Gå til sidens hovedinnhold

- Det bør være lov å drepe spedbarn

Forskere knyttet til Oxford skaper ramaskrik.

En gruppe etikkforskere som er tilknyttet det anerkjente Oxford-universitetet, har fremmet et svært omstridt argument i tidsskriftet Journal of Medical Ethics.

Ifølge artikkelen, kan ikke spedbarn anses for å være «virkelige personer» og har ingen «moralsk rett til å leve». Akademikerne argumenterer også med at foreldre bør ha muligheten til å drepe sitt nyfødte barn, dersom det viser seg at barnet er utviklingshemmet.

Redaktør for tidsskriftet, professor Julian Savulescu, er direktør for Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics. Han sier at forfatterne bak artikkelen har mottatt drapstrusler etter at saken ble publisert.

- Hvorfor skal babyen få leve?
Artikkelen «After-birth abortion: Why should the baby live? (Abort etter fødsel: Hvorfor skal babyen få leve?)» er skrevet av to av professorens tidligere medarbeidere, Alberto Giubilini og Francesca Minerva.

«Den moralske statusen til et spedbarn er likeverdig med et foster, i den forstand at begge mangler tillagte egenskaper som rettferdiggjør et individs rett til liv,» lyder argumentasjonen i artikkelen.

Videre skriver artikkelforfatterne at spedbarn ikke er «virkelige personer», men «potensielle personer».

«Både fostre og spedbarn er absolutt mennesker og potensielle personer, men ingen av dem er en person i den forstand at de har en moralsk rett til liv.»

«Med ”personer” mener vi et individ som faktisk er i stand til å forholde seg til sin eksistens og som har noen grunnlegende verdier, slik at det å bli berøvet den eksistensen representerer et tap for henne.»

- Bør ha lov til å få spedbarnet avlivet
Forfatterne slår dermed fast at spedbarn ikke skades ved at en hindrer deres mulighet til å kunne utvikle seg til å bli «en person i moralsk forstand».

«Det vi kaller abort etter fødsel bør bli tillatt i alle tilfeller hvor abort er tillatt, inkludert i de tilfellene hvor spedbarn ikke er funksjonshemmet.»

Videre argumenterer forfatterne med at foreldre bør ha lov til få spedbarnet avlivet, dersom det ved fødsel viser seg at barnet er funksjonshemmet.

Etikkforskerne mener at det ofte er vanskelig å påvise for eksempel Downs syndrom, og henviser til at kun 64 prosent av tilfellene hvor barn har diagnosen blir påvist før fødsel.

Så fort et barn med Downs syndrom blir født «så har ikke foreldrene noen annen mulighet enn å beholde barnet,» skriver forfatterne.

«Det å ta seg av slike barn kan være en utålelig byrde for familien og samfunnet i sin helhet, ettersom staten forsørger dem økonomisk», lyder artikkelen.

- Presenterer ikke sannheten
Hovedargumentasjonen til forfatterne ser ut til å være at det moralsk sett ikke er noen forskjell på drap etter fødsel og abort som praktiseres lovlig. Redaktøren for tidsskriftet forsvarer publikasjonen slik:

- Målet til Journal of Medical Ethics er ikke å presentere sannheten eller ett moralsk standpunkt, men å presentere velbegrunnede argumenter med bredt, aksepterte premisser.

Kilder: The Telegraph, Journal of Medical Ethics, Daily Mail.

I Norge har det vært en stor debatt om tidlig ultralyd for å påvise eventuelle diagnoser hos foster. Nedenfor kan du lese flere saker om ultralyddebatten.

Kommentarer til denne saken