Lørdag skrev Nettavisen at Fjellinjen, som drifter bomstasjonene i Oslo, ikke vil gi ut trafikktallene for den første måneden med de 52 nye bomstasjonene som de pleier.

- På grunn av betydelig større datamengder enn tidligere og at tallene fra de nye bomstasjonene ikke enkelt lar seg sammenlikne med tidligere tall kommer vi ikke med trafikktall før etter sommeren, sa kommunikasjonssjef Håkon Nordahl i Fjellinjen.

Men nå setter samferdselsdepartementet foten ned.

- Jeg har bedt Fjellinjen om å gi ut tallene, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) til Nettavisen tirsdag ettermiddag.

- De er jo omdiskutert

Skjervold bekrefter at departementet tar grep etter Nettavisens oppslag om saken, der Frps førstekandidat foran høstens lokalvalg, Aina Stenersen, reagerte kraftig.

- Grunnen til at vi gjør det er at det er etterspørsel etter hvordan tallene er. Fjellinjen er opptatt av at det er en del usikkerhet i tallene, det har jeg forståelse for, men jeg har bedt dem om å gå ut med tallene, sier han.

Statssekretæren mener Fjellinjen heller får forklare usikkerheten i tallene.

- Lokalpolitikere ønsker nå å se tallene. Det er valgkamp og de nye bomstasjonene er omdiskutert. Sånn sett mener jeg det er viktig og riktig at man viser fram de tallene man har, selv om det hefter usikkerhet ved dem, sier Skjervold.

- Kommer i løpet av uka

Fjellinjens kommunikasjonssjef, Håkon Nordahl, bekrefter også at de nå likevel vil gi ut trafikktall, i motsetning til det han opplyste i helga.

- Vi sender vanligvis ut pressemelding med trafikktall første arbeidsdag hver måned. På grunn av omlegging av bompengesystemet i Oslo fra 1. juni vil pressemeldingen med tall for juni først komme i løpet av denne uka. Den vil inneholde trafikktall og drivstoffsammentsetning for de tre ringene, skriver Nordahl i en epost til Nettavisen.

Han påpeker samtidig at tallene ikke vil inneholde en total analyse for trafikkutviklingen sammenliknet med tidligere måneder.

- Dette er på grunn av at trafikktallene inneholder passeringer fra mange nye stasjoner og derfor vil ikke disse være sammenlignbare med tidligere tall, skriver han.

Gir ikke ut inntekter

Men selv om trafikktallene blir gitt ut, vil ikke Fjellinjen gi ut tall på inntektene fra de nye bomstasjonene.

- Vi rapporterer inntektene våre til Oslo børs hvert tertial og kan derfor ikke gå ut med disse før de er rapportert. Neste rapportering er i september og etter dette vil inntektene være offentlig tilgjengelig, opplyser Nordahl.

Totalt er det nå 83 bommer i Oslo med de nye bomstasjonene, og Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, mener bomringtallene har stor offentlig interesse.

- Dette reagerer vi veldig på. I disse dager er det fire uker siden de nye bommene ble innført, og innbyggerne har fått regningen sin, og mange har fått mye mer i faktura enn forventet. Da må man kunne forvente at Fjellinjen også følger opp med statistikk for juni, sa Stenersen til Nettavisen lørdag.

- Trafikken skal ned

Da de nye bomstasjonene ble åpnet 1. juni, nærmest jublet Oslos fungerende miljøbyråd, Arild Hermstad (MDG). Han var klar på at målet var å få trafikken ned.

- Det forventes at biltrafikken vil gå ned. Det betyr mindre klimautslipp og renere luft, slik at astmatikere ikke må holde seg inne, bedre framkommelighet på veiene og penger til å bygge nye t-banelinjer, bedre trikker og å sette inn flere busser, sa Hermstad til Nettavisen.

Tallene som ble sluppet fra Fjellinjen i mai, viste at det fram til da hadde vært 34,7 millioner bompasseringer i Oslo i år. Det er en økning på 0,7 prosent fra samme periode i fjor. I mai økte trafikken fra de 29 stasjonene som da var med 1,2 prosent.