Av Trond Giske og Sverre Myrli, Arbeiderpartiet

Seks år med Frp i regjering har gitt oss en galopperende og ukontrollert økning av bompenger. Bompengeselskapene tok i fjor inn 11 milliarder kroner fra bilistene, sammenlignet med 8 milliarder i 2013. Det viser tall fra Vegdirektoratet.

Gjelden til norske bompengeprosjekter har økt fra 35,5 milliarder kroner i 2013 til 58 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Til sammenligning skal Norge bruke 59 milliarder på Forsvaret i 2019.

I 2013 lovet Frp bilister at bomringene skulle forsvinne. Bård Hoksrud sa til Nettavisen at:

«Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet.»

Fasiten er at antallet bomstasjoner har økt fra 170 i 2013 til 245 i 2018. En økning på 44 prosent. Bompengeinntektene har i samme periode økt med 37,5 prosent.

Store ord og luftig propaganda

Det største problemet er at regjeringens samferdselspolitikk mangler retning og styring. Samtidig har bruken av store ord og luftig propaganda blitt stadig mer påtakelig mens Frp har hatt samferdselsministeren og finansministeren.

Frp har ikke kontroll, hverken på jernbanen (InterCity, Follobanen, GoAhead, Vy) eller veiene (OPS, overskridelser, byvekstavtalene, bompenger) og er det partiet som er minst egnet for å sitte i regjering med dette viktige ansvaret.

Med kritisk søkelys mot Frps egen bompengepolitikk, sprer panikken seg. Hvem kan vi skylde på nå?

At en regjering må forhandle seg til et indre politisk forlik, sier noe om hvor hodeløs politikken er som føres i regjeringen. En hodeløs politikk båret fram av store ord og luftig propaganda, intet annet.

At regjeringspartiet Frp med finansminister og samferdselsminister etter seks år med makten legger skylden Arbeiderpartiet er nesten like absurd som det er komisk.

Personlig ansvarlig for at folk flest betaler mer bompenger

Sannheten er at Ketil Solvik-Olsen er som tidligere samferdselsminister personlig ansvarlig for at folk flest betaler stadig mer bompenger. I Trondheim har han lagt opp til økt bompengebelastning for innbyggerne, både ved å ikke fullfinansiere Nydalsbrua i Trondheim, men også å sende regninga til folk flest dersom staten selv har ansvaret for overskridelser som måtte komme i prosjektet.

Han ville ikke bevilge nok penger til ekstrakostnadene som kreves for å fullføre E6 sør på Helgeland. Likevel må innbyggerne i Grane betale bompenger på et veiprosjekt, som altså ikke er fullført. Det er ikke rart at folk reagerer.

Riksvei 3 og riksvei 25-utbyggingen i Løten og Elverum har blitt billigere enn forutsatt. Det får ikke innbyggerne noen glede av. Hele besparelsen tar regjeringen på statens bidrag, mens beløpet som skal tas inn i bompenger står fast. Dermed øker finansieringsandelen som skal betales med bompenger, og den er nå oppe i 85 prosent.

Ketil Solvik-Olsen og Siv Jensen gned seg sikkert i hendene, men dette oppleves som veldig urettferdig for innbyggerne og lokalpolitikerne.

Rett før sommeren vedtok regjeringspartiene nye veiprosjekter med 22 milliarder i bompengeinnkreving. I tillegg vedtok de å forlenge dagens bompengeinnkreving med inntil tre måneder i Vest-Agder. Ikke for å bygge, men finansiere såkalt «forberedende arbeider» for prosjektet E18/E39 i området. Dette ble vedtatt etter at Solvik-Olsens arvtaker, Jon Georg Dahle, foreslo det.

Han la forresten også fram et forslag om å øke innkrevingsperioden for bompenger fra normalt 15 år til 20 år for veier som bygges som såkalte OPS-prosjekt. Dette bidrar naturligvis til økte finanskostnader og økte innkrevingskostnader på mange millioner per ekstra innkrevingsår.

Den regninga sender Frp til vanlige folk som kjører gjennom bomringene.

- Vi finansierer ikke Frps valgkampløfter

Arbeiderpartiet er for bompenger, men ikke for å finansiere Frps valgkampløfter. Biltrafikken inn mot de store byene må reduseres og kollektivtilbudet må bli bedre. Derfor støtter vi byvekstavtalene og de bompengeløsningene som handler om å begrense utslipp fra fossile forbrenningsmotorer.

Frp prøver å ta æren for det, men husk at det er folk flest som betaler for alle de nye veiene. Enten over skatteseddelen, eller gjennom bompenger. Derfor er Frps selvskryt ikke bare politisk propaganda, det er direkte feil.

Frp er et bompengeparti så god som noen. Det er ikke Frp som bygger ut veier, det er vanlige folk som passerer bomringene som gjør det. Frp sørger bare for å kreve inn pengene. Samt å skryte av seg selv.

Ketil Solvik-Olsen hevder Frp kjemper kampen mot bompenger - hver dag. Hvorfor skal velgerne tro på det? Alle fakta peker jo motsatt vei.