Gå til sidens hovedinnhold

- Derfor er vi billigst i landet

Enorme forskjeller i hva innbyggerne i kommunene må betale.

I forrige uke kunne Nettavisen fortelle at det er Senterpartiets 83 kommuner som i gjennomsnitt har de høyeste årsgebyrene for avløp.

En gjennomgang av alle landets kommuner, viste at gebyrene varierte fra 350 kroner i Vik kommune i Sogn og Fjordane, til hele 7860 kroner i Søndre Land kommune i Oppland.

Landets 55 Høyre-kommuner hadde i snitt de laveste gebyrene for avløp.

Søk på din kommune her: Sp-kommuner er dyrest

15.500 i forskjell
Men ikke nok med det. Den totale regningen nordmenn får fra kommunene de bor i, avslører enorme forskjeller. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av alle de kommunale avgifter, medregnet eiendomsskatt.

Forskjellen mellom billigste og dyreste kommune er på hele 15.500 kroner.

Best ut kommer Sola kommune i Rogaland, der innbyggerne må betale totalt 4676 kroner i året til kommunen.

- Det er vi stolte av, sier ordfører Håkon Rege (H) i Sola til Nettavisen.

Rege forklarer hvorfor han mener de kommer så godt ut sammenlignet med andre kommuner.

- Det handler om en langsiktig strategi, at vi skal være lave på avgifter. Dessuten har vi ikke eiendomsskatt, påpeker han.

- Vi har ikke utstyr
Høyre-ordføreren vektlegger viktigheten av å legge langsiktige vedlikeholdsplaner.

- Du må lage langsiktige vedlikeholdsplaner for eksisterende anlegg for å holde standarden på et høyt nivå. Dessuten må du være kreativ når du bygger, og finne de billige løsningene. Du må gjøre ting på en smart måte, og det har vi gjort i vår kommune, sier Rege.

Blant annet setter Sola kommune ut graving og lignende kommunalt arbeid ut på anbud.

- Vi har minimalt med tungt utstyr selv. Det har vi aldri hatt i vår kommune, og det har vært bevisst. Vi er byggherre og henter inn tilbud på de forskjellige anleggene, og da er det anbudsprinsippet som gjelder, at vi får det billigste, sier han.

De har også gitt tilskudd til private som har gravd stikkledninger for vann og kloakk, slik at flest mulig skal koble seg til det kommunale nettet.

- Vi setter også renovasjon ut på anbud hvert femte år. Vi har aldri hatt egen søppelbil. Dermed får markedet avgjøre prisen, sier ordføreren.

- Horribel sammenligning
Ordføreren i den dyreste kommunen i NRKs sammenligning, Frp-ordfører John Karlsen i Nordreisa, mener imidlertid at sammenligningen er urettferdig.

- Sammenligningen blir helt horribel, sier Karlsen til Nettavisen.

Han mener det blir helt feil å sammenligne Nordreisa med Sola kommune.

- Det blir så feil å trekke fram en bitte liten bykommune med 25.000 innbyggere, hvor de bor veldig tett og det er billig å bygge ut infrastruktur, mot en distriktskommune på 5000 innbyggere, sier han.

Han hevder at tallene dessuten er feil, og at det for en vanlig enebolig i Sola er dobbelt så høye avgifter som tallene viser.

- Vi er heller ikke landets dyreste kommune. Det er mange kommuner som er dyrere enn oss, sier Karlsen.

Frp-ordføreren påpeker at sammenligningen verken tar hensyn til størrelsen på kommunen, hvor mange som bor der og når kommunene har investert i nye prosjekter.

- Så alle de faktorene som er viktige er ikke med, som at vi nå har investert for 100 millioner kroner i vann og avløp, og at vi om ti år kanskje er de laveste på avgifter i landet. Den investeringen vil stå seg i flere generasjoner, sier Karlsen.

- 50 ganger større enn Sola
Han viser også til at en slik måling bare viser pris, og ikke kvalitet på de kommunale tjenestene.

- Vi vil gi et godt tilbud til våre innbyggere, og da er det kjempeviktig med kvalitet. De skal ha godt vann og et skikkelig kloakkanlegg, og det koster å bygge ut kvalitet i en så stor kommune som Nordreisa. Vi er 50 ganger større enn Sola i areal, sier han.

- Dere har også valgt å ha eiendomsskatt. Hvorfor det?

- Den økonomiske situasjonen var kritisk, og vi måtte kutte på tilbudet til de svakeste i kommunen hvis vi skulle klare oss uten eiendomsskatt. Derfor hadde vi ingen annen råd enn å dessverre ilegge innbyggerne våre eiendomsskatt. Dette er det tyngste vedtaket jeg har vært med på, sier Karlsen.

- Eiendomsskatt skal bort
Han forteller at kommunen nå har rasjonalisert og effektivisert driften, ved å endre skolestrukturen og redusere utgiftene på mange områder.

- Halvårsregnskapet ble lagt fram i går, og det viser at vi får et overskudd på mellom 8 og 10 millioner kroner. Det er vi svært godt fornøyd med, og det viser at grepene vi har gjort bærer frukter, sier han.

- Men vil dere fjerne eiendomsskatten?

- Når vi nå får økonomisk handlefrihet er vår hovedmålsetting å først redusere og til slutt fjerne eiendomsskatten. Eiendomsskatt er den verste skatten du kan gi innbyggerne, så den skal vekk! lover Karlsen.

- Den verste skatten
I Sola kommune har de ikke eiendomsskatt.

- I mine øyne er det den verste skatten du kan ha, sier ordføreren, og begrunner hvorfor:

- Hvis du kjøper deg et hus har du jo betalt skatt for de pengene du kjøper huset for, og så skal du få skatt på din egen bolig. Det burde ikke vært lov å ha eiendomsskatt, noe som burde vært vedtatt i Stortinget, sier Rege.

- Vil dere klare å fortsette å være billigst på kommunale avgifter?

- Mitt mål er å fortsette med det. Vi må være billig, men det må ikke gå utover kvaliteten på tjenestene, sier han.

Kommentarer til denne saken