Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

I høringen om vannforsyningsanlegget i bystyret ble Lan Marie Berg grillet av opposisjonen, men hadde ingen innrømmelser å komme med. Hun kunne ikke se at hun kunne gjort noe annerledes verken når det gjelder saksbehandlingen eller informasjonen til bystyret.

Ingen ydmykhet, altså.

Skylder på markedet

Bergs hovedforklaring på den enorme kostnadssprekken, som er anslått til 5,2 milliarder kroner, er at prisene i anleggsmarkedet har steget.

Dette er en forklaring opposisjonen har begrenset tillit til. Priser stiger som regel ikke veldig brått, ei heller innen bygg og anlegg. Utviklingen i andre prosjekter under bygging, deriblant Follobanen, burde for lenge siden ha gitt en pekepinn på hva Oslo kommune kan forvente seg for vannforsyningsanlegget.

Les også: Lan Marie Berg grillet om milliardsprekk: - Gjorde meg dypt bekymret

Innleide konsulenter styrer

Byrådet har lenge lovet at bruken av eksterne konsulenter skal ned. Det stikk motsatte har skjedd. Vekst i konsulentbruken ble kommunen kritisert for både i 2019 og 2020.

Det nye vannforsyningsanlegget der kostnadene har gått over styr, er på ingen måte noe unntak når det gjelder konsulentbruk. Nettstedet bygg.no kunne før høringen gjennom en omfattende sak avsløre at hele syv av elleve av de øverste lederne i vannforsyningsprosjektet var innleide konsulenter.

Fra en kostnadsskandale til den neste

Den nevnte saken i bygg.no går grundig igjennom organiseringen av vannforsyningsprosjektet og de innleide konsulentenes bakgrunn. Det viser seg at alle de syv innleide konsulentene har bakgrunn fra Follobaneprosjektet som utføres av Bane NOR.

Les også: Hvor ekstremt skal dette partiet være egentlig?

Follobanen er den nye jernbanestrekningen som går i tunnel fra Gamlebyen i Oslo til Ski. Nesten hele strekningen vil gå i tunnel. Tunnelen bygges med gigantiske tunnelboremaskiner. Det vil også den lange tunnelen til vannforsyningen gjøre. Og det er der mesteparten av kostnadssprekken kommer.

Follobanen har blitt både mye dyrere enn planlagt - og to år forsinket. Den skulle vært åpnet ifjor men blir tatt i bruk først i desember neste år. Follobanen ble i 2012 anslått til å koste 23,4 milliarder kroner. Sluttregningen ventes nå å bli 35 milliarder. Selv etter justering for prisstigning er kostnadssprekken hele 8,1 milliarder.

Det syv innleide konsulentene i ledelsen for vannforsyningsprosjektet har gått fra den ene kostnadsskandalen til den neste.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Godt betalt, men ivaretar de interessene våre?

Bygg.no går igjennom kontraktene for to av konsulentene som har blitt innleid i prosjektet via sine private enmanns konsulentselskaper. De to vil motta 56,5 millioner kroner for det frem til prosjektet avsluttes.

Private enmanns konsulentselskaper trenger i praksis ikke å ha særlig kostnader utenom lønn til den ene ansatte. Dermed tilsvarer denne summen en årslønn i størrelsesorden 3 millioner kroner når summen for de to deles over antall år prosjektet vil pågå.

Dette er et lønnsnivå skyhøyt over det ansatte direktører i kommunen kan regne med å få. Mer enn det dobbelte.

Gunnar Stavrum: Her går fem milliarder ned i sluket - og MDG-byråden har ansvaret

Det som er enda verre er at de innleide konsulentene kan få enda mer betalt dersom prosjektet går skeis. Blir prosjektet forsinket eller mer komplisert, les dyrere, enn antatt - ja da vil de innleide konsulentene måtte jobbe mer og også få mer betalt.

Kontraktene med konsulentene kan måtte forlenges.

Dermed kan innleide konsulenter ha en økonomisk interesse av at prosjektet går skeis. Altså stikk motsatt av hva vi som innbyggere og skattebetalere har.

Kanskje ikke så rart det går galt.

Les også: Nå skal de fattige nektes å kjøre bil

Jussprofessorer kritiske

Problemer knyttet til innleide konsulenter i styring av store prosjekter er langt fra ukjent. Flere skandaler i offentlig sektor har preg av dette.

Blant de mest omtalte skandalene er oppussing og tunnel til stortingsgarasjen der kostnadene økte fra 350 millioner kroner i 2013 til 2,3 milliarder i 2018. Styringen av det prosjektet var overlatt til konsulentselskapet Multiconsult, som senere måtte betale erstatning for deler av summen.

Det kan også være et problem at konsulentene rekrutteres fra tette nettverk, altså at de kjenner hverandre for godt.

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt er kritisk til dette.

- Når man har et prosjekt som drives frem av et nettverk, enten det er personlig eller yrkesmessig, så er det svært viktig at de som sitter med det øverste ansvaret, foretar en løpende og kompetent vurdering av hvordan prosjektet ledes, uttaler Bernt til bygg.no.

Også jussprofessor Per Lægreid er svært kritisk til organiseringen av vannforsyningsprosjektet, og peker på at den utstrakte konsulentbruken lett fører til ansvarspulverisering.

Har ikke hatt styring

Den som har det øverste ansvaret for vannforsyningsprosjektet og kostnadssprekken er byråd Lan Marie Berg. Hun bør ikke slippe unna ved å skylde på markedet, påstå at hun har informert som hun skulle eller skylde på foreldrepermisjon, slik hun faktisk gjorde under høringen 2. juni.

Les også: Lea Michelle: – Folk stopper opp og lurer på hvorfor jeg sitter og slår meg selv i ansiktet

Det grunnleggende ansvaret for dette prosjektet ligger hos henne. Ansvaret omfatter både organisering og kontroll. Dette forklarte hun seg ikke godt om under høringen. Hun synes å ha sovet i timen og trodd at prosjektet ville gå bra uten engasjement fra hennes side.

Kanskje synes Lan Marie Berg det er morsommere å fjerne parkeringsplasser og bygge sykkelfelt med rød asfalt enn å sørge for at byen får bygget ny vannforsyning på en forsvarlig måte.

Det taler ikke til Lan Marie Bergs fordel at hun har hatt ansvar for skandaler tidligere. For mindre enn ni måneder siden måtte hun stille til høring i bystyret og stå til rette for 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven i hennes etater. Hun ble reddet fra mistillit av byrådets støtteparti Rødt.

Det grunnleggende problemet er at Lan Marie Berg ikke evner å ta styring med etatene hun har ansvar for.

Her kan du lese flere innlegg fra Norsk debatt.

Lan Marie Berg bør gå av

Spørsmålet er hvor lenge Lan Marie Berg skal få fortsette å rote det til uten at det får konsekvenser for henne.

Lenge, skal vi tro hennes egne partifeller. MDGs gruppeleder Sirin Hellvin Stav uttaler:

- At byrådet har gitt bystyret grundig, kvalitetssikret informasjon er ikke grunnlag for mistillit, men tvert imot tillitvekkende.

Resten av oss er derimot ikke tjent med å ha en byråd som roter det slik til, og attpåtil synes blottet for ydmykhet og forståelse for eget ansvar.

Denne mangelen på styring og ansvar er altså årsaken til at hun roter det til. Blir hun sittende kommer hun til å gjøre det igjen.

Manglende ydmykhet innebærer at hun heller ikke evner å lære.

Derfor bør Lan Marie Berg gå av nå.