Gå til sidens hovedinnhold

Denne skolen er blitt omfavnet av Universitetet

Ris ungdomsskole og de videregående skolene Bjerke, Lambertseter, Stovner og Ullern har alle noe felles.

SENTRUM: Universitetsskoler er et prosjektsamarbeid mellom Universitetet i Oslo og skoler i Oslo og skal bedre pedagogikken på skolene og styrke lektorutdanningen.

De i alt 13 skolene som er valgt ut som universitetsskoler skal være bevisste på at de utdanner lærere når de har praksisstudenter. Universitetsskolene er praksisskoler med en tettere tilknytning til Universitetet i Oslos lærerutdanning.

Bedre kompetanse

Formålet med universitetsskolesatsingen er å styrke både skolene og Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo.

Dette vil lede til bedre kompetanse blant studentene ved fullføring av sine studier, og bedre pedagogisk kvalitet ved skolene, mener Utdanningsetaten.

Pilotprosjekt

Rektor Gro Flaten ved Bjerke videregående skole er glad for å bli valgt ut.

– Det er veldig hyggelig å bli utpekt som universitetsskole. Vi ser at både skole og universitet kan ha store fordeler og gevinster gjennom et økt målrettet og formalisert samarbeid.

Universitetsskoleprosjektet ble startet opp våren 2011 som et pilotprosjekt.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant