Gå til sidens hovedinnhold

Derfor skygget Barrett banen i viktig avgjørelse for Trump

Demokratene sikret seg to viktige seire i høyesterett i saker som omhandler tidsfrister for opptelling av poststemmer.

Valgkommisjonen i Pennsylvania og Nord-Carolina har besluttet at en kan motta og telle poststemmer som er innkommet flere dager etter valgdagen 3. november.

Lokale domstoler har også innvilget tidsfristene.

Republikanerne har imidlertid bedt høyesterett om å overstyre avgjørelsen om å utvide tidsfristen for opptelling av poststemmer i de to delstatene.

Høyesterett behandlet sakene på onsdag, og landet på at de ikke skal overstyre beslutningen til valgkommisjonen i de respektive delstatene. De begrunner beslutningen med at postvesenet kan bli rammet av forsinkelser.

Tre stemte imot

Det var de tre konservative høyesterettsdommere Samuel Alito, Neil Gorsuch og Clarence Thomas som stemte mot avgjørelsene om utvidede tidsfrister.

Det er ventet at langt flere demokrater enn republikanere benytter seg av stemmegivning via poststemmer. Dersom mange poststemmer skulle bli ugyldiggjort i Pennsylvania og Nord-Carolina, kan det i teorien gagne president Donald Trump i den forstand at det blir færre stemmer til Joe Biden i de viktige vippestatene.

Les også: Slik kan Barrett sikre at Trump får viktige valg-seire

Glimret med sitt fravær

Amy Coney Barrett, som ble tatt i ed som ny høyesterettsdommer denne uken, startet i den nye jobben allerede på tirsdag. Likevel valgte hun å avstå fra å delta i behandlingen av poststemme-sakene på onsdag.

Barrett er den tredje konservative høyesterettsdommeren Trump har utnevnt i løpet av sin presidentperiode, og hun sørger for et overveldende konservativt flertall blant de ni høyesterettsdommerne. Republikanerne har nå seks av ni høyesterettsdommere.

Barrett antydet via talsperson for domstolen, Kathy Arberg, at poststemme-sakene krevde rask behandling, og at hun ikke har hatt nok tid til å sette seg inn i de juridiske argumentasjonene, skriver The Washington Post.

Utfallet i sakene ble 5 mot 3 stemmer, så Barrett ville trolig ikke ha påvirket utfallet om hun deltok i behandlingen.

Tidsfristen for opptelling i Nord-Carolina blir satt til ni dager etter valgdagen. Mens Pennsylvannia får utvidet fristen til tre dager etter valget.

Les også: - Tabbeuttalelse kan bremse Trump

Kan bli behandlet på nytt

Pennsylvania var en av flere avgjørende seire for Trump i 2016, og er en viktig brikke dersom han skal bli gjenvalgt i 2020.

Men saken om poststemmer i Pennsylvania er ikke nødvendigvis avgjort en gang for alle.

Det er delstatens egen høyesterettsdomstol som i utgangspunktet innvilget en utvidet tidsfrist for opptelling av poststemmer i Pennsylvania. De tre konservative dommerne i USAs høyesterett, som ville overstyre beslutningen til delstatsdomstolen, har signalisert at saken kan bli behandlet på nytt etter valgdagen.

Les også: I natt viste Trump at han er en mann å stole på

- Kan være grunnlovsstridig

De tre konservative høyesterettsdommerne har til og med antydet at poststemmer som er mottatt etter selve valgdagen, vil til syvende og sist kunne bli erklært ugyldige, skriver The Washington Post. De tre dommerne mener nemlig at kjennelsen i Pennsylvanias høyesterett på delstatsnivå, som altså innvilget tidsfristen, kan være grunnlovsstridig.

- Det er stor sannsynlighet at beslutningen til delstatens høyesterett (State Supreme Court) strider med den føderale grunnloven, skriver de tre dommerne i en uttalelse.

Høyesterett har i løpet av de siste par-tre dagene behandlet tre saker som omhandler poststemmer og tidsfrister. Domstolen valgte imidlertid å overstyre en utvidet tidsfrist for opptelling av poststemmer i delstaten Wisconsin, som også er en vippestat.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter

Kommentarer til denne saken