*Nettavisen* Nyheter.

Derfor ble han dømt

Den tidligere Reitan-direktøren John Thoresen handlet Sense-aksjer sammen med sin tvillingbror. I dag fikk Thoresen den strengeste straffen for innsidehandel i Norge. Les hvordan han ble tatt her

19.05.08 00:25

I Trondheim Tingrett torsdag falt dommen over John Thoresen, som sto tiltalt for forsettelig innsidehandel og uaktsom tilskyndelse av kjøp i Sense.John Thoresen må, dersom dommen blir stående, sone 90 dager i fengsel for å ha handlet aksjer i mobilselskapet Sense før det ble kjent at Reitan Gruppen, Thoresens arbeidsgiver, la inn bud og kjøpte opp hele selskapet.Thoresen var finansdirektør i Reitan Gruppen fra sommeren 2002 til sommeren 2003. Mot slutten av 2002 ble det besluttet i Reitan at de skulle satse tyngre på mobilmarkedet. Flere modeller ble vurdert, men det ble etter hvert besluttet å se nærmere på det da børsnoterte selskapet Sense Communcation International.Den 20. mars i 2003 gav Reitan-gruppen beskjed til Oslo Børs om at de ville kjøpe opp Sense. 1. april samme år kom de med tilbudet til alle aksjonærer.Oslo Børs innførte i denne perioden en særlig overvåkning av Sense-aksjen. Det kom inn et funn. Det ble sporenstreks meldt til Kredittilsynet.Kjøpte på konas kono

Funnet som Oslo Børs meldte til Kredittilsynet var en transaksjon utført av Lise Skaret, som er gift med daværende DnB NORs banksjef i Trondheim, Bernt Thoresen. DnB NOR Markets ble varslet av Tilsynet, og det ble iverksatt granskning. Denne granskningen viste at også Bernt Thoresens bror, John, hadde kjøpt aksjer i Sense en måneds tid tidligere.John Thoresen var da finansdirektør i Reitan, og han måtte ha vist at Reitangruppen var interessert i å kjøpe aksjene i Sense. Dette bestrider Thoresen. Økokrims innsideklokke begynte å klinge, og det ble igangsatt full etterforskning.14. mars i år ble det tatt ut tiltale mot John Thoresen, mens saken mot Bernt Thoresen ble henlagt.Kjøpte 125.000 aksjer

I tre omganger den 20. 21. og 24. februar 2003 kjøpte John Thoresen til sammen 125.000 aksjer i Sense. I ukene og dagene før hadde det vært hektisk aktivitet i Reitangruppen, der e-poster hadde gått frem og tilbake om oppkjøp av Sense.Thoresen betalte 282.002 kroner for de 125.000 aksjene i Sense. Så solgte han de samme aksjene for til sammen 498.750 kroner til sin arbeidsgiver Reitangruppen da de kom med sitt tilbud til aksjonærene 1. april. Gevinst: 216.748 kroner før skatt.Thoresen mener at e-postene og kommunikasjonen innad i Reitan-gruppen ikke var så presise at de kunne føre til at han ble satt i en innsideposisjon. Det var Trondheim Tingrett uenig i.Tilskyndelse mot broren

John Thoresens bror, Bernt Thoresen, kjøpte i mars 2003 198.000 aksjer i Sense gjennom til sammen 22 handler i DnB NOR Markets nettmeglerløsning. Handlene skjedde på en konto som sto i konen, Lisa Skaret, sitt navn. Bernt Thoresen betalte 491.340 kroner for aksjene, og solgte de samme aksjene til Reitangruppen for til sammen 790.020 kroner. Gevinst: 298.680 kroner.Da Bernt Thorsen kjøpte sine aksjer var broren, John Thorsen, i innsideposisjon noe som ikke er bestridt, skriver Trondheim Tingrett i dommen.Økokrim hadde ingen bevis på at John Thorsen på en eller annen måte oppfordret broren, banksjefen i DnB NOR Trondheim, til å kjøpe aksjer i Sense da han selv var i innsideposisjon – da han viste at Reitangruppen ville kjøpe hele selskapet.Men det er nok av indisier, nok til at Tingretten torsdag 29. september dømte John Thoresen for uaktsom tilskyndelse.En av indisiene som retten trakk frem var at Bernt Thorsen ikke hadde vært en særlig aktiv investor i telekomselskaper. Han var faktisk ikke noe særlig aktiv investor overhodet. Dessuten hadde han hastverk med å få ut midler fra et selskap han eide sammen med broren, investeringsselskapet Erfa AS. Dette var midler som ble skutt inn i Sense-aksjer.Dessuten bruke han konens navn på VPS kontoen. Dette var fordi han ikke ville havne på innteksttoppen i Trondheim på ligningen, opplyste han i avhør.– Han må derfor ha regnet med at kjøpet av aksjene ville gi en betydelig gevinst som ville slå positivt ut i inntektsligningen, skriver Trondheim Tingrett i dommen.Bernt Thoresen varslet ei heller sine aksjekjøp til sin arbeidsgiver, slik han ifølge sin arbeidsgivers interne regelverk var forpliktet til å gjøre.Bernt Thorsen nektet for at han hadde fått vite noe fra sin bror vedrørende Sense, og John nektet på sin side å ha sagt noe.- Det er rettens oppfatning at forklaringene til John Thoresen og Bernt Thoresen ikke står til troende når det gjelder Bernt Thoresens aksjekjøp i Sense. Etter en samlet vurdering av bevisene i saken finner retten det bevist ut over rimelig tvil at John Thoresen på en eller annen måte har tilskyndet sin bror til å kjøpe Sense-aksjer, skriver retten i dommen.Men retten aner ikke hvordan dette kan ha skjedd, og John Thoresen ble derfor dømt til uaktsomt å ha tilskyndet.John Thoresen ble dømt til 120 dager ubetinget fengsel, og saksomkostninger. Dette er den lengste ubetingede fengselsstraffen som er gitt i en innsidesak i Norge.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.