Derfor drepes så få i Norge

Foto: Larsen, Håkon Mosvold (Scanpix)

Hadde Norge hatt like mange drap som snittet i verden, ville vi hatt 400 drap i året. Se drapstallene - og få en forklaring.

17.08.10 18:13

Tirsdag skrev Nettavisen at det så langt i år har vært kun ett drap i hovedstaden. Dette er uvanlig lavt, og politiinspektør Hanne Kristin Rohde sier hun ikke kan huske tilsvarende lavt drapstall.

Les egen sak: Kun ett drap i Oslo i år

Fra nyttår og fram til 1. juli har Kripos registrert 11 drap i hele Norge. I fjor ble totalt 29 personer drept.

Også disse tallene er lave, sett i forhold til andre land vi kan sammenligne oss med.

- Vi ligger blant de laveste i verden når det gjelder drap, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen til Nettavisen.

Mange flere drap i USA

FNs siste internasjonale drapsstatistikk, som tar for seg gjennomsnittlig antall drap i perioden 2003-2008, viser at Norge kommer veldig godt ut sammenlignet med de fleste andre land.

Statistikken viser at det skjer under ett drap per 100.000 innbyggere i året her i landet. Danmark og Sverige har litt flere drap, men også de ligger lavt på statistikken.

Til sammenligning er det i USA nærmere seks årlige drap per 100.000 innbyggere.

Totalt i hele verden er den gjennomsnittlige drapsraten på nærmere åtte, noe som ville betydd nærmere 400 drap i Norge dersom vi hadde hatt den samme drapsraten.

Rohde fortalte tirsdag at hennes politikolleger i andre land, blir overrasket når de får høre om de lave drapstallene i Norges hovedstad.

- Jeg har vært på noen studiebesøk i utlandet, og de ser jo bare forundret på oss og ber oss gjenta tallene, sa politiinspektøren til Nettavisen.

Ifølge FNs beregninger ble det begått 490.000 drap i verden i 2004.

Finland skiller seg ut
Skottland kommer også høyt på drapsstatistikken. I Norden er det dessuten ett land som skiller seg ut.

- Finland ligger veldig høyt på drapsstatistikken. De skiller seg veldig ut, sier Bjørnebekk.

- Hvorfor skiller akkurat Finland seg ut når det gjelder drap?

- Det har vel noe med både historiske og kulturelle årsaker som slår ut. Det er muligens også mye bruk av alkohol der, men det er ingen enkel forklaring på dette, sier voldsforskeren.

Mange av drapene i Finland skjer i nære relasjoner, mellom folk som kjenner hverandre.

New York og London
Wikipedia har laget en liste over drapsratene i noen av de største byene, deriblant Norge og Danmark (tallene er fra 2006).

På toppen av lista ligger New York, med en drapsrate på 7,3 per 100.000 innbyggere.

Her er lista:

New York (7,3)
London (2,25)
Toronto (1,82)
København (1,8)
Oslo (1,67)

FN, som lager drapsstatistikk, har imidlertid advart om at det kan være vanskelig å sammenligne antall drap på tvers av landegrensene, fordi definisjonen av drap varierer.

Men tallene gir uansett en bra oversikt over hvor det skjer fleste drap, og hvor det skjer færrest.

- Svært god akutthjelp
- Hvorfor har Norge så få drap?

- Det er mange ting som gjør at Norge kommer så godt ut. En av årsakene er at vi har en svært god akuttmedisin som nok redder mange, spesielt i Oslo. I et annet land ville det nok blitt drap, sier Bjørnebekk.

Hun sier at noe av grunnen til at vi ligger så lavt på drapsstatistikken i Norden, er at vi har fjernet mange av de ytre faktorene som gjør at det er høy kriminalitet og mye vold i et samfunn.

- Vi er et samfunn med stor grad av likhet, hvor velferdsgodene er likt fordelt, som barnehageplass til alle og tilgang til andre sentrale goder. Det er god kvalitet på barnehager, barnevernet og skolene, og dessuten har vi lav arbeidsledighet, sier Bjørnebekk til Nettavisen.

I tillegg er Norge er lite land, som også har betydning, ifølge forskeren.

- Vi er et samfunn med god oversikt, og vi er ikke så mange. Vi har ikke dårlige lokalmiljøer og oppvekstmiljøer, sier hun.

- Gode på forebygging
Forebyggende arbeid har også hatt betydning for de lave drapstallene.

- Vi er veldig gode på å igangsette forebyggende tiltak som er forskningsbaserte, og som gir gode resultater. Vi har et velferdssamfunn som gjør det mulig å igangsette disse tiltakene, og Norge er spesielt flinke på dette området, sier Bjørnebekk.

Det forebyggende arbeidet skjer både ved trening i såkalte risikofamilier, og gjennom ulike forebyggende programmer i skolene.

- Dette gjøres for å hindre alvorlige utviklingsløp, slik at volden og kriminaliteten blir lav, sier forskeren, og legger til:

- I Norge ligger nesten alle typer kriminalitet lavt.

Historisk få drap
Men det har vært enda færre drap i Norge tidligere.

- Vi hadde det veldig lavt på 50-tallet, da var det et år med bare to drap i Norge. Høydepunktet var på begynnelsen av 1990-tallet, og så flatet det seg ut og så har det vært omtrent konstant siden, sier Bjørnebekk.

Drapsfrekvensen har vært lav i Norge helt siden 1700-tallet. Før reformasjonen var imidlertid drapstallene forholdsvis høye, ifølge forskeren.

Men det er også mørketall, når det gjelder personer som blir borte, og der man ikke helt vet om det har vært et drap, selvdrap eller en ulykke. Noen av overdosedødsfallene kan også være drap, ifølge Bjørnebekk.

- Drapsmenn kyniske
- Men hvorfor er det noen som går til det skrittet å drepe et annet menneske?

- Det er ikke enkle forklaringer på drap. Det er nyanserte og mange forklaringer. Men det er vanligvis noe som skiller drapsmenn fra andre voldsutøvere, at drapsmenn synes å være noe mer kyniske enn andre voldsutøvere. Det skal mye til for å utøve et drap, sier hun.

Bjørnebekk forteller at man deler drapene inn i to hovedgrupper.

- Vi har de drapene som er kynisk planlagt, og som kan dreie seg om å oppnå noe, som penger, makt og kontroll. Den andre typen drap er de emosjonelle drapene, som er personer som utøver drap i en konkret situasjon fordi de har et temperament knyttet til negative følelser, og ikke har kontroll på atferden sin i følelsesladede situasjoner. Det kan være sinne, sjalusi eller hevn, og disse drapene er mer uforutsigbare, sier voldsforskeren.

Flest menn dreper
I februar skrev Nettavisen om hvem det er som dreper, og hvorfor.

Omtrent alle som dreper, er menn.

Les saken her: Derfor dreper menn

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.