I forrige uke ble et stort Pride-flagg funnet påtent på Haugenstua, øst i Oslo. Dette skjedde kun dager etter masseskytingen mot to populære utesteder for homofile i Oslo. To menn i 60-årene ble drept i skytingen.

I etterkant av brenningen av flagget gikk Oslo politidistrikt ut og etterlyste de som tente på flagget, samt ba om tips i saken. De betegnet brenningen av flagget som hatkriminalitet.

Dette får Geir Lippestad, advokat og politiker, til å reagere. Han mener nemlig at politiet forskjellsbehandler minoriteter når det kommer til ytringsfriheten.

– Jeg skjønner frustrasjonen som er kommer rundt forskjellsbehandling av minoriteter når det dreier seg om ytringsfriheten, og strafferammer rundt hatkriminalitet, sier Lippestad til Nettavisen.

– Undergraver ytringsfriheten

Den kjente advokaten peker her på de mange gangene Stopp islamiseringen av Norge (Sian) har brent koranen, med flere titalls politibetjenter som beskyttelse.

Lippestad mener at ytringsfriheten mister litt av sin integritet hvis man forskjellsbehandler hatkriminalitet overfor minoritetsgrupper.

– Ytringsfriheten er noe vi verdsetter høyt, men det er under den forutsetning at vi er likestilt overfor den. For eksempel er brenning av koranen beskyttet av ytringsfriheten og et heftig politioppbud, mens brenning av Pride-flagget undersøkes som hatkriminalitet, sier Lippestad.

Advokaten sikter til loven som omhandler hatefulle ytringer, eller paragraf 185 i lovverket.

– Som jurist klarer ikke jeg å se forskjell på brenning av koranen og Pride-flagget når det kommer til paragraf 185. Som loven sier er forhånelse eller ringeakt overfor noen ulovlig. Dette gjelder ikke bare ytringer, men også bruk av symboler.

Ifølge lovdata er hatefulle ytringer å forhåne, forfølger eller driver ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge, religion, seksuelle orientering, osv.

– Så enten må begge handlinger vernes av ytringsfriheten, eller så må det å brenne koranen også anses som en hatefull ytring, sier Lippestad.

– Folk reagerer

Lippestad er bekymret for folks respekt for ytringsfriheten hvis politiet fortsetter å skille mellom de to handlingene.

– Mange av mine muslimske venner lurer på hvorfor myndighetene skiller mellom disse to handlingene, men jeg har ikke kunne kommet med noe godt svar til dem.

– Hvis dette fortsetter kan man tenke seg at folk mister respekten for ytringsfriheten og tar loven i egne hender. Loven omfatter både hatefulle ytringer på bakgrunn av seksuell orientering, og religion og livssyn. Både homofile og muslimer er minoriteter i vårt samfunn. Det kan ikke være noen tvil om at muslimer i Norge oppfatter brenning av koranen som ringeakt, sier Lippestad.

Hvorfor tror du politiet har behandlet disse hendelsene på forskjellige måter?

– Etter en så alvorlig hendelse som den på London pub i Oslo, er det lett å tenke seg at en brenning av Pride-flagget så kort tid i etter blir mye mer alvorlig. Men muslimer har også opplevd lignende angrep, som for eksempel skytinger mot moskeer, med koran-brenninger like etterpå. Begge gruppene har vært utsatt for alvorlige angrep i Norge, sier Lippestad.

Lippestad etterlyser at man likestiller brenning av koranen og brenning av Pride-flagget. Han mener altså at begge handlinger må beskyttes av ytringsfriheten, eller betegnes som hatkriminalitet.

– Jeg er ikke fan av knebling av ytringsfriheten, men jeg er for likhet for alle. Vi skal verne om ytringsfriheten, men da må alle behandles likt. Jeg reagerer på at noe undersøkes som hatkriminalitet og noe ikke, sier han.

- Ikke hatkriminalitet

Til Nettavisen sier politiadvokat i Oslo politidistrikt, Kai Spurkland, at de fortsatt vurderer om brenning av Pride-flagg er straffbart.

– Vi vurdere om dette skal etterforskes som hatkriminalitet og den foreløpige vurderingen er at det ikke er det, sier Spurkland.

Spurkland forklarer at det selvsagt er forskjell på om koraner eller Pride-flagg er stjålet, da politiet alltid har grunnlag for å etterforske tyverier og skadeverk.

Han forklarer også at det må avklares om det er en gruppe mennesker som krenkes eller utsettes for hatefulle ytringer, eller om det er spesifikke mennesker. Og selv da er det ikke nødvendigvis straffbart.

– Brenning av det amerikanske flagget anses som ytringer overfor et land, og brenning av koranen en ytring mot islam. Og verken land eller, organisasjoner eller religioner er vernet, men hvis du sier veldig mye stygt om muslimer kan det være straffbart, sier han.

– Når det gjelder brenning av Pride-flagg er det en forholdsvis ny problemstilling, og da må vi gjøre en vurdering. Grunnen til at det kan være annerledes er at mens koranen er at det i noe større grad betegnes en gruppe mennesker. Men å brenne et Pride-flagg kan like gjerne være en ytring mot politikken rundt Pride som en ytring mot personer, sier han.

Tror du muslimer føler at brenning av koranen er et angrep på seg selv som Pride-bevegelsen føler?

Det har jeg ikke noe oppfatning om. Folk som tilhører en religion vil jo oppleve det som støtende, på samme måte som en nasjoner som opplever det som støtende hvis du brenner dets flagg, sier politiadvokaten.

Du sier at brenning av Pride-flagg per dagens vurdering ikke er straffbart. Var det en forhastet avgjørelse å stemple det som undersøkelse av hatkriminalitet i etterlysningen som ble sendt ut?

– Hva som er sagt har jeg ikke full oversikt over, men det kan være ting som ikke var helt gjennomtenkt som er sagt. Enten er det anmeldt som det, eller så har politiet anmeldt det selv.

Spurkland forteller at politiet anser brenning av koranen som greit, men at det ikke gir aktivister noe fripass.

– Koranbrenning regnes som avklart. Med mindre det ses i sammenheng med andre ytringer. Du kan ikke si hva du vil etter du har brent den. Men koranbrenning alene vil ikke være straffbart.