- At EU får fredsprisen er en farse. Det er en dårlig vits. Denne ukas opprør er beviset på det, sier lederen av Sosialistisk Ungdom, Andreas Christiansen Halse, som fredag er gjesteredaktør i Nettavisen.

Tallene for tredje kvartal 2012 ble lagt fram på torsdag viser at arbeidsledigheten er på over 10 prosent hos 17 av de 27 EU-landene. Nesten alle har hatt en markant økning.

Derfor får EU fredsprisen:

«Unionen har over seks tiår bidratt til utviklingen av fred, demokrati og menneskerettigheter i Europa. EU har bidratt til at Europa har endret seg fra å være et krigens kontinent til å bli et fredens kontinent,» sa Thorbjørn Jagland - og viste til den historiske utviklingen fra forholdet mellom Tyskland og Frankrike like etter den andre verdenskrig, til utvidelsene av EU gjennom årene.

Over 20 prosent av EU-borgere er i fare for å havne i fattigdom. Dette viser EUs egne tall. Onsdag den 14. november ble kalt for den europeiske dagen for handling og solidaritet. Akkurat nå er 26 millioner mennesker i EU uten jobb eller inntekt.

Les også: Derfor får EU fredsprisen

- EU er ikke et fredelig prosjekt
Handling ble det. Da var det opprørstilstander i 23 land hvor millioner av EU-borgere viste sin misnøye med den økonomiske politikken.

- Det er bare å se på bildene fra Europa. EU bare bidrar til å øke konfliktene mellom folk. Alle som reiser rundt i Europa eller leser aviser om dagen ser jo at EU ikke er et fredelig prosjekt, sier Halse.

I Italia ble det registrert 100 demonstrasjoner over hele landet. Roma gikk i stå da innbyggere gikk ut i gatene, antente kinaputter og førte byen inn i kaos. I Milano og Torino ble politiet banket opp. Til og med ferieøya Sardinia ble ikke spart og industriministeren Corredo Passera, sammen med flere andre, måtte be om å bli evakuert med helikopter da demonstrantene lagde en mur av brennende biler rundt kontoret hans. Det var et svar på stengingen av to fabrikker som sysselsatte 2000 arbeidere.

Eieren, Alcoa, skyldte på «faktorer utenfor deres kontroll» som «byrdene fra EUs kontrollsystem».

Varsler flere innstramninger
I Spania gikk det spesielt hardt ut over Madrid og Barcelona. 142 ble arrestert mens 74 ble skadet i sammenstøtene. Politiet ble bombardert med stein fra sinte studenter og arbeidere utenfor flere regjeringsbygg, og besvarte med å skyte med gummikuler inn i menneskemengdene.

Arbeidsledigheten i Spania nådde 25,8 prosent i slutten av oktober. I mars var den på 24,3 prosent. Men mer velferd blir det ikke, som svar varsler regjeringen flere budsjettinnstramninger og skatteøkninger.

I nabolandet Portugal er arbeidsledigheten 15,8 prosent. Der har regjeringen planer om en generell økning av inntektsskatten med 30 prosent. I hovedstaden Lisboa gikk kollektivtrafikken i stå da rasende demonstranter gikk ut i gatene på onsdag.

Halvparten av unge uten jobb
Hellas opplevde den tredje dagen med demonstrasjoner på onsdag. Arbeidsledigheten er på 23,9 prosent. Økonomien i Hellas har krympet med 7,2 prosent tredje kvartal viste tall på onsdag. Det er umulig for halvparten av ungdom mellom 18 og 24 å finne jobb.

Totalt sett er arbeidsledigheten i Eurosonen nå på 11,6 prosent, opp fra 10,3 prosent så sent som i mars.

Halse mener at Europa opplever en enorm fordelingskrise på grunn av feilslått politikk gjennom mange år. Europakommisjonens beregninger viser også at lønnsandelen har sunket i løpet av de siste 40 årene. Lønnsandel viser hvor stor del lønninger til arbeidere utgjør av bruttonasjonalprodukt.

- Lett å være EU-motstander
12 av landene har en statsgjeld på over 70 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), og den øker med gjennomsnitt 1,5 prosent hvert kvartal, noe som har ført til at regjeringer har i iverksatt kraftige innstramninger i offentlige utgifter.

- Det føres en kuttpolitikk i Europa hvor man reduserer lønninger, arbeidsplasser, pensjoner og velferdsgoder. Samtidig fikk bankene 2000 milliarder i 2008 og 2009. De norske politikere må spørre seg om man skal føre en politikk som ligner på den som føres i Europa eller gå i en selvstendig retning, sier Halse.

Han finner ikke spesielt mye positivt med EU.

- Det mest positive er at slik som EU holder på om dagen, er det lett å være EU-motstander, avslutter han.