Statens Serum Institut (SSI) i Danmark, som tilsvarer danskenes variant av Folkehelseinstituttet, har mandag utgitt en rapport med prognoser for den videre utviklingen av koronaepidemien i Danmark.

Rapporten er forfattet av professor Kåre Mølbak, som er faglig direktør for infeksjonsberedskap ved Statens Serum Institut.

Rapporten «Status og prognose for epidemiens fremtidige utvikling» har flere lyspunkt.

Rapporten understreker at det er umulig å se langt fram i 2020 på grunn av begrenset kjennskap til mørketall og befolkningens immunitet.

Klikk på kurven for å se den i større format.

«Men det er likevel mulig å beskrive forskjellige scenarier som kan danne grunnlag for den framtidige håndteringen av covid-19-epidemien,» lyder rapporten.

Covid-19 er sykdommen som forårsakes av koronaviruset sars-cov-2.

«Etter alt å dømme er epidemien bøyet av sett i forhold til den epidemimodellen som er lagt til grunn for helsevesenets planlegging.»

Les også: Helsedirektoratet: –⁠ Grunn til behersket optimisme

- Kurven er bøyet av

I rapportens første figur vises antall daglige sykehusinnleggelser sammenlignet med et forventet epidemiscenario som er basert på situasjonen i de tre norditalienske provinsene Lombardiet, Veneto og Emilia-Romagna, som er de verst rammede områdene i Italia (Italia har mandag kveld 11.600 dødsfall).

«Der kan man se at kurven er bøyet av i forhold til det som er ventet,» skriver Mølbak.

Avbøyingen i kurven for antall personer som mottar intensivbehandling, sammenlignet med kurven for de norditalienske provinsene, er imidlertid ikke like tydelig. Dette begrunnes med at de omfattende tiltakene som er innført i Danmark, ennå ikke har hatt noen effekt på denne pasientgruppen.

«Dette skyldes at begrensninger i smitte er sterkt forsinket i forhold til antall av innlagte på intensivbehandling. Det ligger i sykdommens natur at pasienter har hatt et innledende behandlingsforløp før de ender på intensivbehandling. Deretter vil de være i et langt behandlingsforløp, og pasienter vil så og si hopes opp på intensivavdelinger,» skriver Mølbak.

- Epidemien gradvis under kontroll

Statens Serum Institut har også gjort beregninger for det effektive reproduksjonstallet (RE), altså gjennomsnittlig antall personer som blir smittet av én smittet person. Beregningene viser at det har vært en nedadgående tendens, hvor RE har gått ned fra 2,6 personer den 12. mars til 1,4 personer den 24. mars.

«Dette er et uttrykk for at epidemien gradvis kommer under kontroll. Teoretisk kan en epidemi komme under kontroll fordi befolkningen bygger opp immunitet eller fordi smittetrykket reduseres på grunn av atferdsendringer og annen epidemikontroll. Det vurderes at fallet kan tilskrives at befolkningen har endret atferd som følge av rådene som er gitt av helsemyndighetene, og de tiltak som er innført av regjeringen,» skriver Mølbak.

Mølbak understreker at det fortsatt er altfor tidlig i epidemien til at immunitet kan spille en avgjørende rolle for det effektive reproduksjonstallet.

Les også: Smittevernlege sterkt bekymret over bruken av ufaglærte i kampen mot korona


Nedgang i influensatilfeller

Mølbak trekker også paralleller til nedgangen i antall vanlige influensatilfeller, som et tegn på at tiltakene faktisk virker.

«At den relative gunstige utviklingen skyldes endringer i adferd, kan underbygges av et meget markant fall i forekomster av influensa. Dette fallet kom kort tid etter at Danmark lukket ned. Ettersom inkubasjonstiden (tiden fra smitte til symptomer red.anm.) for influensa er kortere enn for covid-19, men smittemåten er på mange måter den samme, kan dette ses på som et uttrykk for disse tiltakene, mens en immunitet mot covid-19 ikke ville hatt noen effekt på forekomsten av influensa,» skriver Mølbak.

- Vi er på den grønne kurven

Videre skriver Mølbak at det er omfattende spredning av koronaviruset i samfunnet.

«Samtidig er det en tendens til at epidemikurven bøyer av og smittepresset faller. Derfor er det sannsynlig at epidemiforløpet er skiftet fra et kortvarig 12-ukers forløp til et meget langstrakt forløp, hvor toppunktet er lavere. Vi er populært sagt på den grønne og ikke den røde kurven,» skriver han.

Les også: Slik berøres pensjonen av koronaviruset: De beste rådene og de verste fellene (+)

Mølbak skriver at de sannsynlige framtidsutsiktene er at epidemien vil fortsette i en relativ dempet form, så sant de nåværende tiltakene fastholdes gjennom lang tid. Da vil risikoen for en overbelastning av helsevesenet være redusert sammenlignet med det norditalienske scenariet.

«Men hvis man derimot opphever alle tiltak etter 13. april 2020, vil smittepresset stige betydelig. Forventningene er at epidemien vil vokse med en stor utfordring for helsevesenet, og det vil være meget stor risiko for at kapasiteten innenfor intensivbehandling vil overskride,» skriver Mølbak.

- Folk vil fortsatt miste sine kjære

Mølbak understreker på en pressekonferanse mandag at epidemien på ingen måte er over.

- Det er fortsatt noen som vil bli smittet og innlagt. Og det vil fortsatt være folk som mister sine kjære, sier han på pressekonferansen, ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

- Men epidemien er kommet mer under kontroll enn det den er i andre land. Det effektive har vært at vi har handlet tidlig i Danmark. Vi har vært heldige og vi har vært kloke, sier han.

Les også: Danmark kan starte å lette på tiltakene etter påske

Danmark var noen dager tidligere ute enn Norge med å innføre inngripende tiltak som stenging av skoler og barnehager. Det var mandag at den danske statsministeren Mette Fredriksen uttalte at Danmark kanskje kunne gjenåpnes gradvis etter påske.

- Det krever imidlertid at befolkningen fortsetter å oppføre seg fornuftig i ukene som kommer, slik at smittespredningen kan holdes nede så langt det lar seg gjøre, sier statsministeren på en pressekonferanse i København mandag, ifølge NTB.

- Hvis danskene møtes og samles, så kan vi ikke åpne Danmark etter påske. Da kan vi heller komme i den motsatte situasjonen, hvor vi må stramme inn enda mer, sier hun.

Norge versus Danmark

Mandag kveld har Danmark 2500 påviste smittetilfeller og 77 dødsfall, mens Norge har 4500 påviste smittetilfeller og 32 dødsfall. Norge har en langt høyere testaktivitet enn Danmark. Danskene hadde i forrige uke testet 14.000 individer for koronaviruset, mens Norge hadde i forrige uke testet over 73.000 personer.

De første tilfellene av koronaviruset ble påvist omtrent samtidig i både Norge og Danmark. Danmark har omtrentlig 300.000 flere innbyggere enn Norge.