Onsdag skrev Nettavisen om den ferskeste ukesrapporten fra FHI om koronautbruddet i Norge. I rapporten står det blant annet at det er en betydelig høyere insidens av sykehusinnleggelser og dødsfall for de uvaksinerte.

Et dypere dykk i rapporten viser flere interessante detaljer. Uke for uke blir vi klokere på vaksinens effekt, snart ett år etter at den første vaksinedosen ble satt 27. desember 2020.

– Hovedbildet er at i den lille gruppa av uvaksinerte voksne forekommer det uforholdsmessig mange dødsfall, skriver FHI-overlege Preben Aavitsland i en e-post til Nettavisen.

– I gruppa over 65 år er det omtrent 939.000 vaksinerte (to doser) og 27.000 uvaksinerte (0 doser), altså 35 ganger så mange fullvaksinerte. Likevel kommer en stor andel av dødsfallene hos de få uvaksinerte, sier Aavitsland.

Les: Mandag morgen er det 3622 nye koronasmittede registrert siste døgn - rekord i antall covid-pasienter

Selv om det er ganske likt antall fullvaksinerte kontra uvaksinerte som blir innlagt på sykehus (101 fullvaksinerte mot 83 uvaksinerte i uke 48), så er det en langt større differanse hvis man ser på dødstallene. De siste fire ukene har det vært 132 fullvaksinerte covid-19 assosierte dødsfall, kontra 37 uvaksinerte.

– Hvorfor er det så stor forskjell her?

Det er fordi de fleste dødsfallene forekommer hos de veldig gamle, gjerne i åttiårene, og der er det ikke mange uvaksinerte. I gruppa over 75 år er rundt 95 prosent vaksinert med to doser. Likevel er altså en femdel av dødsfallene blant uvaksinerte, skriver Aavitsland.

– Vi vet at vaksinenes effekt mot smitte går ned over tid. Ser vi en tilsvarende utvikling til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom gjør det samme?

Les også: - Storbritannia står overfor en flodbølge av omikron

Aavitsland viser til følgende graf i ukesrapporten:

– Det er en antydning til at vaksinebeskyttelsen mot alvorlig sykdom er svekket for dem over 75 år, men dette er usikkert, skriver Aavitsland.

Les også: Nakstad: – Bare deltavarianten som gir innleggelser

I ukesrapporten fremkommer det også et skille fra starten av november, spesielt blant dem over 75 år. Det er nemlig langt flere innlagte som er uvaksinerte eller har fått to doser, sammenlignet med dem som har fått oppfriskningsdosen:

– Insidensen er klart lavere i gruppene som har fått tre doser, men dette må tolkes med varsomhet, skriver FHI.

Stor differanse per 100.000

I ukesrapporten står det at det de siste fire ukene har vært 175 covid-19 assosierte dødsfall der vaksinasjonsstatus har vært kjent.

Av disse har 37 vært uvaksinert, 6 har vært delvis vaksinert, mens 132 har vært fullvaksinert.

Les også: Slik svarer helseministeren på intensivsykepleiernes nødrop

Blant de uvaksinerte er medianalderen på de døde 81 år. For de fullvaksinerte er den høyere: 84 år.

I midten av november omtalte Nettavisen FHIs tall som tok av på sosiale medier, som viste at 12 av 100.000 uvaksinerte ble innlagt på sykehus i uke 44 (medianalder 47 år). For de fullvaksinerte var tallet 1,5 og medianalderen 78 år. I uke 48 har differansen økt. Nå er det 19,8 innlagte uvaksinerte per 100.000, mens det tilsvarende tallet er 2,7 for de fullvaksinerte. Samtidig har differansen i medianalder gått ned. Nå er den 53 år for uvaksinerte og 74 år for fullvaksinerte.