Gå til sidens hovedinnhold

- Det er ikke uvanlig at asylsøkere selger sex

Flyktninger neddynget i gjeld kan bli «tvunget» ut i prostitusjon.

Flyktninger bruker store summer på å betale smuglere til å frakte dem til Europa på ulovlig vis. Et ukjent antall kvinnelige flyktninger blir offer for menneskehandel og prostitusjon.

- Det er ikke uvanlig at asylsøkere setter seg i gjeld nettopp fordi de ikke kan ta seg over til Europa på lovlig vis, sier seniorrådgiver ved Flyktninghjelpen, Pål Nesse, til Nettavisen.

- Mange ender opp med en fortvilet gjeld som de må betale tilbake, og da forekommer det prostitusjon som en løsning, rett som det er. Dette ser vi også i andre krisesituasjoner hvor flyktninger ikke har penger, sier Nesse.

- Kan forekomme i Norge
Han tør ikke spekulere på omfanget, men utelukker ikke at det kan forekomme tilfeller av dette også i Norge.

- Det varierer hvor utbredt dette er, og det er vanskelig å spå om det vil skje i Norge. Det trenger ikke å bli et stort problem, men vil sikkert kunne forekomme, sier han.

Hittil i år har det kommet over 700.000 flyktninger inn til EU. For hele fjoråret var det 280.000 registrerte flyktninger som ankom EU, ifølge tall fra grensebyrået Frontex.

- Ikke uvanlig å selge sex
Pro-Senteret sier de er kjent med at prostitusjon forekommer blant asylsøkere i Norge. Men foreløpig har de ikke sett tegn på at flyktninger fra krigsherjede Syria eller Irak har tydd til prostitusjon i Norge.

- Det er ikke uvanlig at asylsøkere i migrasjonsprosessen har solgt seksuelle tjenester. Det forekommer at asylsøkere i Norge selger seksuelle tjenester, sier leder for Pro-Senteret, Bjørg Norli, til Nettavisen.

- Men så er det spørsmål om hva som kom først. Noen selger sex fordi de har en gjeld å betale, og da snakker vi mer om menneskehandel enn menneskesmugling. Også er det kanskje noen som har kommet til Norge med det for øyet å bruke asylinstitusjonen til å selge seksuelle tjenester, sier Norli.

Norli sier Pro-Senteret ikke har støtt på noen syriske eller irakiske asylsøker i miljøet.

- Det er rimelig å anta at noen har solgt seksuelle tjenester på veien til Norge. Men vi har ikke sett en økt prostitusjon som er knyttet til denne asylstrømmen, sier hun.

- Rådes til å skaffe P-piller
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) sier de kjenner til tilfeller hvor asylsøkere i Norge har havnet ut i prostitusjon.

- Det vi vet er at enkelte enslige mindreårige, som bare har fått opphold til de blir 18 år, har forlatt mottak og har vært nødt til å livnære seg gjennom prostitusjon og svart arbeid, og gått under jorden fordi de er redde for å bli tvangsreturnert til opprinnelseslandet, sier generalsekretær i Noas, Ann-Magrit Austenå, til Nettavisen.

- Det er rapporter på at de har måttet gjøre dette for å overleve. Men konkret hva som har skjedd de siste månedene, kjenner jeg ikke til, sier Austenå.

- Utsatt for overgrep på flukten
Hun sier at en ikke kan utelukke at kvinnelige flyktninger blir utsatt for overgrep og tvangsprostitusjon fra kyniske menneskesmuglere underveis i flukten til Europa.

- Vi vet at eritreiske jenter som flykter fra nasjonal tvangstjeneste, blir rådet til å skaffe seg P-piller fordi de må regne med å bli seksuelt misbrukt underveis, sier Austenå.

Pro-Senteret uttrykker også bekymring for enslige, mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak i Norge.

- Det er grunn til å stille spørsmål om hvordan de overlever i vårt samfunn. For noen vil prostitusjon framstå som et alternativ. Dette er ikke et stort problem, men det er bekymringsfullt at det er mindreårige uten omsorg som må livnære seg på kriminelle handlinger eller prostitusjon, sier Norli.

- Misbruker asylinstitusjonen
Flyktninghjelpen sier det forekommer at kyniske menneskesmuglere har utnyttet asylsystemet i Europa for å tvinge kvinner ut i prostitusjon og menneskehandel.

- Noen har misbrukt asylinstitusjonen for nettopp å drive prostitusjon. Dette har vi sett organisert fra både land som Nigeria og enkelte land fra Øst-Europa, sier Nesse.

- Du har to kategorier. Den ene kategorien er dette kyniske spillet med menneskehandel og den andre delen er der hvor reelle flyktninger kan havne i en gjeldssituasjon hvor de ser på dette som en måte å nedbetale gjelden på, sier Nesse.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter