Depresjon er på syketoppen

Foto: (Foto: Crestock)

Det tar lengre tid å bli frisk, ifølge ny undersøkelse.

18.08.10 13:53

(SIDE2): Blant de langtidssykemeldte er det mild depresjon og mentale lidelser som utgjør de største gruppene.

– Tilbakeføring til arbeidet tar generelt sett lengre tid etter et fravær som skyldes psykiatriske diagnoser sett i forhold til fysiske problemer, sier stipendiat ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, Line Foss, i en pressemelding.

Nye tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at 7.8 prosent av kvinnene i undersøkelsen og 3.9 prosent av mennene hadde i undersøkelsesperioden opplevd minst en lengre sykefraværsperiode (8 uker eller mer) grunnet psykiatrisk diagnose. 63 prosent av diagnosene, uavhengig av kjønn, var relatert til depresjon.

Risikofaktorer
Røykere hadde en fordoblet risiko, mens mannlige yrkesaktive med alkoholproblem hadde tre ganger så stor risiko for å utvikle langtids sykefravær med psykiatrisk diagnose. For begge kjønn hadde gruppen med lavest utdanningsnivå høyest risiko for å utvikle langtids sykefravær med psykiatrisk diagnose

Undersøkelsen viser også at lidelsene oppstår i yngre livsfaser, og at det er en økning av mentale lidelser blant yngre mennesker, særlig for yngre menn.

Arbeidslivet selekterer
– En ser også en økt helserelatert seleksjon ut av arbeidslivet – spesielt for mennesker med lav sosioøkonomisk status. Funnene i vår studie viser at det er mer sannsynlig at effekten av arbeidsmiljøet, i form av støtte fra overordnet, virker gjennom (selvrapportert) dårlig mental helse . Den omvendte effekten er mindre uttalt, at dårlig mental helse påvirker støtte fra overordnet, sier Foss.

LES MER HELSE HER

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.