Ifølge Lukas-evangeliet, som er det tredje evangeliet i Det nye testamentet, for Jesus opp til himmelen 40 dager etter sin oppstandelse. Derfor feires Kristi himmelfartsdag 39 dager etter første påskedag, det vil si den førtiende påskedag.

Etter oppstandelsen levde Jesus sammne med displene; han spiste sammen med dem, sov sammen med dem og gikk rundt blant vanlige mennesker. Jesus var ikke et spøkelse eller en ånd, men et vanlig menneske av kjøtt og blod som hadde stått opp fra de døde, ifølge Bibel.no.

Etter 40 dager samlet Jesus disiplene sine og lovet dem at Den hellige ånd skulle komme til dem og gi dem kraft. Deretter ble han løftet opp i en sky og tatt opp til himmelen.

Det er usikkert akkurat når dagen ble innført, men feiringen kan spores helt tilbake til 300-tallet, da enkelte kristne kirker begynte å feire den som egen fest.

Kristi Himmelfartsdag. også kalt himmelspretten, faller som regel i mai, men kan også falle på en av de tre første dagene i juni.

Kommentarfeltet er stengt på grunn av usaklige kommentarer.