Etter massiv medieoppmerksomhet den siste tiden rundt pasientdødsfall og feilbehandling ved Ahus, har direktør Hulda Gunnlaugsdottir innkalt til allmøte med pasientsikkerhet som tema.

20 år gamle Camilla Nymoen døde på Ahus da hun skulle fjerne mandlene i september 2011. I februar samme år døde ett år gamle Ewans Kiiru av dehydrering da han ble innlagt med magesmerter.

Sykehuset på Lørenskog har den siste tiden blitt massivt omtalt i riksdekkende medier som VG og Aftenposten.

Nå beklager administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir dødsfallene.

- Når det gjelder sakene det er referert til i media, så er det en tragedie. Det er meget trist og sånn skal det ikke være. Overfor pårørende kan jeg ikke si annet enn beklager, sier Gunnlaugsdottir til Romerikes Blad .

Krevende år

Det siste halvannet året har Ahus meldt 11 unaturlige dødsfall til politiet. Fra januar til september i fjor ble det, ifølge en rapport fra Fylkeslegen, registrert ni unaturlige dødsfall ved sykehuset. Tre av disse kan skyldes dehydrering.

Ifølge Aftenposten skal også 20 pasienter i samme periode ha blitt betydelig skadet av behandling ved sykehuset.

- 2011 var et svært krevende år for oss. Vi var for få fast ansatte og måtte dekke opp med innleie og vikarer, sier Gunnlaugsdottir til RB.

Nå har sykehuset, ifølge direktøren, rekruttert nok folk.

- Nå har vi satt i gang en del tiltak som skal bedre pasientbehandlingen. Vi har programmer for både lederutvikling og kompetanseutvikling og i forhold til pasientsikkerhet og flyten i pasientarbeidet. Dette har vært hovedfokus fra høsten 2011 og gjennom 2012, sier Ahus-direktøren.

Ikke noe å frykte

Hun mener potensielle Ahus-pasienter ikke har noe å frykte.

- Det er ikke noe verre eller bedre på Ahus enn andre sykehus i Norge eller i utlandet. Når mennesker jobber med og for andre mennesker skjer det feil. Men vi skal ikke akseptere at det skjer feil. Vi må ta hvert tilfelle alvorlig og sørge for at det ikke skjer igjen, sier Gunnlaugsdottir, som understreker at Ahus er et veldig stort helseforetak med nærmere 9.000 ansatte.

- Vi har litt over 500.000 pasientkontakter hvert år. Noen steder er vi bedre enn andre steder, sier hun.

Allmøte

Fredag er ansatte ved Ahus innkalt til allmøte. Der er pasientsikkerhet, tilsynssak, og driftssituasjonen ved sykehuset tema.

Ifølge Gunnlaugsdottir har allmøtet vært planlagt siden før sommeren, men agendaen ble ikke bestemt før for kort tid siden.

- Jeg har alltid faste allmøter og fredagens allmøte var planlagt allerede før sommeren. Men agendaen bestemmes bare kort tid før allmøtet. Når jeg snakker med ansatte, og de kan snakke med meg i et åpent og stort forum, er det viktig at vi tar opp dagsaktuelle temaer, sier den administrerende direktøren til RB

Les flere saker i RB.no