Hver sommer trekker folk mot vannet for å kjøle seg ned og kose seg omgitt av bølgeskvulp og måkeskrik.

Men hvert år skjer det samme på nytt. Med seg på lasset tar badeturistene med seg brusflasker, plastposer og annen emballasje som blir liggende å slenge. Til slutt ender noe av det opp i sjøen.

Les også: Naturvernere slår alarm om «koronasøppel» i havet

«Oslodronen»

Oslo kommune la i 2019 frem en handlingsplan mot plastforurensning. I lys av denne ble det opprettet en støtteordning der aktører kan søke om penger til relaterte miljøprosjekter.

Denne sommeren sjøsettes en 80 kilo tung drone som delvis er et produkt av denne satsningen.

– At Oslo blir en av de første byene i verden til å ta i bruk en slik drone til rydding av marint avfall er veldig spennende, og viser at samarbeid mellom næringslivet og det offentlige er en viktig forutsetning for å kunne lykkes i arbeidet, sier Gerd Robsahm Kjørven, direktør i Bymiljøetaten.

Stort problem

Plastsøppel i havet er så klart ikke et særegent Oslofenomen, for problemet ser man over hele verden.

Hvert minutt slippes et lastebillass med plast ut i havet hele året rundt. Det tilsvarer om lag 8 millioner tonn med plast, viser tall fra WWF.

– I 2021 planlegger vi å bruke mer enn 150 millioner på opprydding, og det gjør vi fordi naturen begynner å nå sitt bristepunkt. Naturen trenger vår hjelp, sier Eirik Oland, konstituert daglig leder i Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond er en av de finansielle bidragsyterne for det nye droneprosjektet i Oslo. Det er en rekke grundere og samarbeidspartnere som har vært med å jobbe frem prosjektet. Blant dem er teknologiselskapene Clean Tech Soulution og Maritime Robotics samt Oslo havn.

Håper flere kommer etter

«Dronen er et helelektrisk ubemannet overflatefartøy, designet for fjerne uønsket marint plastavfall i havner, kanaler, elvemunninger og andre marine miljøer», heter det i en pressemelding.

– Så håper vi at vi om noen år kan si at dette var starten, og at etter hvert alle havner og marinaer vil følge etter og skaffe seg sine egne droner for å bidra lokalt til et globalt problem, sier Eirik Hovstein COO, Maritime Robotics.

Selskapene bak pilotprosjektet håper man kan dra nyttig erfaringer fra Oslos, som kan brukes til å utvikle produktet videre mot en kommersiell lansering.

Om «Oslodronen» blir en suksess eller fiasko gjenstår å se.