Cristina Rem er opprinnelig fra Romania, men har flyttet til Leirsund for å være sammen med sin norske ektemann, Christian Rem.

Med seg i bagasjen har hun både arbeidslyst og en mastergrad i økonomi fra hjemlandet, men et urokkelig norsk regelverk tvinger henne til å sitte hjemme i den lille leiligheten deres på Leirsund i stedet for å jobbe.

- Det er ganske håpløst at en som kan og vil bidra i det norske samfunnet, i stedet blir tvunget til å sitte hjemme uten mulighet til å kunne gjøre noe som helst. Cristina har ikke noe ønske om å snylte på den norske stat overhodet, men fordi regelverket for rumenere i Norge gjør det så vanskelig å få jobb, blir en kompetent, oppegående dame sittende på sofaen hjemme framfor å bidra i samfunnet, sier Rem til RB.no.

Ond sirkel

Han og Cristina har brukt mye tid på å irritere seg og sørge over det de mener er et altfor strengt norsk regelverk, som gjør det nærmest umulig for de to å være sammen i Norge.

Til tross for at Romania er medlem av EU, og alle statsborgere av et EU/EØS/EFTA-land i utgangspunktet har rett til å arbeide i Norge, er det egne, strengere regler for rumenske og bulgarske statsborgere.

- Det er vel fordi myndighetene mener det er mer sosial dumping blant disse arbeidstakerne, men det må være mulig å skille mellom de seriøse og de useriøse. Cristina har en kjempeutdannelse fra Romania med alle papirer i orden, og det er jo for galt at hun istedenfor å jobbe og gjøre nytte for seg, skal måtte sitte hjemme og lese norske bøker jeg låner til henne på biblioteket, sier Rem.

Han mener det firkantede regelverket blir en ond sirkel for mennesker i samme situasjon som dem.

- Cristina har til og med fått flere jobbtilbud i Norge, men har måttet takke nei fordi hun ikke kan norsk godt nok eller fordi det ikke er en fulltidsstilling, slik Utlendingsdirektoratet (UDI) krever. Hun må ha en jobb for å få bli i Norge, men det er jo selvsagt ikke bare, bare uten å kunne flytende norsk. For å få dekket norskkurset som kreves for å få jobbe og oppholde seg i landet, må hun imidlertid allerede ha fått en tillatelse til å bli. Hvilken ende starter man i da, det blir jo nærmest umulig, sier Rem.

Mange tårer

I sitt forsøk på å gjøre alt for at Cristina skal få bli på Leirsund, har de to også giftet seg etter råd fra UDI. Fordi Rem for tiden er student, og derfor ikke har noen fast inntekt, hjelper imidlertid heller ikke det den lille familien noe som helst.

- Vi fikk beskjed om at det kunne hjelpe Cristinas søknad om oppholdstillatelse at hun var gift med en norsk statsborger, og vi framskyndet derfor planene om giftermål og søkte om familiegjenforening. Litt senere kom imidlertid kontrabeskjeden, nemlig at søknaden mest sannsynlig ville bli avslått fordi jeg for tiden er på omskolering i regi av Nav, og derfor ikke er sikret inntekt etter studiene, selv om jeg selvfølgelig kommer til å jobbe etter endt studietid, forklarer Rem.

Nå har de to mer eller mindre gitt opp å få hjelp fra norske myndigheter, og har tatt den tunge avgjørelsen om å betale over 8.000 kroner i semesteret av egen lomme, for å få Cristina på norskkurs.

- Vi har brukt mye tid, energi, penger og tårer på denne saken, men nå ser vi ingen annen utvei enn å finansiere norskkurset som kreves selv. Forhåpentlig får vi betalingen i form av at noen som trenger en oppegående og arbeidsvillig dame tar kontakt med oss og hjelper Cristina med en jobb når hun har lært seg norsk godt nok, sier Rem.

- Det er den eneste muligheten vi har for å få være sammen.

Regelverket gir ikke rom for skjønn

Kommunikasjonsrådgiver i Utlendingsdirektoratet (UDI), Åsmund Eide, sier til Romerikes Blad at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men at det stemmer at regelverket i familieinnvandringssaker i den nye Utlendingsloven har blitt strengere.

- For å få en familieinnvandringstillatelse med en person som bor i Norge må han eller hun kunne forsørge den som kommer hit. Det betyr at personen som bor i Norge må ha hatt inntekt i året før søknaden sendes og fortsatt ha en inntekt tilsvarende lønnstrinn 8. Dette er en årslønn på litt over 232.000 kroner. Omskolering er en midlertidig Nav-ytelse, og er derfor ikke godkjent som inntekt siden den ikke er varig. Jeg kjenner som sagt ikke denne konkrete saken, men hovedkravet er altså at man må ha inntekt på minimum lønnstrinn 8, sier Eide.

Han bekrefter også at det finnes en egen overgangsordning for rumenske og bulgarske statsborgere, som gjør at de, i motsetning til andre EØS-borgere, må søke om en oppholds- og arbeidstillatelse.

For å få en arbeidstillatelse må de blant annet være faglært og dokumentere at de har tilbud om en fulltidsstilling hos en arbeidsgiver i Norge.

Norskkurset som kreves av disse søkerne organiseres av kommunen og ikke av UDI, men Eide kan likevel fortelle at man må ha en oppholdstillatelse for å få kurset dekket.

- Så det blir en slags ond sirkel for rumenere og bulgarere når man må ha det ene for å få det andre og omvendt?

- Rumenere og bulgarere kan søke om blant annet en arbeidsstudie eller familieinnvandringstillatelse for å komme til Norge. I familieinnvandrings-saker er det altså et forsørgerkrav og i arbeidssaker må man være faglært og ha tilbud om en jobb. Dette er forskjellige tillatelser som begge gir rett til opphold her i landet, men for å få dem stilles det ulike krav. Overgangsregler for de to landene er politisk bestemt, og hvor lenge de skal gjelde er det opp til departementet å avgjøre. Foreløpig er det ikke rom for å gjøre skjønnsmessige vurderinger i slike saker, man må bare følge lovene og reglene, sier Eide.

Les flere nyheter fra Romerikes Blad.