Tørr sommer og tørr høst har gitt tomme vannmagasiner og høyere strømpriser i Norge. Også i resten av Europa sliter produsenter med strømproduksjonen. Men det er ikke bare tørken som påvirker strømprisene.

I en blogg i Nettavisen skriver tidligere driftssjef og elverksjef Janos Lübeck at medlemskap i ACER (les: fakta om ACER) og de nye strømmålerne henger sammen og at det er stor fare for at kraftprodusentene fremover kommer til å gamble med Norges energiresurser og selge mer kraft til utlandet.

Les bloggen her: Tausheten rundt de nye strømmålerne

- ACER har ingenting med tariffer og AMS (ny strømmåler, les mer her) å gjøre. Ved AMS vil vi kunne bruke ny teknologi til å få et mer effektivt energisystem og forbrukerne vil få bedre kontroll over eget forbruk og kunne påvirke egen strømregning. Energihandel med våre naboland sikrer forsyningssikkerheten og hindrer svært høye priser i tider med lite vann i magasinene. Energiloven har vært fundamental i å sikre energi til en rimelig kostnad og overutbygging av natur, svarer kommunikasjonssjef Kjetil Hillestad i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE mener at prisene i Norge ville vært høyere hvis vi ikke solgte strøm til Europa.

Tørke og økende strømpriser

- Den siste uka har det forsterket seg veldig. Det er tørt vær og magasinene får ikke påfyll, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight til Nettavisen.

I begynnelsen av august anslo han at kraftprisen kunne øke med 50 prosent til rundt 70 øre per kilowattime (les egen sak her).

Les også: Du må betale historisk høy strømpris - 60 prosent dyrere nå enn i januar

- Nå er vi allerede oppe i 60 øre/Kwh, sier han.

- Det aller meste av prisøkningen skyldes forhold i Europa og veldig lite skyldes tørken i Norge, sier kommunikasjonssjef Kjetil Hillestad i NVE til Nettavisen.

Høy etterspørsel etter kull og gass i Europa og Asia er med å drive opp prisen på disse råvarene.

- Brenselpriser for kull og gass er på historisk høyt nivå. Noe av det høyeste siden rett før finansbobla sprakk, sier Lilleholt.

Det gjør at norske produsenter av ren strøm får bedre betalt for strømmen i det europeiske markedet. Samtidig forsøker de å begrense produksjonen med mindre eksport for å spare vann, opplyser Lilleholt.

Kyoto-avtalen gjør strømmen dyrere

NVE og Lilleholt i Wattsight sier at en viktig faktor i økte strømpriser nå og i årene fremover, er Co2-prisene - altså prisen på klimakvoter som man må kjøpe for å produsere strøm fra kull og gass - øker.

Les: Strømprisen til himmels - vil stoppe nye strømkabler til utlandet

NVEs kraftmarkedsanalysen fra 2017 (ekstern lenke) anslo at Co2-prisen ville stige fra 5-6 euro/tonn i 2017 til 15 euro/tonn i 2030. I dag koster Co2-kvotene 20 euro/tonn og ingenting tilsier at prisen vil gå ned.

- Det er en ønsket politikk at prisen skal opp. Dette er en del av den europeiske klimapolitikken. Det skal bli mindre lønnsomt å produsere fossilt i forhold til fornybar energi. Den politiske endringen var det vanskelig å forutse da NVE lagde kraftmarkedsanalysen i 2017, sier Hillestad.

- Det bidrar sterkt til at terminprisene for nordiske kraftleveranser er betydelig høyere i dag enn for et år siden, sier NVE.

Derfor må Norge selge til Europa

- Men hvorfor kan ikke Norge beholde vannet i magasinene og la være å selge strøm til Europa?

- Da hadde vi hatt mye høyere strømpriser på vinteren. Du må se hele systemet i helhet, sier Hillestad.

NVE har gjort analyser som viser at strømprisen kunne vært 2-3 ganger høyere på vinteren selv med normale nedbørsmengder dersom Norge ikke hadde vært koblet til det europeiske kraftmarkedet (ekstern lenke).

Norge produserer 139 TWh et normalår, og har siden 60-tallet handlet kraft med utlandet.

Hvis Norge skulle vært selvforsynte med strøm til enhver tid, måtte vi også ha bygget ut kraftproduksjonen betydelig. Det hadde gitt kraftig økte strømpriser.

Hillestad påpeker også at Norge da måtte ha fylt opp vannmagasinene gjennom vinteren. Dermed kunne ikke magasinene blitt brukt i like stor grad som flomsikring på våren.

- God samfunnsøkonomi

- Dette er jo en norsk eksport som kommer mange til gode. Kraftselskapene er ofte kommunale selskaper og overskuddet går dermed til det offentlige. Samfunnsøkonomisk får vi masse tilbake på å selge strøm, sier Lilleholt i Wattsight og legger til:

- Vi klapper i hendene når vi selger olje og gass, men med en gang vi selger strøm som en ren vare, så reagerer folk.