Det er The Ocean Cleanup og grunnlegger Boyan Slat, som, ved hjelp av et gigantisk rensesystem, har som mål å rense opp i den største oppsamlingen av plast i havet - «the Great Pacific garbage patch». Området, som ligger mellom Hawaii og California skal være på omkring 1,6 millioner kvadratkilometer, og her skal det ha samlet seg hele 80.000 tonn med plast.

Etter et mislykket forsøk i fjor høst melder denne uken nederlenderen Slat på Twitter at plastsamleren nå samler plast i havet - fra bildekk til mikroplast. Målet er at en flåte av disse samlerne skal kunne halvere plasten i søppelfeltet i løpet av fem år, ifølge CNN.

Rensesystemet er satt sammen av plastikkrør som sammen danner en omkring 600 meter lang uformet tube. Under den går en skjerm tre meter ned i vannet. Plasten skal fanges opp av denne, men fisker og andre dyr i havet skal kunne svømme under den.

Systemet drives rundt av hav-strømninger og vind. I desember skrev Nettavisen om at en prototype som fikk navnet Wilson og ble sjøsatt i fjor høst, ikke fungerte som den skulle. Et av problemene var at mens plastsamleren fikk samlet opp plasten, så mistet den det igjen for raskt til at det kunne samles opp videre av et skip.

I etterkant er det, ifølge CNN festet en slags fallskjerm til Wilson, som bremser bevegelsene i vannet, samt at kanten over skjermen er større, slik at søppelet ikke skal flyte over.