Denne mobile hytta skal redde Nils i en nødsituasjon - nå tvinges han til å fjerne den

MÅ FLYTTE: Nils Aslaksen Siri må fjerne denne mobile gjeterhytta etter pålegg fra styret i Reisa nasjonalpark. Nå truer Fylkesmannen i Troms med tvangsmulkt.

MÅ FLYTTE: Nils Aslaksen Siri må fjerne denne mobile gjeterhytta etter pålegg fra styret i Reisa nasjonalpark. Nå truer Fylkesmannen i Troms med tvangsmulkt. Foto: Ola Solvang (Nordlys)

Det lille krypinnet skulle være hans vern mot stormen.

18.04.14 14:22

(Nordlys): Nils Aslaksen Siri tilbringer de aller fleste av årets 365 dager ute på fjellet. Reineieren og rovdyrjegeren fra Kautokeino og Nordreisa er som en legende å regne i reindriftsnæringa.

Det hjalp imidlertid lite da fjelltjenesten skrev rapport om gjeterhytta hans i Raisdouttarhalddi landskapsvernområde. Styret for Reisa nasjonalpark fulgte opp med pålegg om fjerning, og nå er han truet Fylkesmannen i Troms med tvangsmulkt.

- Da Reisa nasjonalpark ble etablert var det en klar forutsetning at dette ikke skulle medføre ulemper for reindriften i området. Slik har det ikke blitt. Saken med den mobile gjeterhytta mi er bare én av mange eksempler på at vi tvert om blir påført betydelige ulemper, sier Siri til Nordlys.

Tilspisset konflikt

Forholdet mellom reindriftsnæringa og styret for nasjonalparken har forverret seg kraftig det siste året. Johan Aslak Logje, som er leder for reinbeitedistrikt 36, frykter at dette nå vil utarte til en alvorlig konflikt.

- Styret har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan som vil skape store problemer for vår virksomhet om den blir vedtatt. I praksis vil det bli slik at nasjonalparkstyret skal kunne overstyre våre operative beslutninger i den daglige driften. Min generasjon har drevet reindrift her i minst ni generasjoner. Vi kan naturligvis ikke godta at et nasjonalparkstyre skal overstyre det vi gjør på eget landområde. Vi har en godkjent driftsplan for beiteområdene våre, og den forholder vi oss til, sier Logje.

Han mener gjeterhytta til Nils Aslaksen Siri er et godt eksempel på det.

- Det er ei mobil gjeterhytte som er plassert i et strategisk viktig område for oss, høst og vår. Vi bruker den alle sammen når det er behov. Nå mener nasjonalparkstyret at den må fraktes ned hver vår. Det betyr i sin tur at det ikke finnes noe krypinn her når høsten kommer, og vi påny må drive intensiv gjeting i området, sier Logje.

- Forstår ikke utfordringene

Siri har allerede gjort hytta klar for nedtransport. Han understreker at det er med tungt hjerte, men at han ikke har noe annet valg så lenge han tvinges til å fjerne den seks kvadratmeter store hytta.

- I vedtaket fra nasjonalparkstyret står det at du ikke har søkt om tomt?

- Nei. Det har jeg ikke. Dette er ei flyttbar hytte. Jeg kunne selvsagt søkt om ei tomt her, men om to år kunne det blitt aktuelt å flytte den igjen. Det er dette de åpenbart ikke forstår. Vi lever i en verden der vi hele tiden må tilpasse driften for å møte utfordringene. Mine besteforeldre bodde i lavvo når de opererte i dette området. På den tida bodde mange langs kysten i jordgammer, men det gjør de ikke lengre.

Ordfører: - Ukjent for meg

Lidvart Jakobsen (Ap), ordfører i Nordreisa og medlem i styret til Reisa nasjonalpark, kjenner ikke til den konkrete saken med Siris gjeterhytte. På generelt grunnlag minner han om at det er restriksjoner for hva som kan føres opp i nasjonalparken.

- Men jeg har ikke hørt at reindriftsnæringen klager på dette, de får drive reindrift her som ellers, sier Jakobsen til Nordlys.

Han har heller ikke inntrykk av at det brygger til konflikt mellom nasjonalparkstyret og reindriftsnæringen.

- Jeg har ikke inntrykk av at det er noen konflikt. Vi har møte med reindrifta fra tid til annen og det sitter representanter for Sametinget i styret. Dette er helt ukjent for meg, sier Jakobsen, som har vært ordfører i Nordreisa siden 2011.

Må ha tillatelse

Det har ikke lyktes for Nordlys å få Hilde A. Nyvoll, styreleder i Reisa nasjonalpark, i tale. Nestleder Sigrund Hestdal er i likhet med Jakobsen ikke kjent med den aktuelle saken.

- På generelt grunnlag må vi forholde oss til gjeldende regelverk. Men jeg er ikke kjent med at det legger restriksjoner på gjeterhytter med mindre de er permanent plassert. Da må man ha tillatelse til det, sier Hestdal.

Hun understreker at det er viktig for nasjonalparkstyret å rådføre seg med reindriftsnæringen. Blant annet i forbindelse med forvaltningsplanen for nasjonalparken som snart blir sendt ut på høring.

- Her har også representanter for reindriftsnæringen vært med via den såkalte Reisa-gruppen, sier Hestdal.

Les flere saker fra Nordlys.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag