Av Christian Tybring-Gjedde, utenrikspolitisk talsmann (Frp)

Alle TV-bilder viser at George Floyd døde fordi politimannen Derek Chauvin på brutalt vis la Floyd i bakken og presset sitt kne i Floyds hals slik at han ikke fikk puste og deretter døde.

Det må karakteriseres som dødelig politivold. Det finnes ingen unnskyldning for en slik handling.

Derek Chauvin er derfor i dag siktet for forsettlig drap. Også Chauvins tre politikolleger som var tilstede er nå siktet for drap.

Les også: Nå er vårt siste håp at Trump blir gjenvalgt

Rasistisk motivert drap

Den drapssiktede eks-politimannen Derek Chauvin er lys i huden (hvit), og den drepte George Floyd var mørk i huden (svart). Med dette som bakteppe konkluderte raskt et samstemt mediekorps i USA og resten av verden at drapet var rasistisk motivert.

Denne konklusjonen ble raskt plukket opp av store deler av den amerikanske befolkningen, og anklagene om institusjonalisert rasisme i politiet florerte. Dette var også utgangspunktet for de første protestene i mange amerikanske byer. Etter hvert utvidet budskapet til demonstrantene seg til påstander om at USA er et rasistisk samfunn, og at svarte på generelt grunnlag blir utsatt for usynlig rasisme.

Les også: Kaoset i USA bør få konsekvenser for Norges forhold til EU

Mediene videreformidlet dette budskapet, og bar selv ved til bålet ved å presentere denne påstanden som fakta, og deretter ved å intervjue en rekke mennesker som støttet opp under denne påstanden.

Polarisering og marginalisering

La det være helt klart. Det amerikanske samfunnet er polarisert, og mange svarte amerikanere føler seg marginalisert.

Men la oss samtidig ikke glemme at USA er et fantastisk land som gir mennesker av alle farger og etnisitet fantastiske muligheter. At USA i åtte år har hatt en svart president er et tydelig bevis på dette. La oss også minne hverandre om at grunnet amerikansk demografi så må et flertall av de som stemte på Obama vært hvite amerikanere. Et flertall av amerikanerne stemte på Barack Obama fordi de mente han var best egnet til å styre landet. Obama ble også gjenvalgt fire år senere.

Det i seg selv viser at amerikanere flest ikke vurderer hudfarge som avgjørende ved valg til nasjonens fremste embete.

Les også: Plyndring i New York: - Folk er livredde - derfor har jeg leid inn væpnet vakt de tre neste dagene

Svarte amerikanere er like mye en del av USA som hvite amerikanere. Og millioner av svarte amerikanere bidrar til å gjøre USA til et på alle vis rikere samfunn. Både kulturelt, sosialt og økonomisk. Svarte amerikanere gjør suksess i alle sektorer i det amerikanske samfunnet.

Negativ statistikk

Mens dette kan konstateres ved observasjon, finner man samtidig statistikker som viser at svarte amerikanere er overrepresentert på svært mange negative statistikker.

Les også: Trump opptrer som en tredjerangs diktator i en fjerderangs nasjon

Svarte amerikanere er overrepresentert blant innsatte i fengsel, de er overrepresentert i kriminalsaker, de er overrepresentert i bruk av ulovlige rusmidler og de er overrepresentert i begåtte drap. Dette er også en del av hverdagsbildet i USA.

Man la det være helt klart at svarte amerikanere ikke er overrepresentert i disse statistikkene på grunn av at hvite amerikanere slipper unna. Svarte amerikanere er overrepresentert fordi de begår mer alvorlig kriminalitet enn det de statistisk sett skulle begå.

Les også: Her er tallene som viser at loven tilsynelatende straffer svarte hardere enn hvite i USA

Videre er svarte amerikanere overrepresentert når det gjelder oppvekst i familier med en forelder, de er overrepresentert i «school drop-outs», de er overrepresentert i bruk av rusmidler, de er overrepresentert i mottak av sosiale ytelser, de er overrepresentert i «public housing» - og ikke minst er de overrepresentert i antall uten fast inntekt.

Så tilbake til mitt utgangspunkt. Ovennevnte statistikk skyldes ikke at svarte amerikanere forskjellsbehandles eller blir utsatt for institusjonalisert rasisme.

Les også: Korona-tiltakene er gjennomsyret av føre var - men så gjorde en amerikansk politimann noe utilgivelig

Fanget i fattigdom

Faktum er at et uproporsjonalt antall svarte amerikanere er fanget i en reproduserende fattigdomsfelle. Årsaken til dette er svært kompleks. Det skyldes uansett ikke at hvite amerikanere på generelt grunnlag forskjellsbehandler svarte på grunn av hudfarge eller rase.

Les også: Donald Trump og hans haltende trommeslagere

Selv har jeg bodd seks år i USA, og kan bekrefte at samholdet og samspillet mellom svart og hvit kan enkelte ganger være historisk og kulturelt betinget, men dette skyldes ikke at svarte amerikanere holdes utenfor. Det skyldes at både hvite og svarte amerikanere av og til på helt frivillig basis oppsøker grupper hvor man føler sterkest identitet.

Avslutningsvis ønsker jeg å komme med en oppfordring til mediene. Man må gjerne mene at dagens amerikanske President ikke bidrar til forsoning.

Men vær så snill. Slutt å fremstille Donald Trump som en del av et rasistisk komplott eller nettverk. Det er lite konstruktivt og potensielt svært farlig.