Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Sist fredag ble den franske ungdomsskolelæreren Samuel Paty halshugget på vei hjem fra jobb. Paty hadde vist elevene sine karikaturtegninger av den islamske profeten i en undervisningstime om ytringsfrihet.

Helt siden fredag har debatten om ytringsfrihet og Muhammed-karikaturene rast på sosiale medier.

Les også: Macrons «helveteshund» som måtte dø for sin tro på ytringsfriheten

Nødvendig fordømmelse

Enkelte muslimske organisasjoner og prominente muslimer har fordømt angrepet, som blant annet Islamsk Råd, Minotenk og Usman Rana.

Dette er verdifullt og viser at man ikke bør generalisere eller svartmale muslimer som en gruppe. Samtidig mener mange at fordømmelsen ikke er nødvendig. Det er jeg uenig i.

Tilslørende og historieløst

I uttalelsene fra organisasjonene og talspersonene for muslimer gis det uttrykk for at det er u-islamsk å straffe blasfemikere.

Dessverre er slike uttalelser tilslørende og historieløse.

Vold mot kritikere av islam har vært et alvorlig, vedvarende og utbredt fenomen innenfor både islam og islamisme.

Les også: Nettavisen-kommentator Dana Manouchehri på forsiden av fransk ukeblad: Vil ha med flere i kampen mot islamisme

Det sitter dypt og sterkt i islamsk, tradisjonelt tankesett at religionen ikke skal kritiseres - og at enhver kritikk av profeten eller islamske hellige skrifter skal straffes - gjerne med døden.

Dette fastlåste, intolerante og altoppslukende tankesettet har kostet uendelig mange liv i løpet av islams 1400-årige historie.

I helgen ble for eksempel en skjermdump av uttalelsene til en ung SV-politiker delt på sosiale medier. Hun kalte karikaturtegningene av profeten Mohammed for mobbing og uttrykte en viss forståelse for at muslimer kan få lyst å ta igjen.

Her kan du lese flere innlegg av Mina Bai.

En ganske utbredt oppfatning blant muslimer

Dette vakte sterke følelser hos mange, og hun beklaget senere uttalelsene sine.

Poenget ved å nevne denne episoden her, er ikke å henge henne ut. Mobbingen av henne er galt. Poenget er likevel at det hun ga uttrykk for er en ganske utbredt oppfatning blant muslimer, og en holdning mange i den muslimske verden deler.

Les også: Norske muslimer tar avstand fra lærerdrapet i Paris

Mange muslimer regner hån, spott og spørsmål ved religionen islam som mobbing og er tabubelagt.

4 av 10 norske muslimer vil straffe blasfemi

41 prosent av norske muslimer vil for eksempel straffe blasfemi ifølge en undersøkelse av TNS Gallup på oppdrag fra nettavisen Filter Nyheter i 2017.

Syv prosent svarer at det bør innføres dødsstraff for blasfemi.

Denne type holdninger står selvsagt langt sterkere i muslimske land enn i Norge.

I mange islamske land forstår man ikke engang hva ytrings-, menings- og tankefrihet omkring religion er.

Islamske skrifters harde ord om de som vender ryggen til islam, rettferdiggjør en slik tolkning som støttes opp av hat, hevn og grove, bestialske straffehandlinger.

Les også: Store demonstrasjoner i Frankrike etter lærerdrapet

«The Message»

Selv det å vise bilder av profeten på en god måte, er forbudt i islam. For å lage storfilmen «The Message» - om livet til profeten Muhammad i 1976 - måtte den muslimske regissøren Mustapha Akkad konsultere det islamske senteret Al Azhar.

Filmen ble laget slik at man verken kunne se eller høre profeten.

I den aktuelle saken om læreren Samuel Paty, er det ikke bare en enkelt islamist som er gjerningsmann, men ytterligere 11 personer har så langt blitt arrestert.

Les også: Fransk politi til aksjon mot militante islamister

Nettkampanje mot Paty

Læreren mottok drapstrusler etter å ha vist karikaturtegningene til tross for at han ga elever som ikke hadde lyst å se tegningene, anledning til å forlate undervisningsrommet. Den opprørte faren til en elev begynte en online-kampanje mot læreren og delte adressen til Paty på sosiale medier, ifølge NRK.

Én av dem som nå er pågrepet er den islamistiske aktivisten Abdelhakim Sefrioui.

I følge Le Figaro skal han ha vært med på et opprop om å få fjernet Samuel Paty fra stillingen som lærer.

Les også: Franske myndigheter: Det ble utstedt fatwa mot lærer som ble halshogd

Det finnes et nettverk av muslimer og islamister med felles mål om å stoppe krenkelse av deres religion. Dette er en alvorlig trussel mot felles europeiske verdier, demokrati og ytringsfrihet.

Kan ikke bagatelliseres bort

En slik trussel kan derfor ikke bagatelliseres bort ved at muslimske organisasjoner kommer med verbale fordømmelser av udåden.

Problemet løses heller ikke ved at en ung SV-politiker kommer med unnskyldninger.

Sett i forhold til alvoret i dette grove drapet på åpen gate, synes jeg det er skremmende at en norsk redaktør i sosiale medier velger å fokusere på mobbingen av den unge SV-politikeren.

Les også: Lærerdrapet: Mistenkt tsjetsjener skal ha bedt elever peke ut offeret

Selvsagt skal man ikke mobbe henne, men kontrasten mellom redaktørens bønn om å ikke henge noen ut «til tørk» - og det voldsomme synsinntrykket av et avkappet rullende hode på fortauet nær Paris - er himmelstormende og grotesk.

Mange skjønner ikke alvoret

Dessverre viser dette at mange liberale i vesten ennå ikke har tatt inn over seg alvoret i den trusselen som fanatikere representerer mot våre frie, vestlige demokratier.

For ikke å snakke om hva som skjer i Iran og andre islamske land, hvor vi regelmessig mister våre beste fritenkere i kampen for frihet.

Jeg vet egentlig ikke hva er mest tragisk; halshoggingen av Samuel Paty, den unnvikende bagatelliseringen fra vestlige liberale, eller de historieløse, tilslørende bortforklaringene som eminente muslimer kommer med.