«Det beste er om du går og henger deg»

ETTERLYSER BEDRE SYSTEMER: Ullensaker Venstre ber kommunen informere bedre om rettighetene til dem som mobbes.ILLUSTRASJONSFOTO

ETTERLYSER BEDRE SYSTEMER: Ullensaker Venstre ber kommunen informere bedre om rettighetene til dem som mobbes.ILLUSTRASJONSFOTO Foto: (Foto: Crestock)

Kommunen anmeldt etter langvarig mobbing

(Romerikes Blad) Foreldrene har flere ganger prøvd å ta opp problemet med skolen, men opplever å bli avvist.

RB kjenner til andre foreldre som vurderer politianmeldelse fordi de føler at mobbing ikke blir tatt på alvor av skolen. En elev skal nylig ha fått denne beskjeden på en lapp på oppbevaringsskapet sitt: «Det beste er om du gikk og hengte deg».

Venstre frykter kommunen har for dårlige rutiner for å følge opp mobbesaker.

– Vi har inntrykk av at det mangler et godt system for å følge opp mobbesaker, og frykter for elevers og foreldres rettssikkerhet, sier Karl-Oskar Smerud Nicolaisen, leder i Ullensaker Venstre.

Vil kartlegge omfanget

Mandag denne uken tok partiet opp mobbing i et kommunestyremøte.

– Vi kom med to konkrete forslag vi mener kan bedre det psykososiale miljøet i Ullensaker-skolene, slik at barna som opplever mobbing får den hjelpen de trenger og at barnas foresatte kan føle seg trygge på at tiltak blir satt i gang, sier Venstre-lederen.

Dette ble foreslått

Disse forslagene blir sendt videre til Hovedutvalg for skole og barnehage for behandling:

Kommunestyret ber rådmannen sørge for at foreldre/foresatte og elevene kjenner sine rettigheter, for eksempel gjennom FAU eller på annen egnet måte.

Kommunestyret ber rådmannen informere i årsrapporten om utviklingen i det psykososiale miljøet i Ullensaker-skolen.

5 prosent mobbes

I den siste Elevundersøkelsen kommer det fram at nesten fem prosent av norske elever opplever å bli mobbet flere ganger i måneden.

– Ullensaker ligger omtrent på samme nivå, og det betyr at det fort kan være 200 elever i grunnskolen som opplever at de blir mobbet, sier Smerud Nicolaisen.

Hans inntrykk er at det er for mye opp til hver enkelt skole hvordan de håndterer mobbing.

– Hvis mange ikke kjenner rettighetene sine, kan det også være mange som ikke sier ifra, og en betydelig underrapportering av omfanget av mobbing, sier Smerud Nicolaisen.

Ønsker mer kontroll

Jessheim: Espen Jargren er leder for Kommunalt foreldreutvalg (KFU) Ullensaker. Han ser behov for mer kontroll med den enkelte skole.

– Det er helt klart forskjeller når det gjelder hvordan skolene håndterer mobbing, og vi ser et behov for at foreldre får bedre informasjon om hvilke rettigheter de har hvis deres barn opplever mobbing, sier han.

Skolen skal gripe inn

I opplæringsloven slås det fast at skolen aktivt og systematisk skal arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Skolen skal snarest mulig gripe inn dersom det er mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing. Ber foreldre eller en elev om at det iverksettes tiltak, skal kommunen fatte et enkeltvedtak i saken.

Les flere saker fra Romerikes Blad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag