofre.Lengden på krigen, etter at angrepet er innledet, vil i stor grad avhenge av lojaliteten til Husseins nærmeste krets, som i hovedsak består av utvalgte fra hans stamme og slektsgren. Totalt utgjør denne grupperingen, omkring 110.000 mennesker fordelt på flere sirkler rundt president Hussein. Disse er stasjonert i og omkring Bagdad.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget