Gå til sidens hovedinnhold

Denne finner du ikke i norske politibiler

Dette er teknologien som kunne ha bidratt til en raskere politiaksjon 22. juli i fjor.

Finsk politi har hatt det i sju år, og norske ambulanser har det, men du finner knapt en dataterminal i det norske politiets patruljebiler. 22. juli i fjor viste mangelen på slik teknologi seg skjebnesvanger.

Ber om ny teknologi
Politiets Fellesforbund ber Politidirektoratet utarbeide en klar, helhetlig IKT-strategi som også innebærer at patruljene får tilgang til teknologi for skriftlig og visuell informasjonsdeling, slik at man kan opptre koordinert og utveksle informasjon mellom alle nivåer i politiet.

- Dokumentet fra kommisjonen bør danne fundamentet for videre utvikling og endringer av norsk politi, sier forbundetsleder Arne Johannessen.

Har søkt om penger
Etter det Nettavisen får opplyst, har Justisdepartementet en søknad fra Politidirektoratet til behandling om midler til et omfattende utviklingsprosjekt for ny teknologi i etaten.

Som 22. juli-kommisjonen påpeker i sin rapport; varsling, informasjon og kommunikasjon er sentralt i krisesituasjoner. For norsk politi er dette en flaskehals, og kommisjonsrapporten peker på mangler som kunne ha sørget for en raskere politiaksjon 22. juli i fjor.

Politiet har i dag ikke muligheten til å sende tekst, bilder eller kartopplysninger til patruljene, slik for eksempel finsk politi har.

- Ville ha bidratt til raskere aksjon
«Alle disse forholdene er av sentral betydning for politiets evne til å kunne motta informasjon på stedet», skriver kommisjonen i sin rapport. Kommisjonens konklusjon på dette punktet er at etter alt å dømme «ville ha bidratt til en raskere politiaksjon dersom man hadde hatt anledning til å sende tekstbasert informasjon, uten den sårbare avhengigheten av dårlig radio- og lydforhold, og enkel kartinformasjon om for eksempel oppmøtested».

Finnes i ambulansene
I motsetning til politiet har de fleste ambulanser installert PC-er i kjøretøyene slik at de kan motta oppdragsinformasjon elektronisk og statusoppdatere tilbake til AMK-sentralen. Slik sikres god styring av ambulanseressursene.

- Ble forbikjørt av Breivik

Klokka 15.26 går den første meldingen ut fra Oslo politidistrikt etter bomben i regjeringskvartalet. Det blir ikke sendt ut riksalarm før senere. Sperre- og observasjonsposter ble ikke opprettet. Operasjonssentralen avslo tilbud om hlelp fra nabodistrikter. Politihelikopteret ble, som kjent, ikke forsøkt mobilisert.

Klokka 15.32 meldte vaktene i regjeringskvartalet at det var en bilbombe i en hvit varebil som hadde eksplodert og at en person iført en vekterlignende uniform hadde forlatt bilen like før. To minutter senere meldte et vitne at han hadde sett en person i politiuniform med hjelm og pistol kjøre av gårde i bil med registreringsnummer VH 24605.

Politiet klarte ikke å nyttiggjøre seg disse opplysningene, påpeker kommisjonen. Disse vitneopplysningene ble ikke lest ut på sambandet før klokka 17.47. De ble heller ikke formidlet til mediene.

Kort tid etter eksplosjonen i Oslo kjørte en politibil fra Agder politidistrikt gjennom Oslo og inn i Bjørvikatunnelen. Den ble forbikjørt av Breivik som da var på vei til Utøya. De to bilene møtte hverandre igjen på E18 ved Lysaker klokka 15.57. Politiet kjørte etter Breivik, helt til han kjørte av ved Sandvika. Dette var etter at politiet hadde fått tips om bilen. Men patruljen hadde ikke fått noen ordre eller meldinger. «En dataløsning i bilen kunne formidlet både en etterlysning og gitt operasjonssentralen oversikt over bilens posisjon», skriver 22. juli-kommisjonen i sin rapport.

Reklame

Ny bok: Husker du disse to idiotene?