I Tøyen-avtalen som ble undertegnet i 2013, som skulle løfte Oslo-bydelen Tøyen når Munch-museet flyttes til Bjørvika, var en del av enigheten å redusere antall kommunale boliger på Tøyen.

Som en konsekvens av avtalen, som ble inngått mellom partiene Høyre, Venstre, KrF og SV, ble beboerne i en av de kommunale blokkene på Tøyen torg, i Hagegata 30, kastet ut for å gi plass til studentboliger.

Men fire år etter at de siste beboerne flyttet ut fra boligblokka, står den fortsatt helt tom og bare forfaller.

- Jeg er veldig overrasket. Det ser ut som ren sommel fra byrådets side, sier Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, til Nettavisen.

Byrådet slår imidlertid tilbake mot kritikken lenger ned i saken.


Salgsprossen strandet

Tanken bak utkastelsene fra de kommunale boligene, som ble vedtatt av bystyret samme år som Tøyen-avtalen ble inngått, var at dette kunne bidra til en god byutvikling på Tøyen, blant annet gjennom en mer variert befolkningsstruktur.

Det forrige byrådet startet derfor en prosess hvor Hagegata 30 først skulle seksjoneres, og deretter selges direkte til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), som skulle bygge studentboligene. SiO fikk også støtte fra regjeringen til å bygge 180 nye studentboliger i Tøyen-blokka.

- Prosjektet på Tøyen er veldig spennende. Dette er et flott område for studentboliger fordi det er så sentrumsnært, og fordi det har et godt kollektivtilbud. Å få studenter inn i nabolaget vil gi området et løft. Det gir mer liv, og mer trygghet, sa styreleder i SiO, Tone Vesterhus, til NRK Østlandssendingen i september 2015.

Men til tross for de positive ordene, planene og pengestøtten, så strandet hele salgsprosessen.

- Boligbygg og SiO startet forhandlinger om direktesalg av Hagegata 30 høsten 2013, og ble enige om pris i mai 2014. Avtalen hadde to forbehold, om seksjonering og bystyrets godkjenning, opplyser Kristin Øyen i Boligbygg til Nettavisen.

- Tok svært lang tid

Ifølge Øyen tok prosessen med seksjonering svært lang tid.

- Det ble derfor nødvendig å innhente ny takst. Den nye taksten viste at markedsverdien for Hagegata 30, klausulert til studentbolig, var høyere enn den avtalte prisen. Et direktesalg til SiO til en pris under markedsverdi ville vært i strid med statsstøtteregelverket, og ble derfor aldri fremmet for bystyret, sier hun.

Boligbygg og SiO hadde deretter en dialog om muligheten for å inngå en ny avtale basert på den nye taksten, men også disse forsøkene mislyktes.

- I november 2015 konkluderte SiO med at det ikke var mulig å realisere et studentboligprosjekt innenfor deres økonomiske rammebetingelser, sier Øyen.


Lippestad: - Svært viktig

Behovet for studentboliger på Tøyen, ble også påpekt av byrådet selv.

«Jeg er gjort kjent med at Plan- og bygningsetaten ikke har byggesaker eller reguleringsarbeid som innebærer nye studentboliger til behandling, på Tøyen eller i nærområdet på Tøyen. Det er derfor svært viktig å sikre at det blir studentboliger i Hagegata 30 og at de som bor der er reelle studenter», skrev tidligere byråd for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad (Ap), i et svar til Venstre-politiker Guri Melby i 2016.

Året etter, i juni 2017, snudde likevel byrådet, og la i stedet fram ønsker om en alternativ bruk av Hagegata 30 for bystyret, som de fikk støtte for.

«Det utredes alternative muligheter for fremtidig bruk av Hagegata 30», sto det i bystyrets vedtak, som dermed opphevet tidligere vedtak om å bruke boligblokka til studentboliger.

Men snart to år senere er det fortsatt ikke lagt fram noen nye planer for boligblokka, som nå altså har stått helt tom og uten folkeliv i fire år.

Høyre: - Følges ikke opp

Lae Solberg sier han er forundret over at prosessen har tatt så lang tid.

- For halvannet år siden varslet byråden at hun ønsket å se på et prosjekt for Hagegata 30, ved å leie ut til folk som på sikt vil få mulighet til å kjøpe sin egen bolig. Men hva byrådet i mellomtiden har brukt tiden sin på, er vanskelig å forstå, sier han, som nå vil ta saken opp i bystyret:

- Vi kommer til å dette opp i bystyret for å få klarlagt hvorfor det har tatt så lang tid, og hva byrådet nå har tenkt å gjøre. Det ser ut som om dette er rent sommel fra byrådets side, og det overrasker meg for det er ingen tvil om at SV og ordfører Marianne Borgen har et stort ansvar for å følge opp Tøyen-avtalen som de var med å undertegne. Vi kan ikke ha det sånn at en viktig del av avtalen som skulle gjøre det enklere for folk å kjøpe bolig, overhodet ikke følges opp av byrådet, sier Lae Solberg.

- Men det skulle jo bli studentboliger der, noe dere i Høyre også var med på å skrive under på?

- Det viktigste for meg er at folk kan flytte inn i Hagegata 30. Vi er derfor positive til at man leier ut billigere til folk, og gjør det mulig for dem å etter hvert kjøpe boligen. Det er ikke avgjørende for meg at det blir studentboliger akkurat der, sier han nå.


- Her må man ta selvkritikk

Høyre-politikeren får støtte fra Frps førstekandidat foran lokalvalget i Oslo, Aina Stenersen, som også reagerer på at bygget fortsatt står tomt.

- Det er et stort behov for studentboliger i Oslo, og dette prosjektet har tatt for lang tid. Her må man ta selvkritikk. Det er for lenge at et bygg står tomt i fire år, sier Stenersen til Nettavisen.

I motsetning til Lae Solberg, mener hun at det fortsatt bør bli studentboliger i blokka.

- Det er et flott område fordi det er så sentrumsnært, det har et godt kollektivtilbud og det vil gi området et løft med enda flere studenter som bor på Tøyen. Flere personer i bybildet gir også området liv og trygghet, sier Stenersen, og legger til:

- Jeg håper det kan bli en fortgang i prosjektet nå, og jeg er forundret over at det rødgrønne byrådet sin treghet, sier hun.


- Løsning snart på plass

Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), slår imidlertid tilbake mot kritikken. Hun skylder på det forrige byrådet.

- Dette er nok en opprydningssak etter Høyre-byrådet, som vi i det rødgrønne byrådet har brukt mye tid på, sier Tellevik Dahl til Nettavisen.

Tellevik Dahl mener det forrige byrådet sjekket saken for dårlig før planene ble iverksatt.

- Høyre-byrådet gjorde vedtak uten først å ha avklart juridiske og økonomiske spørsmål, og visste åpenbart ikke hvilke utfordringer som fulgte med eiendommen. De lovet studentboliger i bygget, men uten å vite om det faktisk var mulig. Slik kan man ikke holde på, sier hun.

Byråden sier det nå nærmer seg en løsning for bygget.

- Nå nærmer vi oss en løsning, og jeg gleder meg til å kunne presentere en løsning for bygget allerede denne våren. En rekke juridiske avklaringer er endelig på plass, og nå gleder vi oss til å se at bygget tas i bruk igjen, sier Tellevik Dahl.