Om nøyaktig tre måneder skal det avgjøres hvorvidt det blir president Donald Trump eller utfordreren Joe Biden som skal styre USA de neste fire årene.

Det anerkjente magasinet The Economist har utarbeidet en egen prediksjonsmodell for utfallet av det amerikanske presidentvalget 3. november. Modellen oppdateres daglig og tar blant annet utgangspunkt i de utallige meningsmålingene som gjennomføres i USA.

Prediksjonsmodellen til The Economist oppgir i prosent hvilke vinnersjanser kandidatene har.

Les også: Nå skal Biden velge visepresident-kandidat

Det amerikanske valgsystemet er lagt opp til at det ikke nødvendigvis er kandidaten med flest stemmer som går av med seieren – altså såkalte «popular vote». Det er imidlertid den kandidaten med flest valgmannsstemmer som utropes til vinner av valget. Den magiske grensen er å passere 270 valgmannsstemmer (se egen faktaboks).

- Trump har 9 prosent sjanse til å vinne

The Economist predikerer i skrivende stund at Trump har én prosent sjanse til å sanke inn flest stemmer i presidentvalget, altså «popular vote», mens Biden har 99 prosent sjanse til å få flest stemmer.

Men det er antall stemmer fra valgmannskollegiet som avgjør presidentvalget. Prediksjonsmodellen viser at Trump har 9 prosent sjanse til å få nok valgmannsstemmer, 270 eller mer, for å bli gjenvalgt som president.

Modellen gir Biden 91 prosent sjanse til å vinne majoriteten av valgmannsstemmene, og dermed overta som landets president 20. januar neste år.

- Det finnes veldig mange og ulike typer prediksjonsmodeller. Gunnar Grendstad og jeg har vår egen, for eksempel. Modellene kommer alltid med en del forbehold og usikkerhet som ikke er så lett å formidle. De vil aldri kunne fange opp alt som rører seg i velgermassen og politikken, sier USA-ekspert og seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- The Economist-modellen baserer seg delvis på fortløpende meningsmålinger. Den er veldig sensitiv for at målingene per nå viser overlegen Biden-seier. Jeg er ikke overbevist om at disse målingene er nøyaktige, sier han.

- Skyter langt over mål

USA-eksperten tviler på at prediksjonsmodellen til The Economist kan gi en reell pekepinn på valgutfallet om tre måneder.

- Modeller som oppdateres daglig står til slutt så nære blinken at de kan ta på den. At det ifølge modellen er cirka 90 prosent sjanse for at Biden vinner, viser etter min vurdering at modellen skyter langt over mål. Det er for meg helt opplagt at den ikke fanger den reelle ståa i et topartisystem med veldig polarisert velgermasse og en president med en personkult rundt seg, sier Mjelde.

Les også: Vrangforestillinger om Trump og USA

Oversikten til nettstedet FiveThirtyEight, som samler inn data fra en rekke meningsmålinger i USA, viser at Biden har en gjennomsnittlig oppslutning på 50,2 prosent, mens Trump ligger nede på 42,1 prosent oppslutning.

Til tross for svært gode meningsmålinger, er Mjelde langt fra overbevist om at Biden er sikret en seier i november.

- Vår egen modell viser også at Trump taper, men jeg vil anslå dette som mer 55-45 prosent i Bidens favør. La meg si med all mulig tydelighet: Trump kan fortsatt bli gjenvalgt. Dette er ikke over, sier Mjelde.

Presidentordre og poststemmer

USA er for øyeblikket det landet i verden som er verst rammet av koronapandemien. Pandemien skaper store utfordringer for det kommende presidentvalget. Deriblant er det flere delstater som vurderer å innføre stemmeavgivning via poststemmer for å redusere smitterisikoen som personlig oppmøte ved valgurnene faktisk innebærer.

President Trump har flere ganger uttalt at stemmeavgivning via poststemmer kan førte til valgfusk. Han har også uttalt at høstens presidentvalg bør utsettes for å avverge valgjuks.

Les også: Ny delstat åpner for poststemmer - Trump raser

Denne uken raslet presidenten igjen med sablene og sa at han kan utstede en presidentordre (executive order) når det gjelder bruk av såkalte poststemmer. Det er riktignok uklart hva presidenten i praksis kan gjøre for å begrense bruken av såkalte poststemmer.

- Jeg har rett til å gjøre det, sa presidenten under en pressekonferanse mandag.

- Vi er ikke helt der ennå. Vi får se hva det blir til, sa han, ifølge Associated Press.

- Enten har han ikke peiling eller villeder bevisst

Valgprosedyrene er i nesten alle tilfeller styrt på delstatsnivå, mens resten er styrt av Kongressen eller er nedfelt i Grunnloven. Trump har tilsynelatende ingen autoritet til å begrense bruken av poststemmer ved å utstede en presidentordre, ifølge Associated Press.

- Hva tror du Trump mener med dette utspillet, og kan presidenten overstyre delstatene og Kongressen, Mjelde?

- Delstatene avgjør selv hvordan det skal stemmes i sin egen delstat. Trump har juridisk ikke makt til å overstyre dette. Trump bare «sier ting» - han har jo sagt at han har absolutt makt over delstatene. Det viser enten at han ikke har peiling eller at han villeder bevisst – eller begge deler, sier Mjelde.

Det finnes ingen dokumentasjon på at poststemmer i amerikanske valg medfører valgfusk.