*Nettavisen* Nyheter.

Kjell-Magne Rystad

Denne jernbanen bør aldri bygges

BØR IKKE BYGGES: Kjell Magne Rystad mener at Nord-Norgebanen ikke bør bygges. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I Nord-Norge sutres det over manglende oppmerksomhet om Nord-Norgebanen. Jernbaneprosjektet er så håpløst ulønnsomt at det bør ties i hjel.

1. juli sendte Jernbanedirektoratet en rapport om bygging av jernbane i Nord-Norge, den såkalte Nord-Norgebanen, ut på høring. Nord-Norgebanen, en knappe 40 mil lang jernbane som er tenkt bygd mellom Fauske og Tromsø, har vært utredet flere ganger tidligere. Hver gang har utredningene blitt lagt i skuffen fordi jernbanen vil bli svært ulønnsom.

Les også: Norge bør føle intens skam - togskam!

Sutring over manglende oppmerksomhet

At Nord-Norgebanen er et økonomisk uforsvarlig prosjekt har ikke fått tilhengerne til å gi opp. Med litt variasjon i argumentene, har det fra nordnorske politikere stadig blitt presset på for å bygge jernbane til Tromsø. Denne gangen var det klima samt økende fiskeeksport og turisme det ble argumentert med.

Den siste rapporten om Nord-Norgebanen har ikke fått særlig oppmerksomhet utenfor landsdelen. Ingen nasjonale medier omtalte rapporten da den ble lagt ut på høring for vel to uker siden. Det falt ikke i god jord nordpå. Professor Kjell Arne Røvik ved universitetet i Tromsø tente på alle pluggene. I et innlegg i bladet Journalisten langer han ut mot hovedstadspressens manglende fokus på resten av landet.

Røviks kritikk mot hovedstadspressens fokus kan jeg til dels være enig i. Han burde bare ha valgt et annet eksempel enn Nord-Norgebanen. Denne jernbanen fortjener ikke å bli båret frem av nasjonale medier. Til det vil bygging av Nord-Norgebanen være en for åpenbar voldtekt av norske skattebetalere.

Les også: Buss for tog på Østlandet i minst ti somre til

Nord-Norgebanen er håpløst ulønnsom

En jernbane fra Fauske til Tromsø, vil bli svært kostbar og helt håpløst ulønnsom. Analysene til Jernbanedirektoratet viser at en full utbygging vil koste 113 milliarder kroner. En mulig sidebane til Harstad vil koste 20 milliarder, slik at total kostnad blir 133 milliarder.

Klikk på bildet for å forstørre.

Her er traseen for Nord-Norgebanen som nylig er utredet. Kilde: Jernbanedirektoratet

Netto tap for samfunnet av å bygge banen kan bli hele 109 milliarder. Det innebærer at for hver krone som måtte brukes på å bygge denne banen sitter samfunnet igjen med kanskje 18 øre, eller en sjettedel av kostnaden.

Det er sjelden noen foreslår store samferdselsprosjekter som er så håpløst ulønnsomme som dette. Selv i det mest optimistiske anslaget mener Jernbanedirektoratet at Nord-Norgebanen vil gi et tap på hele 46 milliarder kroner.

Les også: Erna Solberg i spørretimen: - Vy kan kjøpe nattog hvis de vil

Med fergefri E39 som brekkstang

Blant de politiske partiene er det SV som ønsker Nord-Norgebanen bygget. SV er ikke kjent for å være opptatt av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for jernbane. Partiet skriker derimot stadig om at veibygging er ulønnsomt. Det største veiprosjektet, fergefri E39, har jevnlig vært en skyteskive for SV. SV vil sammen med MDG skrote fergefri E39 og mye annen veibygging.

Klikk på bildet for å forstørre.

SV argumenterer mot veibygging og for ulønnsomme jernbaner. Blant de ivrigste i partiet er stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski som stadig langer ut i sin faste spalte i Dagens Næringsliv Kari Elisabeth Kaski, Sosialistisk Venstreparti, Oslo Foto: Stortinget

Lønnsomheten for fergefri E39 er noe varierende for ulike deler av den, men er ikke i nærheten av det håpløse tapsprosjektet Nord-Norgebanen vil bli dersom den skulle bygges. Å bruke E39 utbygging som argument for Nord-Norgebanen slik SV gjør, er derfor temmelig meningsløst.

Et grunnleggende problem for Nord-Norgebanen er at den vil gå gjennom et tynt befolket område der jernbane aldri vil bli lønnsom. I tillegg er det vanskelig terreng slik at rundt halvparten av banestrekningen vil gå i tunnel.

Vanskelig terreng er det på Vestlandet også, men fergefri E39 har likevel et helt annet grunnlag. Langs E39 ligger tre av Norges fire folkerikeste byer og fylkene veien går igjennom har til sammen over 2 millioner innbyggere og mer enn 40 prosent av Norges verdiskaping. Nordland og Troms, fylkene der Nord-Norgebanen vil gå, har til sammen vel 400.000 innbyggere, eller en av fem av området for E39.

Les også: -SJ har ikke levert ennå, Stavrum

Jernbane krever altså tett befolkning for å være lønnsom. I Norge er jernbanedrift bare lønnsomt på det sentrale Østlandet. Til tross for veldig mye større befolknings- og næringsgrunnlag enn i Nord-Norge, er det knapt noen som mener det bør bygges jernbane langs kysten fra Stavanger til Trondheim. Det sier litt om realismen i Nord-Norgebanen.

Vei blir billigere, jernbane blir dyrere

Det jernbanetilhengerne som kritiserer veibygging ikke synes å ha fått med seg, er at kostnadene for veibygging og jernbanebygging nå ser ut til å gå i hver sin retning. Tiltak har fått ned kostnadene ved veibygging. Ikke minst er det nye statlige selskapet Nye Veier AS en suksess. Nye Veier bygger betydelig billigere enn det Statens Vegvesen har gjort og nye strekninger åpnes før tiden.

Også for fergefri E39, som ble tildelt Nettavisens sløseripris for 2018, går kostnadene ned. Dette gjelder blant annet de to fjordkryssingsprosjektene Hordfast (Bjørnafjorden syd for Bergen) og Møreaksen (Romsdalsfjorden). For Hordfast er kostadene redusert med 30 prosent mens ny vei mellom Ålesund og Molde ligger an til å bli 40% billigere enn anslaget i 2017.

For baneprosjekter ser det ut til at kostnadene eksploderer. Før sommeren ble det kjent at bygging av 21 kilometer ny jernbane mellom Fredrikstad og Sarpsborg kan koste hele 29 milliarder kroner, en flerdobling fra tidligere anslag. Ferdigstilling av prestisjeprosjektet Follobanen har blitt utsatt med et år og kostnadene stiger.

Ringeriksbanen har blitt stadig skjøvet ut i tid og nylig ble kostnadene for fellesprosjektet Ringeriksbanen/ E16 oppjustert med 5,5 milliarder kroner til 33,9 milliarder. Kostnadene for nye jernbane- og T-baneprosjekter i Oslo kan bli enorme. Anslaget på kostnadene for bygging av Fornebubanen har nå økt til 16,2 milliarder kroner. I 2013 var Fornebubanen anslått til å koste 4,5 milliarder. Nye sentrumstunneler i Oslo for jernbane og T-bane kommer til å bli enda langt dyrere enn Fornebubanen.

Klimaargumentet for jernbane blir stadig dårligere

Klimaargumentet brukes stadig oftere for å bygge mer jernbane og mindre vei. Men klimaargumentet for jernbane blir stadig svakere. Grunnen er at utslippene fra biltrafikken går ned.

Over én tredel av nye biler som selges i Norge nå er utslippsfrie elbiler. Stortinget har satt som mål at alle biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Tungtransport vil også bli utslippsfri i fremtiden.

Klimaargumentet for å bygge Nord-Norgebanen har derfor liten mening. For byggekostnaden til Nord-Norgebanen kan det bygges svært mye trafikksikker vei og tilrettelegges for utslippsfri veitransport.

Også Nord-Norge fortjener god infrastruktur. Derfor bør landsdelens politikere kjempe for nye veier og glemme den håpløse Nord-Norgebanen.

Luftslottet Nord-Norgebanen er så håpløst at det med fordel kan ties i hjel.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.