Siden Russland angrep Ukraina 24. februar 2022 har krigen rast på slagmarken. Men det er ikke bare på bakkenivå det har blitt kjempet, også i luften har partene barket sammen.

Russiske og ukrainske kampfly og kamphelikoptre har deltatt for å gi partene verdifull dekning og støtte.

Klarer ikke å dominere luften

Tallenes tale er klar. Russland er overlegne hva gjelder antall fly og helikoptre. Anslagsvis er Russlands samlede luftstyrke fem ganger så stor som Ukraina sin.

Men russerne har også måttet betale en pris. Ifølge tall fra det ukrainske forsvarsdepartementet har Russland mistet 248 helikoptre og 271 militære fly.

Også det som siver ut offentlig av vestlig etterretning tyder på det samme.

– Russland klarer fortsatt ikke å opprettholde tilstrekkelig dominans i luftrommet, noe som gjør at de ikke kan gi tilstrekkelig luftstøtte nær frontlinjen, skriver Storbritannias forsvarsdepartement i en etterretningsrapport tirsdag.

Det levner liten tvil om at russerne kunne hatt nytte av ennå flere kampfly.

Superfly med startvansker

I 2002 startet Russland arbeidet med å utvikle en splitter ny kampfly-type. Det skulle ta opp den teknologiske kampen med de fremste utgavene på markedet.

– Det er Russlands femtegenerasjons kampfly. Det skal være et flerrollefly. Det betyr at det skal kunne gjennomføre luft-til-luft og-luft til bakke-operasjoner, sier Lars Peder Haga til Nettavisen.

Han er førsteamanuensis ved luftkrigskolen og har vært med på å utvikle Forsvarets nye doktrine for luftoperasjoner. Han har også forsket på russisk luftmakt og kjenner godt til russernes nye kampfly.

– Russerne påstår at de nye flyene har moderne sensorer, som gjør at de kan bygge situasjonsbilde rund baut. De nye flyene skal også ha lav synlighet på radarer, forklarer han.

Skal ta opp kampen med F-35

Kampflyet har fått navnet Su-57 og bygges ved flyfabrikanten Sukhoj. Haga sier at det i prinsippet skal de være hakket bedre og et mer effektivt kampfly enn de har fra før.

– Hvor bra er det sammenlignet med andre moderne kampfly, eksempelvis F-35?

– Det er naturlig å sammenligne Su-57 med F-22 og F-35. Jeg kan si med ganske stor sikkerhet at Su-57 ikke vil ha like gode lav-observerbare stealth-egenskaper som de. Flyet har en del løsninger som gjør at den er mer synlig på radar, men spørsmålet er hvor mye det har å si, sier Haga.

Luftkrigseksperten sier videre at det som kanskje skiller de mest moderne kampflyene fra tidligere generasjoners kampfly, er måten de kan bruke sensorer.

– Sensorsystemene og måten det blir satt sammen på, jeg blir overrasket om det blir like bra som hos F-35 på Su-57. Det tror jeg er noe de har slitt med å få til og de har ikke de samme ressursene bak. Jeg kan ikke tenke meg at de får det til å fungere så godt som hos F-35, sier han.

Dette ville overrasket eksperten

Haga poengterer at russerne ikke har hatt den samme kunnskapsbasen og ressurstilgangen til å utvikle sitt Su-57, som det man har hatt til å utvikle for eksempel F-35-kampflyet.

– Det ville overrasket meg om de får det til like bra, sier han.

– Hva gjør de moderne sensorsystemene så overlegne sammenlignet med de eldre?

– Man blir gjerne opphengt i stealth og at et fly er lite synlig på radar, men det som er mest definerende for 5. generasjons fly er sensorsystemene. De moderne har datakraft til å sette sammen dataene fra alle sensorene slik at en kan presentere et samlet bilde av stridsmiljøet i flyet.

Haga forklarer at kampfly-piloter i dag må bytte mellom de ulike sensorene, mens alt blir koblet sammen til et bilde i et moderne kampfly.

– Alt er presentert i et stort kart, noe som gir overlegen situasjonsbevissthet og frigjør piloten til å fokusere på oppdraget heller enn å betjene ulike systemer.

Styrtet på julaften

Leveransene av kampflyene har dog latt vente på seg. Meldingene om antallet Su-57-fly som Russland har bestilt har variert en hel del gjennom årenes løp. Leveringsfristene har også blitt skjøvet på og utsatt en rekke ganger.

Men, i mai 2019 annonserte president Vladimir Putin at de hadde kjøpt 76 Su-57-kampfly som alle skal være levert til det russiske flyvåpenet innen 2028.


Sommeren 2019 begynte serieproduksjon av flyet som frem til da kun hadde vært i testfase hos produsent. På nyåret i 2020 skulle det aller første serieproduserte kampflyet leveres, men det gikk ikke etter planen. Julaften 2019 styrtet det nemlig under testing og med det ble leveranse ytterligere utsatt.

– Russerne har hatt problemer med tilgang på komponenter og penger til å lage kampflyene. Etter 2014 ble det mye vanskeligere å skaffe komponenter, spesielt elektronikk fra utlandet.

Langt etter skjema

Et år etter, før julen 2020, ble det andre serieproduserte Su-57-kampflyet levert til det russiske luftforsvaret. Per i dag kjenner man bare til at ytterligere fire kampfly har blitt levert, og produksjonstempoet ser fortsatt ut til å være labert.

– Leveransetakten må økes noe voldsomt snart. Skal de innfri leveransemålene til 2028 må de levere 11-12 fly i året fra og med neste år.

Påstår at Su-57 har kjempet i Ukraina

Russiske medier meldte forrige uke at et Su-57-kampfly hadde avfyrt et langtrekkende missil som skjøt ned et ukrainsk kampfly av typen Su-27. Informasjonen er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Også armegeneral Sergei Surovikin, ofte omtalt som «general armageddon», sa den 18. oktober at kampflyet har fløyet flere oppdrag i Ukraina, både mot luft- og bakkemål.

Luftkrigseksperten Haga stiller seg tvilende til at Su-57-flyene har spilt noen fremtredende rolle i krigen til nå, siden det fortsatt er i testfasen.

– SU-57 er ikke et fly som har en operativ rolle i den russiske luftforsvaret. Om de har vært i Ukraina, er det å anse som testing, sier han.

Om Su-57 faktisk har blitt brukt i Ukraina, tror Haga at kampflyet ikke har fløyet langt inn i landet og at det har holdt seg i høyden.

– Både fordi de taktisk er tenkt å unngå å fly ekstremt lavt, og fordi russerne neppe har lyst til å ta sjansen på at et fly blir skutt ned eller styrter av andre årsaker, sier han.