‑ Veien vår har blitt gravd opp fire ganger i løpet av disse årene, hevder Sølve Fjerdingstad. Nå er beboerne lei, skriver Østlandets Blad.

- Det virker ikke som kommunen tar dette på alvor. De svarer knapt nok på mine henvendelse og når de endelig svarer, er det lite utfyllende svar å få, forteller en irritert Sølve Fjerdingstad.

Flom tre ganger

Han frykter at hus og hage skal bli overfylt av vann om det skulle komme mye nedbør og bekken i nabolaget skulle flomme over. Noe som har skjedd tre ganger tidligere på de 14 årene familien har bodd i Plogsvingen.

Oppegård kommune har fjernet en kum uten å erstatte den med en ny, noe Sølve Fjerdingstad mener burde vært gjort for lengst. En kum lenger nede i grøfta fylles opp av grus og sand, som overflatevannet skyller med seg nedover grøfta.

Må bli kostbart

‑ En ting er at entreprenøren ikke har gjort jobben sin, men en annen ting er at dette må bli fryktelig dyrt for kommunen, mener beboeren i Plogsvingen.

Han undrer seg over at det er mulig å måtte grave opp veien fire ganger på grunn av lekkasjer underveis i rørarbeidet.

Gjenngrodd

Entreprenøren som utførte arbeidet, fikk lov til å bruke balløkka i området til lagringsplass og til å sette opp arbeidsbrakker.

‑ Før var det mange av nabolagets barn som spilte fotball på plassen, eller det var voksne som hadde trening med sine firbente venner.

Nå ligger området brakk. Resultatet er at gress og ugress får gro vilt.

Prestisjeanlegg

‑ Samtidig bygger kommunen et dyrt anlegg for skateboard i nærheten av sentrum. Er det ikke en ide å ta vare på de områdene som allerede har vært flittig brukt for barn og unge istedetfor å etablere kostbare prestisjeanlegg for et fåtall ungdommer.

‑ Det er trist å se hvordan dette flotte området har endt opp nå som en ruin etter gjennomføringen av prosjektet, avslutter en oppgitt Sølve Fjerdingstad.

Ikke fornøyd

Leder i vann og avløp i Oppegård kommune, Stig Bell, gir Fjerdingstad rett i at prosjektet i Plogsvingen har tatt uforutsett lang tid.

‑ Vi kunne nok ønsket oss en større fremdrift på dette prosjektet. Ekstrakostnadene på gravingsarbeidet er det hovedsaklig entrepenøren som må bære, forteller Bell.

Balløkka blir ordnet

Han kan også berolige beboerne med at balløkka vil bli tilbakestilt i slutten av august, til den forfatning den var i før prosjektet startet. Dette skal utføres av kommunens egne gartnere. Tilbakestillingstidspunktet er etter ønske fra Kantorsletta Selveierforening.


Lederen i vann og avløp tilbakeviser også kritikken fra Fjerdingstad om at kommunen ikke svarer på henvendelser. Beboeren tenker spesielt på et brev han sendte 23. mai.

‑ Dette brevet svarte vi på for et par dager siden, sier Stig Bell.

‑ Har tatt tid

Det er Entreprenørteknikk AS som har stått for prosjektet i Plogsvingen. Anleggsleder Espen Hansen svarer på noe av kritikken fra beboeren her:

- Beboerne hevder å ha bodd i en byggegrop i minst to år. Hva er din kommentar til det?

‑ Jeg husker ikke oppstartsdatoen, men det har tatt sin tid.

- Han forteller også at dere har gravd opp veien fire ganger?

‑ Nei, den har jeg vanskelig for å kjenne meg igjen i, men to vannlekkasjer hadde vi der.

- Hvem må ta de ekstra kostnadene i prosjektet?

‑ Det er kommunen som må ta mye av de ekstra kostnadene som har påløpt. Vi må stå inne for oppgravingen etter at det var to lekkasjer.

Skal være glade

- Er du fornøyd med prosjektets gjennomføring?

‑ Ja, utfordringen er jo når prosjektet utarbeides. Da vet du ikke nødvendigvis hva du treffer på i grunnen. Her var det mye uforutsett vi traff på.

‑ Samtidig synes jeg at beboerne i Oppegård skal være glade for den jobben kommunen gjør for å skifte ut avløpsrør. Vannkvaliteten blir jo bedre. Det resulterer også i at det legges mye ny asfalt på veiene, understreker anleggsleder Espen Hansen Entreprenørteknikk AS.

Les flere saker i Østlandets Blad