- De fleste prostituerte som er ofre for menneskehandel blir ikke utsatt for vold. Det er arven fra filmen «Lilja 4-ever» det der, at mange tror at ofre for menneskehandel blir slått, voldtatt og kastet i en container. Tvangsmidlene som brukes mot dem er som regel langt mer diffuse. At det må vold til er en veldig snever forståelse av tvang. Man kan bli utsatt for menneskehandel som man selv samtykker til, sier Bjørg Norli, fagkonsulent ved Prosenteret i Oslo, til Nettavisen.

Les også:Fulgte modelldrøm, men ble solgt som hore

Lien sier hun har stor forståelse for at 21-årige «Veronika» er skuffet over å ha blitt hallikdømt etter at hun anmeldte en litauisk kvinne for menneskehandel. Oslo tingrett skriver i dommen mot 21-åringen at hun ikke ble tvunget til hallikvirksomhet og derfor ikke har rett til straffefritak.

- Vanskelig definisjon
På spørsmål om hvorvidt det å utnytte noens sårbare situasjon utgjør et tvangsmiddel, svar Norli at det er svært vanskelig å definere hva som ligger i begrepet sårbar situasjon.

- Er for eksempel kvinner fra land som er fattigere enn Norge i en sårbar situasjon? spør Norli.

Norli tror at hallikdommen mot 21-åringen kan få kvinner som er utsatt for menneskehandel til å vegre seg mot å gå til politiet. Hun peker på at nyheter omkring prostituertes situasjon blir veldig fort kjent i miljøene det berører.

- Lite å hente
Norli sier at det er ganske mange prostituerte som anmelder bakmenn og -kvinner for menneskehandel, men at 90 prosent av sakene henlegges av politiet i Oslo.

- Sakene er ressurskrevende å etterforske og kjeltringen befinner seg som regel i et annet land. De prostituerte som anmelder menneskehandel risikerer represalier, så de opplever nok også at de har relativt lite å vinne på å anmelde slike forhold, sier Norli.

Les også:Prostituert anmeldte menneskehandel – ble selv hallikdømt

Norli understreker at i mange menneskehandelsaker så vet kvinnene som anmelder mye mindre om bakmenn og rutiner enn det «Veronika» gjorde:

- Etter å ha lest dommen får jeg et inntrykk av at hun serverte politiet saken på et sølvfat.