Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

Av Espen Skoland, ansvarlig redaktør, Discovery Norge og Hanne McBride, kommunikasjonsdirektør, Discovery Norge.

Nettavisens redaktør beskylder oss i dag for å ha tatt av «Nissene over skog og hei» av frykt for å miste seere. Det er en rar påstand i en ellers velskrevet kommentar vi stort sett er enige i. Stort sett, men åpenbart ikke helt. For det går an å fatte beslutninger som fremstår paradoksale. Og Stephansens kommentar tydeliggjør behovet for å klargjøre bakgrunnen for vår beslutning også hos Nettavisen.

Reaksjonene etter at vi tok programmet av skjermen har ikke latt vente på seg. Vi har fått mye kjeft det siste døgnet, og det er forståelig. Det skal være stor takhøyde når det kommer til humor, og prinsipielt er vi svært opptatt av at ytringsrommet til komikere skal ivaretas. Det var nettopp dette grunnprinsippet som skulle vektes opp mot rasismen mange mener de utsettes for, når hvite personer bruker ansiktsmaling for å spille eller karikere svarte.

Debatten som nå utspiller seg, er viktig: Hvor går grensen for hva som er lov å tulle med – og vil grensesetting sette ytringsfriheten under press?

Debatten inneholder mange viktige prinsipielle refleksjoner, og den er, som de fleste debatter om tematikken, svært polariserende. En tydelig oppfatning er at komikerne nå får et innskrenket handlingsrom, og at humoren vil lide under det. Likevel falt vi altså ned på at det var riktig å fjerne serien. Vi brukte langt tid på beslutningen. Vi var bevisste på konsekvensene den kan få. Men vi valgte altså å sette en grense i dette konkrete tilfellet, og å ta et standpunkt som redaktør og kringkaster: Vi tillater ikke blackface på våre kanaler. Det er et standpunkt produksjonsselskapet bak «Nissene over skog og hei» deler med oss.

Les Stephansens kommentar her: Hva om vi tok Espen Eckbo på alvor, og inkluderte alle nordmenn i norsk humor?

Vi forventer ikke at alle skal like beslutningen. Men vi vil altså gjerne bidra med innsikt i kompleksiteten som ligger bak en slik redaksjonell beslutning.

Blackface som komisk grep har sitt utspring i rasistisk tradisjon, der humoren lå i å etterape svarte i sørstatene og å gjøre narr av stereotypiene. Vi er 100 prosent sikre på at det aldri har vært poenget eller intensjonen bak Espen Eckbos karakter Ernst Øyvind fra «Nissene over skog og hei», og at verken Eckbo eller serien har noen rasistisk motivasjon. Men blackface som komisk grep er etter vårt skjønn utdatert og uakseptabelt på grunn av sitt utspring, opphav og hvordan det derfor blir mottatt. Dette uavhengig av intensjonen bak bruken. Dette er en oppfatning som deles av flere kringkastere, og også komikere, verden over. Vi tror også at samfunnet er tjent med at noen grensedragninger markeres tydelig. Det er til sammenlikning ikke veldig mange år siden det var sosialt akseptabelt å bruke n-ordet.

Vi har altså valgt å sette en grense. Men denne grensen var på mange måter allerede dratt opp.

Les også: Jonna Støme: - Vi kunne fint levd med blackface og negerkonge hvis folk ikke var så jævla rasister

Ville Blackface kunne forekommet i en serie produsert i 2020, spurte vi oss. Nei, var svaret. Da oppstår det også en utfordring rundt hvordan det historiske materialet vi har rettigheter til, skal behandles. Det har vært ulik praksis hos ulike kringkastere og strømmetjenester. Mange fjerner innholdet, noen redigerer om, mens andre utstyrer de aktuelle episodene med tekstplakater som opplyser om at innholdet er upassende. Vi har ikke tatt endelig stilling til hva vår fremgangsmåte vil være, og det kan tenkes den må variere basert på hvilket innhold vi finner. Samtidig håper vi at Nissene over skog og hei ikke får et ettermæle som en rasistisk serie.

Et viktig premiss for vurderingen vår, er at vi har vurdert en konkret sak: blackface. Vi skal ikke late som om humor er enkelt og smertefritt. Den er utfordrende og vanskelig, og den både speiler og driver samfunnet videre. Derfor er det ekstra vanskelig å skulle legge føringer for utøverne av den, og det er forståelig at det oppfattes som paradoksalt når det er akkurat det vi gjør.Derfor er det viktig å understreke at føringene i dette tilfellet handler om et grep, blackface, ikke om tematikk.