Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke manglende integrering som er hovedårsaken til ungdomskriminalitet på Holmlia

Ayesha Akram:

Vi må ikke bare tørre å snakke om urolighetene som rammer Holmlia, men også hva som mangler og faktisk forårsaker at ungdommer søker etter kriminelle miljøer.

Innlegget er skrevet av Ayesha Akram (17). Oppvokst på Holmlia.

Holmlia er navnet på stedet som kontinuerlig gjennom de siste 20 årene har blitt knyttet opp mot kriminalitet, uro og problemer. Dette stedet er også kjent som det trygge, unike og inkluderende hjemstedet for meg og for alle de 7000 ungdommene som utgjør kjernen av Holmlia.

Et sted hvor over 50 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Et sted hvor fellesskap er brorskap. Et sted hvor alle har en verdi. Men det er også et sted hvor problemer starter smått og blir oversett. Et sted hvor problemer utvikles, og resulterer i enda større konsekvenser.

Den 3.januar 2019, ble første episode av dokumentarserien URO av NRK, vist på TV. Denne episoden tok for seg en av urolighetene blant den norske befolkningen, nemlig «svenske tilstander» i Norge, altså på Holmlia. Her kom det frem at noen mener at kriminaliteten og urolighetene skyldes mangel på integrering. Men hva er det som egentlig mangler og fører til såkalte begynnende «svenske tilstander»?

For Sverige er ganske likt vårt eget land, i tillegg er det vårt naboland. Tilstandene der har ført til at mange anser innvandring i Norge som en faktor som forårsaker et urolig Holmlia og muligens Norges svar på «svenske tilstander».

Les også

Saida Begum: - Tusenvis av Oslo-elever risikerer å miste motivasjonen

Det nevnes at løsningen på dette er integrering. Selv om innvandringen krever god integrering er nok ikke integrering fasiten på hvorfor slike uroligheter blant ungdom utvikles. Tross alt begås disse kriminelle handlingene av ungdommer vokst opp i Norge, i et norsk skolesystem omgitt av norske verdier.

Mangel på integrering er nok ikke den mest fremtredende årsaken til at ungdommene søker kriminelle kretser. Jeg mener det er mangel på mestringsfølelse, bekreftelse og inkludering som søker dem mot slike kretser.

Disse ungdommene har ikke opplevd mesttringsfølelse. De har ikke følt det å være stolt over eget arbeid. De har ikke følt på hvordan det er å få ros. De har rett og slett ikke fått noen form for bekreftelse.

Det å vokse opp, gå på skole og aldri bli anerkjent bygger opp sinne og frustrasjon som samler seg opp gjennom flere år. Noe som igjen kan resultere i både små og store kriminelle handlinger. I begynnelsen handler det kanskje bare om et barn som ikke henger med i skoleløpet som sine klassekamerater, og som gjør opprør i klasserommet for å søke etter bekreftelse av læreren.

Videre vil dette barnet vokse opp som ungdom og falle helt ut av utdanningsløpet, og som voksen søke kriminelle kretser. Der får de bekreftelsen, fellesskapet, respekten og pengene som har vært savnet i oppveksten.

For som politiet sier i dokumentarserien handler dette ofte om å tjene penger. Spesielt for de eldre ungdommene handler søking mot kriminelle kretser og handlinger om å tjene penger, ettersom de ikke har fullført utdanning eller hatt god nok veiledning. Av dette ser man at det også er begrenset med jobbmuligheter og fritidstilbud for ungdommer og litt unge voksne som ikke har klart å fullføre eller ikke har fått et skoleløp som er tilpasset deres behov.

Les også

Opptil 48% drop-out: Et stort varsko her!

Vi må ikke bare tørre å snakke om urolighetene som rammer Holmlia, eller ungdommene som havner på feil spor, men også hva som egentlig mangler og faktisk forårsaker at ungdommer søker etter kriminelle miljøer.

For det er ikke bare mangel på integrering, det er faktisk mangel på å bli sett og verdsatt. Det er nettopp de utsatte ungdommene som må bli hørt og få hjelp. Manglene deres må fylles for at Holmlias ungdom som helhet skal lykkes.

Kommentarer til denne saken