Dersom plan og bygningsetaten får det som de vil, kan 25 hytteeiere på Lindøya, Nakholmen og Bleikøya oppleve at hyttene deres blir revet.

SELGE HYTTA? Finn megler

De uheldige hytteeierne får ny hytte på erstatningstomt, men det blir ikke den samme krembeliggenheten. Nye hytter vil bli satt opp på erstatningstomter lenger inn på øyene.

Nettavisen har sett nærmere på hyttene som er truet av riving.

SE BILDER AV HYTTENE SOM VURDERES FLYTTET NEDERST I SAKEN

Hyttene som eventuelt blir revet, har det til felles at de ligger svært nær sjøen. Erstatningstomtene som kommunen har plukket ut har ikke den samme sjønære beliggenheten.

Flyfoto
Arbeidet med ny reguleringsplan for de tre øyene har pågått i flere år. For tre år siden satte kommunen og fylkesmannen i gang et omfattende arbeid for å avdekke ulovlig bygging i strandsonen.

LES OGSÅ: Millionøya i Oslofjorden

Flyfoto ble brukt for å kartlegge de vel 600 hyttene. Enkelte hytteeiere fikk pålegg om riving av terrasser og brygger. Så viste det seg at regelverket har vært uklart, og at det kunne være rom for ulike tolkninger.

Spørsmålet om hva som skal gjøres med ulovlige brygger og terrasser er nå lagt på is i påvente av en endelig reguleringsplan for disse øyene.

I utgangspunktet hadde Plan og bygningsetaten to forslag ute til høring. Alternativ 1 ga allmennheten fortrinn fremfor hytteeierne. Ferdsel langs strandlinjen var prioritert. Alternativ 2 var et mer utbyggingsvennlig alternativ, der hytteeierne ville få mer frihet.

På bakgrunn av innspillene på de to forslagene har etaten laget et tredje alternativ som er en slags mellomting mellom de to første alternativene.

Etter ferien
Senior informasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan og Bygg sier til Nettavisen at saken etter planen skulle vært oversendt kommunen for politisk behandling nå etter ferien. Men så har Byantikvaren meldt seg på i kampen om øyene, og de vil nå utarbeide et eget forslag.

Paradoksalt nok kan det bli verneinteressene som blir redningen for de ulykkelige hytteeierne som trues av flytting.

For Byantikvaren er kulturminnevernet viktigst. Bevaring er det viktigste.

- For oss er det viktig med bevaring av hyttemiljøet som helhet. Riving og flytting vurderer vi som uheldig, sier Brit Kyrkjebø til Nettavisen.

Sterkere verneinteresser vil nok likevel kunne oppleves som negativt av mange hytteeiere. Det vil bli lagt store begrensninger på muligheten for brygger, terasser og påbygg.

I Alternativ 3 foreslås freding av flere hytter.

Hyttene på de tre øyene Lindøya, Bleikøya og Nakholmen har en lang og spennende historie.

Da Kristianias arbeiderklasse begynte å få bedre kår for 100 år siden, trakk de utover på øyene i fritiden sin. De lå i telt, og spikret etter hvert opp hytter av lemmer.

Etter hvert oppsto den særegne hyttebebyggelsen. Ingen av hyttene er større enn 30-40 kvadratmeter, og standarden er svært beskjeden.

Her kan du få opp reguleringskartene for de tre øyene etter alternativ 3 (saksnummer 109)

De senere åra har en del av hyttene fått nye eiere. Den gamle arbeiderklassen og deres arvinger er erstattet av unge folk med penger.

Årsaken til dette er dels å finne i historiske forhold, og har å gjøre med det helt spesielle regelverket på øyene. På et tidspunkt i mellomkrigstiden fant kommunen ut at de måtte få ting inn i litt mer ordnede forhold der ute. Derfor fikk øybrukerne feste tomter for rimelig penge.

Ordningen med tomtefeste har eksistert helt til i dag, og fungert slik at det ikke er lov å låne penger med sikkerhet i hytta.

Ergo må et hyttekjøp der ute finansieres med egenkapital. Med priser de siste årene på 3-4 millioner, er det blitt en greie for de mer kondisjonerte.

3593kondisjonerte

Flytting av hytter var også en del av alternativ 1 og 2 - henholdsvis 6 og 4 hytter ville bli flyttet. Samtlige alternativer innebærer fredning av en del av hyttene.