Gå til sidens hovedinnhold

Derfor skjedde dødsulykkene

Én av tre kjørte uten bilbelte.

En ny rapport fra Statens vegvesen konkluderer med at fart og førerfeil var hovedårsakene til dødsulykkene på norske veier i fjor.

Statens vegvesen har analysert alle dødsulykkene, totalt 170 ulykker med til sammen 187 trafikkdrepte personer.

703 personer ble hardt skadet i disse ulykkene.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)

Førerfeil i halvparten av ulykkene
I rapporten kommer det fram at førerfeil og manglende førerdyktighet har vært en medvirkende faktor i nesten halvparten av dødsulykkene.

- I nesten 70 prosent av disse ulykkene med førerfeil har dette vært avgjørende eller i stor grad medvirket at dødsulykken inntraff. Det som oftest går igjen er manglende informasjonsinnhenting og feil beslutning hos fører, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Unge under 25 år var innblandet i hele 34 prosent av dødsulykkene.

Hva mener du bør gjøres for å få ned antall dødsulykker? Si din mening i kommentarfeltet!

Høy fart i tre av ti ulykker
Høy fart er også en viktig årsak til mange dødsulykker.

I mer enn tre av ti ulykker er fart en årsaksfaktor.

- I om lag 14 prosent av disse ulykkene er det snakk om ekstrem høy fart. Men vi registrerer også en positiv utvikling over tid. Fartsnivået på norske veier har gått noe ned, sier Moe Gustavsen.

Siden 2008 har det imidertid vært en ned gang i antall ulykker der fart har vært en medvirkende faktor, fra om lag halvparten til en tredjedel av ulykkene.

Forhold knyttet til veien og veimiljø har blitt vurdert å være medvirkende faktor i 24 prosent av dødsulykkene.

Les også: Her står UP i sommer

Også rus og tretthet
Kjøring i rus har blitt vurdert til å være en utløsende faktor eller en sterkt medvirkende faktor i 16 prosent av dødsulykkene.

Tretthet eller avsovning bak rattet har vegvesenet vurdert til å ha vært en sannsynlig medvirkende faktor i 15 prosent av ulykkene, mens sykdom har vært en årsak i 17 prosent av ulykkene.

I fire prosent av ulykkene har vegvesenet mistanke om at ulykken var selvvalgt.

Kjører uten bilbelte
Ulykkene domineres av utforkjørings- og møteulykker med 72 prosent av ulykkene - og 74 prosent av alle omkomne.

Mer enn en av tre ulykker er utforkjøringsulykker, som ofte henger sammen med høy fart etter forholdene eller fart godt over fartsgrensen, opplyser Statens vegvesen.

33 prosent av de omkomne i bil brukte ikke bilbelte, mens alle de omkomne på motorsykkel brukte hjelm.

Tre av ti omkomne syklister brukte ikke hjelm.

Flest ulykker på søndager
I rapporten til Statens vegvesen kommer det også fram hvilke ukedager det var flest dødsulykker i fjor.

På søndager var det flest dødsulykker, totalt 30. Deretter kommer tirsdag med 28 ulykker, torsdag og fredag med 25 ulykker, onsdag og lørdag med 21 ulykker og mandag med 20 ulykker.

20 fotgjengere omkom
Totalt mistet 20 fotgjengere livet, noe som utgjør 11 prosent av dødsulykkene.

41 prosent av ulykkene skjedde på riksvei, 48 prosent på fylkesvei, 10 prosent på kommunal vei og en prosent på privat vei.

Hittil i år har 61 personer omkommet på norske veier.

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn

Kommentarer til denne saken